11 ŞUBAT 2016 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/02/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Şubat ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/01/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi 558 ada 25 parsel sayılı 23.724,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, İzmit ilçesi, Durhasan Mahallesi, 670 ada 1 parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalı Binası A blok Asma Kat 44 ve 45 no.lu bölümlerin Polis Noktası Hizmet binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Derince Belediyesi’ne ait Sırrıpaşa Mahallesi 964 ada 3,4,5 ve 19 parsel sayılı taşınmazların belediyemize devri ve mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği (Yenikent) Mahallesi 2010 parsel numaralı taşınmazın Derince Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Yarımca Mah. 1021 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1277/1280 hissesinin (2.090,09 m²) İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, kentsel dönüşüm alanında kalan, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 5140 ada 8 nolu, 7529,80 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 335219/752980 hissenin (3.352,19 m2)’ sinin Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olup, Kocaeli il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı gelir tarifesinde yer alan Haller Şube Müdürlüğü’nün, tarifesinin güncellenmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Gölcük ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1. kat 78 ve 109 no.lu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kurs faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, Gölcük ilçesi, Örcün Mahallesi, 565 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 1. kat 20-24-25-26 nolu bağımsız bölümlerin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4c imar planı paftası, 510 ada 5 nolu parsel, 512 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 513 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1749 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c- d nazım imar planı paftaları, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 673 ve 1013 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.2d uygulama imar planı paftası, 814 ada 1 nolu parsel, 725 nolu parsel, 5114, 5115 nolu parsel ile 5118 nolu parseller arasında yer alan 7.00 m. imar yollarında ve 812 nolu adanın güney doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3a, 3b, 3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 567 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.08c nazım, G23.c.08.c.3b uygulama imar planı paftası, 4800 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22.b.13.c.2c uygulama imar planı paftası, 532 ada 6 nolu parsel ve 531 ada 6 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2015 tarih ve 585 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 4984, 4985, 5011, 5012, 5013 ve 10238 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23b nazım, 29L.1C, 1D uygulama imar planı paftası, 364 ada 1 nolu parsel ile 700 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar planı paftası, 1054 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Batı Kavşağı ve Tavşanlı Köprüsü Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama Hizmet İşi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine Kocaeli Valiliği-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından yasal askı süresi dışında yapılan itiraz ve değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım imar planı paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 325 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar plan paftaları, 5596 ada 1 nolu parsel, 5229 ada 1 nolu parsel, 5226 ada 9-10-11-12-13-14 nolu parseller ile 3712 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 365 ada 2 nolu parsel, 366 ada 1, 2 ve 5 nolu parseller ve 359 ada 5 ve 75 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2d, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.4a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü ve Yazlık Mahalleri G23.d.03d.3.d-4.c-4-d ve G23.d.04.c.3.a uygulama imar planı paftaları karayolu kenarında yer alan "Ticaret Alanları"nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1045 ada 122 nolu parsel ile 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 892 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 893 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23c.19c.3c uygulama imar planı paftası, 2187 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.d uygulama imar plan paftası, 79 ada 1, 19 ve 20 nolu parseller, 81 ada 3,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları 637 ada ve 11 ve 14 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1c, 1d imar planı paftaları, 3892 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.3c imar planı paftası, 356 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Y.Hereke Mahallesi, G23a.18c nazım, G23a.18c.3d uygulama imar planı paftası, 2440 ve 2441 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 612 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

51.Hukuk Komisyonu ile Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’nun, “Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği içerisinde yürütülmesine dair İl Protokolü” kapsamında İlimizdeki entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 898 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında depolama alan sınırının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

54.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı Mahallesi, G23c.14d.2a uygulama imar planı paftası, 124 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Mahallesi, G23c.05a.3b ve G23c.05b.04a uygulama imar planı paftaları, 159 ada 20 nolu parselin doğusunda, Park Alanı kullanımlı tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

56.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi G23.c.05.d nazım, G23c.05.d.1.a uygulama imar planı paftası, 220 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 221 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ve 763 ada 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.09.2015 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

57.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 140 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 5157 ve 5158 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraza ait 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

63.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraza ait 05.01.2016 tarih ve 02 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

64.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c, 13d nazım, G22b.13c.1d ve G22b.13d.2c uygulama imar planı paftaları, 297, 301, 303, 316 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

67.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.3c uygulama imar planı paftası, 5054 ada 2 parsel, 5055 ada 7 parsel ve 409 parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d nazım imar planı paftası, 636 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftalarında, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 06.01.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 1058 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, 1227 ada 2, 3, 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23c.19d nazım imar planı paftası, 321 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G23c.18c nazım imar planı paftası, 4850 nolu adanın doğusunda kalan, tescil harici alanla ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22c.19c nazım imar planı paftası, 453 ada 9, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a.4 ve G24a.21b nazım, G24a.21.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında yer alan alanda ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.3 ve G23b.25c-G24a.21d nazım imar planı paftası dahilinde 765 ada 230 nolu parsel ve muhtelif parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Hacı Hızır Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 405 ada 43 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1a uygulaması imar planı paftası, 348 ada, 122 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mahallesi, G23d.07c nazım imar planı paftası, 143 ada 1 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24a.21c nazım, G24a.21c.4a uygulama imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parsel ile tescil harci alanda ve Arslanbey Mahallesi, G24d.01d nazım, G24d.01d.3c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 455 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Cami Mahallesinde, Tuzla Caddesinden sahile ve Aslan Çimento Fabrikasına bağlantıyı sağlayan, aynı zamanda Alibaba ve Hatır Sokakları da birleştirecek şekilde yeni oluşturulan yola “Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Yaylacık Mahallesinde bulunan, 988 ve 989 adaların arasından geçen isimsiz imar yoluna “Güz Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi, Çınarlı, Çenedağ, Sırrıpaşa Mahallelerinden geçen ve refüjlü olarak düzenlenen Gaffar Okkan Caddesinin böldüğü 6 kısıma isim verilmesi ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b3, G23b.19c-19d-24a nazım imar planı paftalarında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzunbey, G24a21d 24a nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifi,

90.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ortak proje kapsamında malzeme yardımı yapılması ile ilgili teklifi,

91.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli dışında uzak mesafedeki illere yapılacak cenaze nakilleri için, THY ile Belediyemiz arasında yapılacak Havayolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü ile ilgili teklifi,

92.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesinde SİT alanı ilan edilen alan dahilinde bulunan 2-3 sayılı parsellerdeki 12 adet tescili yapının “Eski Yalı Mah.”Projesi kapsamında restorasyon ve restitüsyon yapım işinin Belediyemizle ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi,

93.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerinden, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerine aktarma yapılması ile ilgili teklifi,

94.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2016 yılı bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı bütçe tertibinden ve Hizmet alımları bütçe tertibinden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Yurtiçi Sermaye Transferleri bütçe tertibine aktarma yapılması ile ilgili teklifi,

95. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili teklifi,

96. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Hidrolik Platformlu Havai Hat Muayene/ Bakım Aracı ile Malzeme Taşıma ve Çekme Aracı satın alınması, 2016 Mali Yılı Bütçesi T cetveline eklenmesi ile ilgili teklifi,

97. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Sarımeşe Mahallesi 527 ada 1 parsel sayılı,953.23 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,

98.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 154, 155, 156 parsel sayılı taşınmazların şantiye alanı olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

99.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz 2014/524 sayılı Meclis Kararının tashih edilerek;İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3230 ada 32 parsel sayılı taşınmazda yer alan Mehmet Ali Paşa Sağlık ve Kültür Merkezinin 3. Katında bulunan sınıfların kurs merkezi olarak kullanılmak üzere, İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

100.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel üzerinde bulunan Katlı Otopark projesinin teras katında bulunan işyerinin düğün salonu ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere, işletilmesinin Antikkapı A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

101.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 24 adet taşınmazın satışı, trampası ve takas edilmesi ile ilgili teklifi,

102.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1.katta 30 ve 2.kat 47 no.lu işyerlerinin Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü lehine olan tahsisinin kaldırılması ve 1. kat 26 ve 30 no.lu işyerleri ile 2.kat 39, 40, 42 ve 47 no.lu işyerleri olmak üzere toplam 6 adet kalıcı işyerinin ‘Gençlik Merkezi’ olarak kullanılmak üzere; olarak Kocaeli Valiliği-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

103.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

104.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal-ihdası ile ilgili teklifi,

105.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel İlçe ve Derince İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı park yerlerinin Belde A.Ş.’ye kiralanması ile ilgili teklifi,

106.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Hibe Otobüsler ile ilgili teklifi,

107. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı gelir tarifesi düzeltilmesi ile ilgili teklifi,

108. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üçretsiz Spor Okulları Projesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım