11 TEMMUZ 2013 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/ 07/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Temmuz ayı toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
13/06/2013 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

================

RAPORLAR:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Tütünçiftlik, 936 ada 10 no’lu parselde yer alan Kültür Merkezi binasının sosyal, kültürel, kamu ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde yer alan “İçmesuyu Temin Projesi” kapsamında planlanan 7000 m3 kullanım alanlı su deposuna yönelik hizmetlerin yerine getirilebilmesi için orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yuvacık Köyü, 892 ada 1 nolu parselde yer alan taşınmazın, Başiskele Belediyesi’ne ait 1.437,59 m2 hissenin Kent Meydanı yapılmak üzere Belediyemize devirinin alınması ile ilgili raporu,

4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 332 ada 1 nolu parselde yer alan B Blok Zemin kat 1/82 arsa paylı 10 nolu 30.00 m2 ve 1/82 paylı 11 nolu taşınmazların, Başiskele Belediyesi’ne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu,

5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Sarımeşe mahallesinde 2769 parsel sayılı taşınmazın imar planlarındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisi edilmesi ile ilgili raporu,

6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi çarşı mahallesi 294 ada 93 parsel sayılı 31,16 m2 yüzölçümlü belediyemize ait taşınmazın, bitişiğinde bulunan 294 ada 83 ve 34 parsellerin mülkiyet sahibi Şaban KANTAR’a Satılması ile ilgili raporu,

7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) bünyesinde verilecek olan “İlkyardım Eğitimi” için tahsil edilecek ücretin tespiti ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ve İhdası ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 3314 ada parsel sayılı 22.901,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 144 ada 7 parsel sayılı 30.884,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların tamamı üzerinde akvaryum tesisi yapmak işletmek ve bu konuda gerekli yatırımları icra etmek üzere ihale edilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili raporu,

10- Hukuk Komisyonu’nun, Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 NC 965 plakalı 1978 model Bedford marka itfaiye aracının hibe edilmesi ile ilgili raporu,

11- Ulaşım + Hukuk Komisyonu’nun, Paralı otopark uygulamasına son verilmesi raporu,

12- Çevre Ve Sağlık Komisyonu’nun, Kandıra Kocakaymaz/ Sarıhocalar mevkiinde konuşlandırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ünitesinin özel duruma sahip köpeklerin barınmasına uygun, etiyolojik şartlar oluşturulabilmesi için ilave alana ihtiyaç duyulması ile ilgili raporu,

13- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Hacı Hasan Mahallesindeki Yeni Hamam Sokağının isminin Rıdvan Alyürük Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

14- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesindeki 76.Sokağın isminin Motorcu Ali Efendi Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli sınırları tamamında 1/25000 nazım imar planı plan hükümlerinden kırsal konut alanlarına ait hükümlerde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05c4c uygulama imar planı paftası, 854 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04d nazım imar planı paftası, 220 ada, 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09a nazım imar planı paftaları, 1037 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 860,861 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1404 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 459 ada, 3 nolu parsel ile 325 ada, 1 nolu parselin kuzeydoğusundaki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1434 ada, 18 ve 19 nolu parseller ile 1456 ve 1434 nolu adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftaları, 1331 ada, 12 nolu parsel, 1702 ada, 31 nolu parsel, 1701 ada, 30 nolu parsel ile 1696 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 2326 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28K2A, 29K3D uygulama imar planı paftaları, 591,593,594,9403 ve 9404 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4739 ile 4738 nolu adalar arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.1.b.-2.a. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze, Gölcük, Merkez, Kandıra ve Karamürsel Planlama Bölgeleri 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notları, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçeleri 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında yer alan “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar (Y)” hükmü ile ilgili hazırlanan değişiklik ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 4832 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 4852 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.12.2012 tarih ve 682 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 3674 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b23b2b, 24a1a uygulama imar planı paftaları, 2808,4966,4970, 2811, 2812,2813,2814 nolu parseller ile alandan geçen dere güzergahında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.04.2013 tarih ve 201 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b2d uygulama imar planı paftası, 791 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b 1/50000 ölçekli pafta, G22b3, G22b25a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün 14.05.2013 tarih ve 985 sayılı kararı ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ümmiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2013 tarih ve 453 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c2d-3a uygulama imar planı paftaları, 480 ada, 4,8,21,22 ve 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık, G23c08a2d uygulama imar planı paftası, 323 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 471 ada, 3 nolu parsel, 472 ada, 3 nolu parsel, 473 ada, 1 nolu parsel, 478 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 33 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 35 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 38 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 1056 ada, 55 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3411 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2d uygulama imar planı paftası, 3358 ada, 29 ve 30 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 132 ada, 1 nolu parsel, 125 ada, 5,6,7 nolu parseller ile 130 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b3b, G23b25a4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parsel, 795 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23.b.24.d nazım imar planı paftasında, tarihi sur duvarının koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili raporu,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akçakese Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kaymaz (Araman) Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Avluburun Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım, G24d07a1a uygulama imar planı, 1292 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01c1a-1b-3d-4c uygulama imar planı paftaları, 502 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d03c nazım imar planı paftası, 3744 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı paftası, 212 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Döküm Kavşağında hazırlanan 1/25000, 1/5000 nazım imar planı ile 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Gelir Tarife Cetvelinin, Şehir Planlama Müdürlüğü'ne ait Gelirler kısmına ilave yapılması ile ilgili raporu,

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında özel mülkiyete konu parsellerde yapılacak imar ile ilgili iş ve işlemler hakkında raporu,

SÜRE UZATIMI

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.24.c. nazım, G.23.b.24.c.2.c. ve G.23.b.24.c.2.d. uygulama imar planı paftası, 5017 ada 1 ve 2 nolu, 5018 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu, 1199 ada 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 nolu, 3206 ada 9, 10, 11, 12, 13 nolu, 3209 ada 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 nolu, 3212 ada 1 ve 2 nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Beylerbeyi Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kalburcu Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Sipahiler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

78- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.09a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2475 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.05c nazım imar planı paftası ve G23c.05c.3c-3d uygulama imar planı paftası, 1736,1737,1738,1765,1766,1767, ve 1749 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23C çevre düzeni planı paftası, G23.C2,G23c.04c nazım imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ÇDP ve 1/25000,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.05d.2d - 3a uygulama imar planı paftaları, 528 ve 531 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c.05d.2c, G23c.05d.2d ve G23c.05d.3a uygulama imar planı paftaları, 489 ve 526 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.19d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1825 ada, 2,6,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.19d.1a uygulama imar planı paftası, 1735 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 468 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 774 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 720 ada, 4,5,6,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1580 ada 1 nolu parsel ile 1581 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28L.Ia uygulama imar planı paftası, 4984,4985,5011,5012,5013 ve 10238 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 30K.3d uygulama imar planı paftası, 1685 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22c nazım imar planı paftası, 2301 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b.23d.4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 51 ada 6, 7, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 37, 49, 61, 94, 127, 128, 130 ve 1205 ada 9, 43 ve 77 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftaları, 898 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftaları, 1250 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4542 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.19a ve G22b.19d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası,75 ada, 66 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1899 ada, 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.18c.1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d1c uygulama imar planı paftası, 321 ada, 91 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.19c ve G22b.20d nazım imar planı paftası, 3511 ve 3512 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 1186 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b.14a nazım imar planı paftası, 799 ve 1374 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 167 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 4772 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, 3463 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mevkii, G23b.24a.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 176 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K1 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K2 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi,K3 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K4 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d.07b ve G23d.08a nazım ve G23d.07b.2c, G23d.07b.2d, G23d.08a.1c ve G23d.08a.d uygulama imar planı paftaları, 465 607 - 467 062 düşey, 4 506 045 - 4 506 670 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Arif Hoca Mahallesi, G23.d.04.d nazım, G24.d.04.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1967, 1968, 1968, 1969, 1970, 1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983 nolu parseller ve bu parsellerin yakın çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.06.2013 tarih ve 1026 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

123- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1 nolu nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

124- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24d.01c.1a-3a-3b-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

125- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G23D çevre düzeni planı paftası, G23.D1 ve G23d.02b nazım imar planı paftaları, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 ve 6009 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ÇDP ve 1/25000,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

126- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d.03b. nazım, G24d.03b.3a ve G24d.03b.2d uygulama imar planı paftalarında yer alan 15.00 m.lik imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

127- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, Çepni Mahallesi, G24d.01a.1b - 1c , G24d.02d.4a - 4d uygulama imar planı paftalarında, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

128- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d.03c nazım, G24d.03c.3.d uygulama imar planı paftası, 50 nolu parselde, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

129- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G23b.21b ve G23b.21c nazım imar planı paftaları, yatay 4512367- 4512283 ve 499359-500622 koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

130- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

131- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b.21b-21c nazım imar planı paftaları, 1168 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 1169 ada, 17 nolu parsel, 375 ada 17 nolu parsel, 866 ada, 10 ve 23 nolu parseller ile 466 ada 14 nolu parselde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

132- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 117 nolu parsel, 1057 ada, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

133- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, "Salı Pazarı Köprülü Kavşağı ile Döküm Kavşağı arasında D-100 Karayolu, Kavşak ve Yan yol düzenlemesi" ne ait 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

134- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

135- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Sınırları içerisinde faaliyet gösteren mimar ve mühendislerin kayıt işlemleri ile ilgili teklifi,

136- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 348.869 m² lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili teklifi,

137- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Mehmetağa Mahallesinde 7 metrelik isimsiz imar yoluna “Sarıtaş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

138- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Serdar Mahallesindeki mevcut “Çağrı Sokağın” “İbrahim Hakkı Caddesi” olarak değiştirilmesi ve mevcut “İbrahim Hakkı Caddesi” isminin de “Şehit Fatih Sultan Karaaslan Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

139- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, Gündoğdu Caddesi ile Ilıca Caddesi arasında bulunan mevcut isimsiz imar yoluna “Becerikli Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

140- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bedelsiz olarak yapılacak olan trampa ve yatırım protokolünün onaylaması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

141- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesinde 349 ada, 13, 25 ve 26 parsel sayılı taşınmazların üzerine Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz olarak alınması ile ilgili teklifi,

142- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 301 ada, 81 parsel üzerindeki işyerleri ve katlı otopark binasının satılması ile ilgili teklifi,

143- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü Bünyesindeki 41 KH 373 plakalı 1998 model BMC Fatih kamyonun hibe olarak Kandıra Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

144- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Güzeltepe Sentetik Çim Futbol Sahasının tadilatının Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi,

145- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Sahil Mahallesi, Güvenlik Caddesinde bulunan Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Başiskele Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi,

146- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Derince İlçesinde bulunan Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Derince Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi,

147- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Kocaeli’ de Roman Çocuklarının Eğitim Hayatına Entegrasyonu” adlı projeye ile ilgili teklifi,

148- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili teklifi,

149- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın “Her Öğrenciye Tablet Bilgisayar Projesi” kapsamında 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılında ilimiz özel okul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin proje kapsamına dahil edilmesi ile ilgili teklifi,

150- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Tic. A.Ş.’ nin sermaye arttırılması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım