12 ARALIK 2013 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/ 12/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Aralık ayı toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/ 11/ 2013 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

================

TEKLİFLER:

1- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3d uygulama imar planı paftaları, 342 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

2- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı, G23c14a nazım imar planı paftası, 125 ada, 85 nolu parsel ile 123 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 429 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

4- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c04c3d uygulama imar planı paftası, 268 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

5- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c-4d uygulama imar planı paftası, 1037 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

6- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftaları, 3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3244, 3245,3246,3247,3670,3671,3726 ve 3727 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi,

7- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c uygulama imar planı paftası, 1001 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

8- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c10b1a uygulama imar planı paftası, 1307ve 5795 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

9- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b1c-1d-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1991,1992, 1993, 1994,2032,766,767,768,769, 770,771, 772, 773, 774, 775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,5505 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

10- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18c2a, 19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1331 ada, 12 nolu parsel, 1696 ada, 17 nolu parsel, 1701 ada, 30 nolu parsel, 1702 ada, 31 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

11- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 466 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

12- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada ile 1488 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

13- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 6101 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

14- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b23d 4a uygulama imar planı paftası, 918 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

16- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4b-4c uygulama imar planı paftaları, 4750 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi,

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Dilüstü Planlama Bölgesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

18- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, G23a12c-13d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

19- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1302 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

20- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a-d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

21- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2 ve 4 nolu parseller ile 1887 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

22- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi Otoyol Kuzeyi Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

23- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi Otoyol Kuzeyi Gelişme Konut Alanları dışında kalan alanlarda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

24- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 898 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

25- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2013 tarih ve 1271 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

26- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c3d4c uygulama imar planı paftası, 186 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

28- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23d02d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 4772 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 172 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

30- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c01c4a uygulama imar planı paftası, 2416 ve 2385 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

31- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı, G23d02, G23d05d nazım imar planı paftaları, 984 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

32- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 236 ada, 15 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

33- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3230 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

34- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

35- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

36- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b20d4c uygulama imar planı paftası, 3399 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

37- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

38- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G24a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G24a4, G24a21a-21b nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

39- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü, G23.b.19.c ve G23.b.19.d nazım imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile belirlenen, tescilli su kemerinin çevresinin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili teklifi,

40- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c-2.d-4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

41- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Topçular ve Erenler mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, G23b24b nazım ve G23b24b4b-c ve G23b24b3a-c-d uygulama imar plan paftaları, Eski İstanbul Caddesi, Atalay Sokak, Cemre Sokak, Seyhanlı Sokak ve Gazanfer Bilge Bulvarı arasında kalan 3. Kentsel Dönüşüm Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

42- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Akçat, G23d13c nazım, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

43- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, F24d23a2d uygulama imar planı paftası, 161 ada, 18 nolu parsel ve 162 ada,1,2, ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

44- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d09a1b uygulama imar planı paftası, 1457 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

45- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Yeşilkent Planlama Bölgesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

46- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a21d3b-2c, 21c1d uygulama imar planı paftaları, 676 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

47- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

48- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 1057 ada, 18 ve 19 nolu parseller ile 117 nolu kadastro parselinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

49- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a3, G23a25c nazım imar planı paftaları, 2432 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 2430 ada,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

50- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

51- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı-Yenikent Mevkiinde 20.313 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili teklifi,

52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, Şakir Hoca Sokak ile Hasan Hoca Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili teklifi,

53- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içerisinde ki isimsiz yola “Sultan Baba Sokak” ismi verilmesi ile ilgili teklifi,

54- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, Şennur Sokak ile Sinan Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili teklifi,

55- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 206 ada, 2 nolu parselde bulunan taşınmaz kültür varlığının şartlı bağışı konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

56- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Rahmiye Mahallesi, 185 ada, 41 parsel sayılı 2.962,98 m² yüzölçümlü ve 42 parsel sayılı 2.638,81 m² yüzölçümlü taşınmazların kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili teklifi,

57- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145’nolu ikiz binanın batı kısmının polis noktası olarak emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

58- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Şirinköy, 279 ada, 1 parsel üzerinde ki kalıcı iş merkezi içinde bulunan zemin kat 13’nolu kalıcı işyerinin Halk Eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

59- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Gaziler Dağı Mevkiindeki su depolarının yer aldığı orman arazisinde kalan 14662,93 ve 12778,61 m² ormanlık arazisinin “İçmesuyu Temin Projesi” Kapsamında kullanılmak üzere Orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

60- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 492 ada, 1 parsel ile 492 ada,2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

61-Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 892 ada 2 parsel sayılı Resmi Kurum Alanında kalan taşınmazın Kaymakamlık Hizmet Binası yapılmak üzere Başiskele Kaymakamlığı’ na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

62- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Çayırköy 678 nolu parsel sayılı 2050,00 m2 taşınmaz üzerine Köy Konağı ve Köy Meydan Projesi yapılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

63- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 130 ada, 1 nolu parsel üzerindeki Ataşehir Konutları C2-05 Blok Zemin kat 8 nolu bağımsız bölümün Kartepe Kaymakamlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

64- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 348 ada, 15, 17 nolu parsellerin tamamı ve 16, nolu parseldeki 5/8 oranındaki (93,77 m²) belediyemiz hissesinin İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

65- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan 11 adet parsel sayılı toplam 38.882,97 m2 yüzölçümlü taşınmazların belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

66- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “ K.B.B. Makina Kimya Endüstrisi Solaklar Hurda İşletmesi Tesisi Proje Hazırlama Hizmet İşi’ nin ” bütçe aktarımının ve süresinin 2014 yılı içinde değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

67- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı, Sahne Uygulatıcısı ile Konuk Sanatçıların çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

68- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılı 114 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

69- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2014 yılı 552 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

70- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

71- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile yapılacak ortak hizmet projelerinin maliyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili teklifi,

72- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 13 numaralı evin kamu yararına çalışan “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili teklifi,

73- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 14 numaralı evin kamu yararına çalışan “Kocaeli Kuzey Kafkas Dostluk ve Kültür Platformu” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili teklifi,

==============

SÜRE UZATIMI:

74- Hukuk Komisyonu’nun, İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği ile ilgili yazısü,

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 899 ve 919 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03d nazım imar planı paftası, 351 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı güzergahında yapılan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.B.3 1/25000 ölçekli ve G.23.B.24.C 1/5000 ölçekli nazım, ve G.23.B.24.C.3.A ile G.23.B.24.C.4.B 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

===========

RAPORLAR :

79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04c4a-3b4d uygulama imar planı paftaları, 476,477,479 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03c4c-4d uygulama imar planı paftaları, 444 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 471 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c03c nazım imar planı paftası, Yeniköy Deresinin doğusunda ki alanda Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili raporu,

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı paftası, 482,484,485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 5501 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile bitişiğindeki tescil harici alan ve 401 adadaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b4d uygulama imar planı paftası, 1171 ada, 43 ve 56 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2c uygulama imar planı paftaları, 1740 ada, 12,13,14,15,16,19,20,21,22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5604,5603,5601 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.c uygulama imar planı paftası, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 nolu imar adaları ile 410 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellerin yer aldığı, 446833-447139 yatay, 4523276-4572757 düşey koordinatları arasında kalan alanın Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilebilmesi konusunda Çayırova Belediyesinin yetkilendirilmesi ile ilgili raporu,

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29KIIb uygulama imar planı paftası, 1580 ada, 1 nolu parsel, 1581 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29LIId uygulama imar planı paftası, 720 ada, 4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Abdiİpekçi-Sırasöğütler Planlama Bölgesinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili raporu,

95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 301 ada, 10 nolu parsel ile 1773 ada, 2 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 1367 ada, 1 nolu parsel ve bitişiğinde ki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a nazım imar planı paftası, 4745 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı paftası, G23a4, G23a12d nazım imar planı paftası, 102 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5228,5236,5237 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d2a uygulama imar planı paftası, 4832 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b-24c nazım imar planı paftaları, 1194 ada, 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c-18d nazım imar planı paftaları, 1370,1377,1378,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398, 1399, 1400, 1401, 4068,4069,4070,4072,4073,1402,1403,1404,4077,4081,4083,4086 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1873 ada, 2 ve 3 nolu parseller arasında, 1875 ada, 1 nolu parselin batısı ve 72 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 548 sayılı kararı ile onaylanan “Gebze D-100 Kenarı ve Çevresinde Yer alan Yenilenecek Alanlar” ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c07b1b uygulama imar planı paftası, 313 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık, G23c08b1a uygulama imar planı paftası, 281 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d4b uygulama imar planı paftası, 231 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c01d1d uygulama imar planı paftası, 360, 2413 ve 2466 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c01c1d uygulama imar planı paftası, 124 ada, 1,2,3,4 nolu parseller ile 135 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d-24a nazım, G23b24d2a-24a3d uygulama imar planı paftaları, 4339 ada, 1,5 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Hatipköy, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3462 ada, 6,7 nolu parseller ile 3463 ada, 4,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi,G23b19c nazım imar planı paftaları, 1061 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 3511 ada, 13 nolu parsel ile 4278 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3411 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırının değiştirilmesi ile ilgili raporu,

117-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü, G.23.b.19.d.4.c ve G.23.b.24.a.1.b uygumla imar planı paftaları, Arızlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İSU tarafından istimlak işlemi tamamlanan kanalizasyon boru hattına göre yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili raporu,

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24d3 ve F24d-18c nazım imar, F24d-18c-1c ve F24d-18c-1d uygulama imar planı paftaları, 217 ada 251 nolu parselin (eski 219 nolu parselin bir kısmı)hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

120-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d08a nazım imar planı paftası, 198 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01b3b uygulama imar planı paftası, 2201 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d08b1b-2a uygulama imar planı paftaları, 237 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

123-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03c4d uygulama imar planı paftası, 3744 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi,Uzunçiftlik, G24a21c nazım imar planı paftası, 631 ada, 1 nolu parsel ile 302 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi,Uzunçiftlik, G24a21b nazım imar planı paftası, 2383 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d02d1a uygulama imar planı paftası, 2739 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Arif Hoca Mahallesi, Ereğli Kentsel Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Karaahmetli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c4a uygulama imar planı paftası, 2344 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 1900 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

132-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 775 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b22a44 uygulama imar planı paftası, 1206 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 513 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazla ilgili raporu,

135- Hukuk Komisyonu’nun, Derince İlçesi, Sopalı (Yenikent) Mahallesi 4750 ada 1 parselde yer alan zemin kat 9’nolu işyeri, 1.kat 21, 22, 24’nolu işyerleri ve 2. Kat 28, 29, 34, 36, 41’nolu işyerlerinin Kocaeli Valiliği- İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

136- Hukuk Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesi, 3358 ada 27 parsel sayılı taşınmazın ve üzerindeki Kültür Merkezi Binasının İzmit Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

137- Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3331 ada 1 parsel ve 3304 ada 1 parsel üzerinde ‘Park’ olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilen parsellerin, tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

138-Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi, Uzunçiftlik Atakent Mahallesi, tapuda Çiftlik 5965 parsel sayılı 3175,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Belediyemizce yaptırılan Kültür Merkezi Binasının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

139-Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük ilçesi, Örcün Mahallesi, 604 ada 3 parselde yer alan kalıcı iş merkezinde F2 blok, 1. Kat, 35’nolu işyerinin El Sanatları kursu olarak kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı –Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

140- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

141- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili raporu,

142-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçe Aktarması ile ilgili ile ilgili raporu,

143- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli ili, İzmit İlçesi sınırları içinde, Sepetçi Köyü Mevkiinde 61.991 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İZAYDAŞ’a devredilmesi. ile ilgili raporu,

144- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli ili, İzmit ilçesi, M.Alipaşa Mahallesi, 542 ada, 1 parsel, Doğu Kışla Gençlik Parkı İçerisinde 264, 00 m2 alanlı taşınmazın “Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

145- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ve İhdası, Kadro Aktarımı ile ilgili raporu,

146- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

147- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

148- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

149- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

150- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

151- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

152- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

153- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

154- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

155- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

156- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

157- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

158- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

159- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

160- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2014 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili raporu,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım