11.10.2012 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince; 11/10/2012 Perşembe günü, saat: 16:00’da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No:80’ deki Belediye Hizmet Binası 1. Kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
13/09/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Gölcük İlçesi, Ulaşlı Sahilinde yer alan tek katlı yapının Kafeterya olarak kullanılmak üzere Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

3- Dilovası İlçesi, Demirciler Köyü ile Köseler Köyü Mevkiinde bulunan alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu Sahası olarak kullanılmak üzere alınabilmesi için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

4- Seyahat Kartları Yönetmeliğinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyon raporu,

5- Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi sınırları içerisindeki bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

6- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

7- İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, İzmit Sanayi Sitesi içindeki caddelerin başına “İzmit” ibaresi getirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

8- İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Gül Nida Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

9- Kandıra Belediyesi, Çamkonak Köyündeki mevcut 20 adet kadastro yoluna isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

10- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Olimpik Buz Sporları Tesislerinin Protokolü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu,

11- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Tarife Cetveli’nin, “Koltuk Artırım Bedelleri” maddesinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

12- Başiskele Belediyesi, B-5 Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Başiskele Belediyesi, G23c04d -03c nazım imar planı paftası, 161 ada 1 nolu parsel ile 6073 nolu parsel arasındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı , G23c09a2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2475 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyonu plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 254 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 6492 nolu parsel ile 572 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1616 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 1773 ada 1 nolu, 1774 ada 1 nolu parseller ile 29K-3B uygulama imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Derince Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.4.d uygulama imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Derince Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 918 ada, 20 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Derince Belediyesi sınırları içerisinde taşkın alan sınırlarının düzenlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2090 adanın güneyinde kalan otopark alanı ile 1578 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 1190 ada, 166 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, Katı Atık Bertaraf Tesisine ilave yapılması ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Dilovası Belediyesi, G23a21a-21b-21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyinde kalan merkez mahallelerinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planında yenilenecek alan olarak gösterilen alanlar, 2B arazilerinin bulunduğu Hürriyet, Yavuz Selim Mahalleleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen İnönü Kentsel Dönüşüm alanı hariç alanlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gölcük Belediyesi, G23.c.01.d. nazım, G23.c.01.d. 2.d uygulama imar planı paftası, 5875 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gölcük Belediyesi, Hisareyn, Batakdere Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.b uygulama imar planı paftası, 215 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.d uygulama imar planı paftası, 254 ada, 1 nolu parsel ile 234 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 82 ada 194, 117 ve 147 nolu parseller arasında kalan çıkmaz sokakla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.c ve G23.c.02.d.3.d uygulama imar planı paftası, 316 ve 4105 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gölcük Belediyesi, Halıdere Mevkii, G23.d.05.c nazım, G23.d.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 2097. sokağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.1.c uygulama imar planı paftası, 201, 207, 218 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 194 ada 8, 9, 134 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.b uygulama imar planı paftası, 403 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 404 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 321 ada 5, 9 ve 13 nolu parseller ile 322 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24.c nazım ve G23b24c1d uygulama imar planı paftası 273 ada 69 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 14 mt’lık imar yolu güzergahında değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1625,1697 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Kandıra Belediyesi, Selametli Köyü, F23c24c nazım imar planı, F23c24c2a uygulama imar planı paftası, 153 ada, 71 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 95 ada, 2,3,4,6,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları dahilinde jeolojik formasyona ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası, 196 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c.3.a ve G24.a.21.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 322 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a.3.b ve G24.d.03.a.3.b.4.a uygulama imar planı paftaları 215, 217, 218 ve 219 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Kartepe Belediyesi, Eşme planlama Bölgesi, Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 689 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Kartepe Belediyesi, Rahmiye Mevkii, G24.d.01.d, G24.d.01.a nazım ve G24.d.01.a.4.c, G24.d.01.a.4.d, G24.d.01.a.3.c, G24.d.01.a.3.d, G24.d.01.d.2.a, G24.d.01.d.2.b, G24.d.01.d.1.a, G24.d.01.d.1.b, G24.d.01.d.1.c, G24.d.01.d.2.d, G24.d.01.d.2.c, G24.d.01.d.4.b, G24.d.01.d.3.a, G24.d.01.d.3.b, G24.d.01.d.3.d, G24.d.01.d.3.c, G24.d.06.a.2.b, G24.d.06.b.1.a, G24.d.06.b.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan K2 Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Kartepe Belediyesi, G24d01a,01b-01c-01d nazım imar planı paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Kartepe Belediyesi, G24d03b nazım imar planı, G24d03b3c uygulama imar planı paftası, 165 ada, 281 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı paftası, 257 ada, 12,13,19 nolu parseller ile 214 ada, 36,39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, G23a20c, G23a25b nazım imar planı paftaları, 2179,2180,2181,2182,2184,2185,2186,2189,2190,2191,2192,2194,2195,2196,2197 ve 2205 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Körfez Belediyesi, G23.c.01.a.1.b, G23.b.25.c.2.a-2.b-2.c uygulama imar planı paftasında 257 ada 12 nolu parselin bulunduğu konut adasında hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

57- Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon yazısı,

58- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

59- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

60- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde konut ve ticaret alanlarında yoğunluk değerlerinde düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

61- Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

62- Başiskele Belediyesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d-1.c, uygulama imar planı paftalarında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

63- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b uygulama imar planı paftası, 1010 ada ile 1014 ada arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

64- Çayırova Belediyesi, G22b.18.b. nazım, G22b.18.b.4.a.- 4.b.-4.c.-4.d. uygulama imar planı paftaları 2034 ada 1 nolu parselin bir kısmında, 1490 ada 1 ve 1188 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

65- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b1d uygulama imar planı paftası, 772 ada 1 nolu parsel ile kavşak alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Çayırova Belediyesi,G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- Darıca Belediyesi, 29K-3B uygulama imar planı paftası, 1423 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

70- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 30K-3A uygulama imar planı paftası, 1711 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

71- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d.3.b uygulama imar plan paftası, 4518 ada 11,13 ve 15 nolu parsellerin cephe aldığı 6.00 mt’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

72- Gebze Belediyesi, G22b18d2c-3b, G22b18c4a uygulama imar planı paftaları, 370 ada, 688 nolu parselin doğusundaki park alanı ile 688 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 4409 ada, 2,3,ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Gebze Belediyesi, GG1, GG2, GG6, GK42, GK44, ve GK49 planlama alt bölgeleri ile GG6’nın doğusundaki Depolama ve Sanayi Alanı, Muallimköy 3478 nolu parseldeki Kentsel Çalışma Alanı, GK42’nin batısındaki Sanayi Alanı ve GK55’in kuzeyindeki Sanayi Alanı’nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

75- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.a uygulama imar planı paftası, 4945 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

76- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1251 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.25.a nazım, G22.b.25.a.1.b uygulama imar planı paftası, 4536 ada 7 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

78- Gebze Belediyesi, G22.b.19.c.4.c-4.d, G22.b.24.d.1.a-1.b-2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

79- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftasında bulunan Teleferik Ana İstasyonu ile Teleferik hattı ve plan hükümlerinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4339 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 437 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1706 ve 1707 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, KA-4 gelişme konut alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a.3.a uygulama imar planı paftası, 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

85- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G22.b.18.b.2.d-3.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

86- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.a.1.b ve G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftaları, Gaziler Mahallesi, Kaval Sokaktaki 12.00 mt’lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

87- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.1.b uygulama imar planı paftası, 60 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

88- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.4.a-4.b-4.d-3.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

89- Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23.b.21.c.1.c-2.d-4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 653 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

90- Körfez Belediyesi, G22b21a, G23b21c nazım imar planı paftaları, 504 ada, 1 nolu parsel ile 1017 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Belediyemiz Meclisinin 13.09.2012 tarih ve 545 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- İlan ve Reklam Vergileri ile Asma, Tahsis ve Bakım Ücretlerinin Büyükşehir Belediyemizce Tahsil edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Derince Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılına ait gelir tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında düzenlenen “Bilim ve Toplum Proje Destek Programı Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi” ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- İzmit ilçesi dâhilindeki parkomatlı park yerlerinin yeniden kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Makedonya ve Kosova ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak üzere ilgili yerel yönetim kurumlarıyla kültürel işbirliği yapılması ve konuya ilişkin iyi niyet protokolleri imzalanması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan Çayırköy Tapu Kütüğüne kayıtlı 1348, 1357, 1375, 1382 ve 3697 nolu parsellerin, Karamürsel ilçesi Kayacık Mh. 174 ada 35 nolu parsel üzerindeki daire ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- İzmit ilçesi, Yenidoğan Mh. 3306 ada 1 nolu parsel ve 3307 ada 1 nolu parselde toplam 11.055,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Merkezi yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- İzmit ilçesi, Yahyakaptan Mh. 670 ada 1 nolu parsel üzerinde, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde B2 Blok zemin katta bulunan 19 nolu iş yerinin Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılacak gayrimenkullerin maliklerine verilmek üzere Kent Konut A.Ş.’ye ait olup; Başiskele, Derince, Gebze, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde bulunan 200 adet konutun satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- İzmit İlçesi, Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresinde bulunan işyerinin ‘Çay ocağı ve Sosyal tesis’ olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Kandıra İlçesi, Akdurak Mh. 11 pafta 41 ada 6 nolu parsel üzerindeki binanın İSU-Kandıra Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Seka Cami Altı No:5 adresindeki işyerinin “Kafeterya ve sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım