11 OCAK 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

11 OCAK 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/01/2018 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ocak ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

  • Yoklama ve açılış,
  • 14/12/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,
  • Proje Sunumu

GÜNDEM

==============

SEÇİM

1. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin çalıştırılacağı gün ve günlük ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

RAPORLAR:

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Ş.Yarımca Mahallesi, 1256 ada 6 parsel sayılı 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Yelken ve Su Sporları tesisi olarak kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Kartepe İlçesi Uzunçiftlik Mahallesi, 387 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezi içindeki 1. Kat 11 no.lu işyerinin, Kartepe Uzunçiftlik Mahalle Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait Kefken Mah. 147 ada 2 parsel, Çamkonak Mah. 182 ada 1 parsel ve Pınardüzü Mah. 102 ada 3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 2867 parsel sayılı 2.028,66 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki Merkez Camiinin Gebze Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, toplam 472.416,78 m² yüzölçümlü, 322 adet taşınmazın ayni sermaye artırımı yoluyla İZAYDAŞ’a devir edilmesi ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinin (İZAYDAŞ) sermayesinin artırılması ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılabilecek boş kadrolar dâhil norm kadro cetveli ve 2018 yılı için bu kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslara istinaden, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünde çalıştırılabilecek sözleşmeli sanatçı kadroları ve ücretleri ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü adında yeni müdürlüğün kurulması, Belediyemiz Teşkilat şemasının güncellenmesi ve Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait İlimiz, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 2567 ada 1 parsel sayılı, 30.736,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamyon ve Tır Parkı olarak kullanılmak üzere 53.788.000,00 TL bedelle Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Kocaeli ili Karamürsel Belediye Başkanlığına 2007 model Isuzu marka 1 adet otobüsün, Kocaeli ili Körfez Belediye Başkanlığına 2006 model Isuzu marka 1 adet otobüsün, Kocaeli ili Çayırova Belediye Başkanlığına 2006 model Isuzu marka 1 adet otobüsün hibe verilebilmesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Belediyemize ait 76 adet BMB – (Karsan) marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüsün Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ne ayni sermaye olarak kaydedilmesi ile ilgili raporu,

14.Hukuk Komisyonu’nun, Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

15.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi Yenimahalle ve Donanma Mahallesi sınırında bulunan Yeşilırmak Caddesi isminin İznik Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

16.İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı isminin yanlış anlaşılmalara sebep olduğundan dolayı Yuvacık 17 Ağustos Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d. nazım, G23.c.04.d.2.d uygulama imar planı paftası, 236 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c1, G23.c2, G23c.03.c, 03.d ölçekli nazım imar planı paftaları, BY-4 Nolu "KÇA-Depolama Alanı-Sanayi Alanı" ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03.d.4.b-4.c uygulama imar plan paftası, 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan TEİAŞ güzergâhının işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve 17.02.2016 tarihinde onaylanan Kocaeli İli, Çayırova İlçesi merkezindeki 2730 ha büyüklükteki alanın imar planına esas mikro bölgeleme etüdü doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planına altlık teşkil eden etütlerin revize edilmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K-2b uygulama imar planı paftası, 1784 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan meri imar planlarının yeni belirlenen ilçe sınırlarının dikkate alınması suretiyle düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu

25.Pİmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 17, 24, 25, 27, 45 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Muallim Mahallesi, G22.b.25.b nazım imar planı paftası, 1408 ve 1409 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a uygulama imar plan paftası, 3800 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 çevre düzeni planı paftası, , G23c1 ve G2301c nazım imar planı paftaları, 5 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c.2d.2b uygulama imar plan paftası, 15 ada 13 nolu parsel (10, 11 ile 12 nolu parsellerin tevhidi ve kamuya bedelsiz terki neticesinde oluşan) 6 ve 8 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-05.a nazım imar plan paftaları, G23.b.24.c.3.b-3.c, G23.b.25.d.4.b-4.d, G23.c.05.a.1.a-1.b-4.d, G23.c.04.b.2.d-3.c-3.d uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kent Merkezi Projesi(MİA) sınırları içerisinde yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.a uygulama imar planı paftası, 2106 ve 2108 nolu parseller ile dahil oldukları nüfus bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2106 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.b.24.c, G23.b.24.c.3.c-3.d uygulama imar plan paftası, 3413 ada 2 nolu parsel ve 3411 ada 6 nolu parselin bir kısmı ile bu adalar arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar plan paftası, 3482 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d nazım imar plan paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 nolu, 1856 ada 3 nolu, 1858 ada 2-3-4-5 ve 6 nolu, 1860 ada 1 ve 2 nolu, 1861 ada 1 nolu ve 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parseller ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Cedid Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar plan paftası, 460 ada 60, 4, 5, 6, 86, 9, 55, 56, 57, 58, 59 nolu parseller,451 ada 7, 8, 9, 61, 12, 39 de hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Şirintepe Mahalleleri, G23.b.24.a.3c ve G23.b.23.d.1c uygulama imar planı paftaları, 3438 ada 2 nolu parsel ve 27 ada 485 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11a-11.b-11.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 361 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 363 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10a-10.b-10.c-10.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 215 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi sınırları dahilinde, F24d.10c nazım, 34N.2D-3A uygulama imar paftasında kalan, 136 nolu adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 319 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan K1 ve K3 Planlama Bölgelerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 5 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 375 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 7 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 8 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 378 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c- G23a23b nazım, G23c18c3d- G23a23b2a uygulama imar planı paftaları, 2931 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Körfez Belediyesi, kent bütününde muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.c nazım, 174 ada 1, 3, 13, 15, 17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMLARI:

50. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı,

51. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İl Müftülüğüne ait Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. No:51 İzmit adresinde bulunan ek hizmet binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanması ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b23c nazım, G23b23c2a uygulama imar planı paftası, 244 ada 1 nolu parsel, 245 ada 1 nolu parsel, 246 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05.a nazım imar plan paftası, 840 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23.c.04.d.3.b-2.c uygulama imar planı paftaları, imar adaları ve yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c nazım, G23c.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 910 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 911 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09.a nazım imar plan paftası, 584 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar plan paftası, 460 ada 5 nolu parsel ve 431 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.2.c uygulama imar planı paftası, 451025-451070 yatay, 4522690-4522722 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım G22.b.13.c.2.c uygulama imar planı paftası 531 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c.3a ve 3b uygulama imar planı paftaları 665 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse ve Yeni Mahalleleri, G22.b.18.b.2.c-2.d, G22.b.18.d.2b-2d uygulama imar planı paftaları, 2066, 5411, 5549, 5497, 5498 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Çayırova Belediyesi, ''Korkakdere Mevkii Revize Gecekondu Önleme Bölgesi'' sınırının imar planlarından kaldırılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.22.c nazım G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, 2590 ada 12 nolu parsel ile 2697 adanın batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24.b nazım imar planı paftası, 1183 ada 7, 9 ve 12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 730 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a09a nazım imar planı paftası, 1702 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a-b uygulama imar planı paftaları, 2453 ada 32 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.4.c uygulama imar planı paftası, 3237 ada 7 nolu parsel ile 1163 ada 18, 19 nolu parseller arasında yer alan imar yoluna ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 adanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d-25.a nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a paftaları, yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki, eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri, G22b.19.d nazım imar plan paftası, 449640-449820 yatay ve 4519480-4519350 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.6 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım, G22.b.17.c.2.c-3.b, G22.b.18.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha’lık alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G22.b. Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftaları, 1181 ada 15 ve 16 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23b.24b, G23b.25a, G23b.25b nazım, G23b.24b.3b, G23b.25a.3a-3b-4a-4b, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftalarında "D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı" projesinin (Şehir Hastanesi ile İzmit - Kandıra Yolu Bağlantısı) ile Gündoğdu ve Kabaoğlu Mahalleleri, G23.b.24.b, G23.b.25.a nazım, G23b.24b.3a-3b-4a-4b, , G23b.25a.4a uygulama imar planı paftalarında "Tem KAU Kavşağı Piotr Wilcynski Bulvarı Bağlantı Yolu" projesinin (Tem KOU KAvşağı - Şehir Hastanesi Bağlantısı) imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1c uygulama imar planı paftası, 9388 ve 9258 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi, G23b.24a, G23b.24d nazım, G23b.24a.4c/4d, G23b.24d.1a/1b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 159, 162, 317, 322, 324, 151, 152, 396, 414 nolu parseller ve çevresindeki taşınmazlar ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı, 417 ada 6 parsel, 427 ada 72 parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.C.2, G23.c.04.b nazım, G23.c.04.b.2.a-2b uygulama imar planı paftaları, 3414 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları 146, 150 ve 151 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d.1a nazım, G24d.1a.1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parsel civarında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftaları, 303 ada 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez, Dilovası, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca 10.11.2017 tarih ve 10.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılan Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası DGLH Projesi kapsamında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney ve Barbaros Mahalleleri, Kabakoz Mevkii, G23.b.4, G23.c.1 ile G23.b.21.c, 21.d, G23.c.01.b nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet, İlimtepe ve Belen Mahalleleri, BOTAŞ Boru Hattının parelelinde yeni bir boru hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları kapsamında, İlimizde bulunan ve bu menfur olayı çağrıştıran bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde yeni açılan isimsiz imar yoluna “Şehit Oğuzhan Demir Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, Ağva İstanbul Caddesi üzerindeki TOKİ konutları içerisinde bulunan isimsiz sokaklardan 1 nolu isimsiz Sokağa; “Kaktüs Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “Kamelya Sokak” ve 3 nolu isimsiz Sokağa; “Lavanta Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 2775 nolu parselde, Enverpaşa Caddesi No:11 adresinde yapılan Kültür Merkezine “Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi” isminin verilebilmesi ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesinde yer alan 2 adet isimsiz sokaktan 1 nolu isimsiz Sokağa; “304.Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “305.Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,

93. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5748 ada 7 parsel sayılı 1.000,77 m² yüzölçümü taşınmazın 4734 sayılı yasanın 22.e) bendi hükmü ile Belediyemiz ve kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili teklifi,

94. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi, 177 ada 2 nolu parsel ile Güzeller Mahallesi (Kirazpınar Mevkii), 6130 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Belediyemize ait 1. Blok, Bağımsız Bölüm Numarası 2, 3, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 62, 63 nolu dairelere ve oluşacak bedel farkının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmesine karşılık, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ( Mehmet Ali Oğlu Elhaç Mustafa Ağa Mülhak Vakfı ) ait, Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi, 218 ada 4 nolu, 794 ada3, 4, 5, 6 nolu, 797 ada 10, 11 nolu parsellerin ve Sultanorhan Mahallesi, 98 ada 16 nolu parselin, trampa ile ilgili teklifi,

95. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:8 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyeri (Sosyal Tesis) ile ilgili alınan 2017 /545 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

96. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş.Yeniköy mahallesi, 495 ada, 1 parsel sayılı 160.452,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 25.000,00 m2’lik kısmının boş arsa olarak “Spor Tesisi” faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 (on) yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale usulü ile kiralanması ile ilgili teklifi,

97. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel Kalıcı İş Merkezi 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

98. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi 283 ada 68 parsel sayılı 302,77 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

99. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 324 ada 44 parsel sayılı, 31.096,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Polis Şehitliği bulunan 220,95 m²’lik kısmındaki Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılarak Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

100. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 2568 ada 2 parsel sayılı 47.856,95 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 62439/957139 hissenin bedelsiz olarak İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne ait olan Darıca İlçesi, Darıca Ş. Mah. 156 ada 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

101. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesi adına olan tahsisinin iptal edilerek, iç kale surlarının restore edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

102. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresindeki Çay Ocağı-Sosyal Tesisi ve İzmit İlçesi, Kozluk Mah. No:5 Seka Sporcu Eğitim Merkezi İçi adresindeki Kafeterya ve Çay Bahçesinin. Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

103. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şube Müdürlüğünün isminin Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin de Yazılım ve Proje Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

104. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık Maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili teklifi,

105. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kırgızistan Bişkek Atatürk Parkının bir kısmının Belediyemiz ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin destekleriyle yenilenmesi ile ilgili teklifi,

106. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Türk hava yolu cenaze taşıma hizmeti protokolünün yenilenmesi ile ilgili teklifi,

107. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı’nın, Bosna Hersek Srebrenica’da bulunan öğrenci yurdunun 1 yıllık giderinin karşılanması amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği yürütme kurulu kararı doğrultusunda ilgili projeye Belediyemizden destek talebi ile ilgili teklifi,

108. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 NU 163 Plakalı 2007 Model FARGO Marka Damperli Kamyon’ un bedelsiz olarak Bartın İli Kurucaşile Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

109. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze- Darıca Metrosu Müşavirlik Hizmeti Alım İşi ile ilgili teklifi,

110. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “ Birebir Öğrenme Projesi” kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale kapsamında Bilgisayar temin edilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilebilmesi ile ilgili teklifi,

111. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Öğrencilerimizin ulaşım masraflarının belirli bir oranının Belediyemizce karşılanması ile ilgili teklifi,

112. Etüt ve Projeler Çalışmaları tarafımızca yürütülen “Dilovası Batı Kavşağı Projesi” için yapılacak yatırım ile ilgili Belediyemiz ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanması planlanan protokol ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım