12 EYLÜL 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 12/09/2008 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı


Yoklama ve açılış
20/08/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,


GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- İletişim Araçlarının tahsis yetkisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- Sarımeşe Belediyesinin ek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

3- Arsa Satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- Yatırım Karşılığı Devir ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı üniversite öğrencilerine verilecek burslar ile ilgili Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyon raporu,

6- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Hukuk+Ulaşım Komisyon ortak raporu,

7- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikle ilgili Çevre ve Sağlık+Hukuk Komisyon ortak raporu,

8- Park Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

9- Tahsis ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,


İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

10- Başiskele Belediyesi, G23c04c-09b nazım imar planı, G23c04c3b, G23c04c4c, G23c09b2a uygulama imar planı paftaları, 99, 100, 101, 102, 104, 3078, 3077, 3076, 3075, 2957 ve 2958 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

11- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25c1a uygulama imar planı paftası, 3058 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 3059 ada, 1, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

12- Bekirpaşa Belediyesi, 28Haziran Mahallesi, G23b24b3c uygulama imar planı paftası, 3610 ada, 1 nolu parsel, Kadıköy Mahallesi, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 577 ada, 38, 39, 40 ve 41 nolu parseller ile Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1556 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

13- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 722 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

14- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 6153,7043,7045 ve 5195 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

15- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 2 nolu parsel, 443 ada, 1 nolu parsel, 444 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

16- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 225 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

17- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde yapılan değişikliğe ait meclis kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

18- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 2410 ada 2 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

19- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada 12-13-14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

20- Gebze Belediyesi, Ovacık Köyü, G22b10b nazım imar planı, G22b10b2b uygulama imar planı paftası, 97 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

21- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5768 ada 1 ve 2 nolu parsel (eski 5053 ada 2 ve 3 nolu parseller)ile 5761 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

22- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

23- Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

24- Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

25- Halıdere Belediyesi, G23c01d nazım imar planı, G23c01d1d uygulama imar planı paftası 2497 nolu parselde (eski 2478 ve 2485) hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

26- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 41,43,49 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

27- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N nazım imar planı, G23c04b3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

28- Kandıra Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

29- Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

30- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

31- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

32- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d- 21c2c uygulama imar planı paftaları, 1454 ada, 1ve 2 nolu parseller, 598 ada, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller ile 609 ada 14ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

33- Kullar Belediyesi, G23b25c-05b nazım imar planı, G23b25c3d-4c, 05b1b-05b2a uygulama imar planı paftaları, 245,246,248 ve 249 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Maşukiye Belediyesi, 32 pafta, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

35- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d01b-02a nazım imar planı, G24d01b3a-3b-3c-3d, G24d02a4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

36- Yazlık Belediyesi, Yeni Mahalle, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3a-3d uygulama imar planı paftası, 214 ada 1 nolu parsel, 219 ada 1 nolu parsel, 255 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

37- Yazlık Belediyesi, G23c03c, G23c03d nazım imar planı, G23c03c4d, G23c03d3c uygulama imar planı paftaları, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 356, 363 adalar ve 362 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

38- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselin İdari Tesis Alanından İlköğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi suretiyle teklif edilen koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,


SÜRE UZATIMLARI

39- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

40- 2009 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

41- Alikahya Belediyesi, Kat artışı hakkında alınan meclis kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

42- Bekirpaşa Belediyesi G.23.b.24.b Nazım imar plan paftası, G.23.b.24.b.3.b-c uygulama imar plan paftası, 5006 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

43- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı, G22b20c4c uygulama imar planı paftası, 99 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

44- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.17.c nazım imar planı, G.22.b.17.c.3.c uygulama imar planı paftasında hazırlanan dolgu imar plan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

45- İzmit Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde, 81 pafta, 43 ada, 17 nolu parsel ve 4397 m² yüzölçümlü dolgu alanında hazırlanan dolgu imar plan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

46- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım imar planı paftaları, 4 516 575 – 4 517 254 – 4 517 664 – 4 517 933 dikey, 488 754 – 489 199 – 489 329 – 489 504 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

47- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 479 ada, 31, 32, 33 nolu parsellerin batısından servis yolu geçirilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

48- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c3c-25d4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

49- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan konut amaçlı ilave nazım ve uygulama imar planlarına Karamürsel Belediyesi tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

50- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d.4.b ve 4.c paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

51- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1b uygulama imar planı paftası, 3044 ve 2690 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

52- Yazlık Belediyesi, G23.d.03.d nazım imar planı, G23.d.03.d.3.c. uygulama imar plan paftası, 268 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

53- Saraybahçe Belediyesi,Serdar Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b- 23c-2a uygulama imar planı paftası, 135 ada 1, 2 parseller, 137 ada 1, 3, 4 nolu parseller, 141 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

54- Değirmendere Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları içinde bulunan ve sehven Gençlik Pınarı Sokak olarak isimlendirilen sokağın isminin Gelincik Pınarı Sokak olarak düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

55- Acısu Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Şuyulandırma sonucu oluşan 12 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

56- Yeniköy Belediyesi, Merkez ve Atakent Mahalleleri sınırları içinde bulunan 5 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi sınırları içinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Arızlı Köyü, Köy Kısımlarının İzmit Belediyesi Yenimahalle ve Serdar Mahallesine katılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Avrupa Birliği Şehirler ve Belediyeler Hibe Programı CSD-01-171 referans nolu proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Hizmet Binası Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Bina Satın Alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Memur kadro iptal-ihdası ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım