11 Ocak 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 11.01.2005 Salı Günü saat 14.00´da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Süleyman Demirel Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M :
===============
1-Yoklama
2-14.12.2004 tarihli tutanak özetinin okunması,
3-Körfez Mah.3419 ada,1 nolu parsel ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
4-Teminat Bedeli ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
5-Belsa Plaza İş Merkezi 3.blok zemin kat 14 ve 15 nolu bürolar ile ilgili Hukuk Komisyon raporu
6-İşyeri Devirleri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
7-Aktarmalar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
8-Karamürsel-Gölcük-Kandıra terminalleri hizmet giriş ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon
raporu,
9-Belsa Plaza İş Merkezi 3.Blok,9.kattaki 13-14-15-16-17-18-19-20 nolu bürolar ile ilgili
plan ve Bütçe-Hukuk ortak Komisyon raporu,
10-Sahil Dolgu alanındaki otopark,Büfe ve Çay Bahçeleri ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk ortak
Komisyon raporu,
11-Özürlüler merkezinin kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe-Çevre ve Sağlık ortak komisyon raporu,
12-Toplu Taşım araçları çalışma yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu ortak raporu,
13-Umuttepe Üniversite kampusü şehriçi hat ihalesi ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komsiyon ortak raporu,
14-Gebze Bel.Bşk.nın sınırları içinde otoparkların işletilmesi ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Ortak
Komisyon raporu,
15-Gezici Diş Sağlığı ünitesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu,
16-Bahçecik Bel.de isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
17-Çayırova Belediyesi, , 995 ada 8,17, nolu parselleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
18-Çayırova Bel.1758 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
19-Çayırova Belediyesi, 1029 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20-Çayırova Belediyesi,1705 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21-Çayırova Bel.18b4d pafta, 1412 ada, 32 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
22-Çayırova Belediyesi, G22b-19d1b uygulama imar planı, 1626 ada 8,9,16,17,18 nolu parseller ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
23-Çayırova Belediyesi, G22b-18b3c uygulama imar planı, 1546 ada 7,8,9,10 nolu parseller ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon raporu,
24-Çayırova Belediyesi, G22b19a4a-G22b18b3b uygulama imar planı, 732 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve
Bayındırlık komisyon raporu,
25-Çayırova Belediyesi, G22b-18b3b uygulama imar planı, 2054 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon raporu,
26-Çayırova Belediyesi, G22b-18b4a, G22b-18b4b uygulama imar planları 2034 ada, 1 nolu parsel ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Çayırova Belediyesi, 18 B4c pafta, 1495 ada karakol ve park alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık
komisyon raporu,

28-Çayırova Belediyesi, 18b3b uygulama imar planı, 1226 ada 17 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyon raporu,
29-Çayırova Belediyesi, G22b18b3d uygulama imar planı, 1301 ada 13 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayın-
dırlık komisyon raporu,
30-Çayırova Bel.1410 ada, 1409 ada 2,3,9 parseller, 1408 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 1407 ada
6,7,8 parseller, 1494 ada 1,7,8,9,10 nolu parseller, 1405 ada 11,12 nolu parseller, 1404 ada 10,11
nolu parsellerin konut olan kullanımının konut+ticaret olarak değiştirilmesi, şeklindeki uygulama
imar planı değişikliğine yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
raporu,
31-Çayırova Bel.569 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32-Çayırova Belediyesi, G22b18b4a uygulama imar planı, 1044 ada 2 nolu parsel ile ilgili İmar ve
Bayındırlık komisyon raporu,
33-Çayırova Bel.G22b-18b2c, G22b-18b3b uygulama imar planı, 2052 ada 3 nolu parsel ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon raporu,
34-Çayırova Bel.G22b-18b4c uygulama imar planı, 1486 ada ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35-Çayırova Bel.G22b18b3d uygulama imar planı, 1276 ada 5 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyon raporu,
36-Çayırova Bel., G22b18b2d, G22b18b2c, G22b18b3b, G22b18b3a 2062ada1 parsel,2065 ada 1parsel,
2066 ada 1, 2 parsel, 2068 ada 1parsel,2069 ada 1 parsellerde (Toplu Konut Bölgesi) yapılaşma şartlarında
değişiklik yapılmasıyla ilgili yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
raporu,
37-Gebze Bel., Sultanorhan Mah. 15 pafta, 82 ada, 190 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
raporu,
38-Gebze Bel., Mimar Sinan Mah. G22b18c2d pafta, 3820 ada,2 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyon raporu,
39-Gebze Bel., Gaziler Mah. G22b19d2d pafta da bulunan Şehitlik Alanının Askeri Şehitlik Alanına
dönüştürülmesi ile ilgili yapılan imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
40-Gebze Belediyesi Tavşanlı Köyü, 2 pafta 110 parselin Akaryakıt İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
41-Şekerpınar Bel.ne ait 1/5000 nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
42-Darıca Bel, Pavlıtepe Mevkii, 29L nazım imar planı 192,251,252,253,254,291 adalar ile 292 ada 5
parsel, 293 ada 8 nolu parsellerde rekreasyon amaçlı yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon raporu,
43-Kullar Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi, 15 pafta, 3878 parselde yeşil alanın konut alanına
dönüştürülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
44-Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 20 N nazım imar planı, 3577,3583,3584, 3585 ve 3592 nolu
adaların konut olan kullanımının park olarak değiştirilmesi, 3593ve 3594 nolu adalar ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon raporu,
45-Saraybahçe Bel.Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mah.eri, 1. ve 3. derecede Arkeolojik Sit Alanı Koruma
Amaçlı İmar Planının lejant ve plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu,
46-Bekirpaşa Bel. Mehmetalipaşa Mah. 19.O.I.c pafta 1495 ada 1 parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komis-
raporu,
47-Yuvacık Belediyesi İzmit- Yalova Devlet yolu ile Yuvacık Deprem Kalıcı Konutları ile ilgili İmar ve Bayın-
dırlık komisyon raporu,
48-Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde İller Bankasınca yapılan nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık
Komisyon raporu,
49-Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notlarındaki 18-1 maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyon raporu,
50-Bekirpaşa Bel.Kadıköy mah.19N ve 20N nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
51-Değirmendere Bel.454 ada, 1nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
52-Değirmendere Bel.674,675,676 parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
53-Değirmendere Bel.483 ada, 4 ve5 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
54-Değirmendere Belediyesi, 504 ada, 3nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

55-Değirmendere Bel. 3136 parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
56-Körfez Bel. Çamlıtepe Mahallesi, 387 ada, 42-43-44 adalar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
57-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
58-Asma Katlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
59-Darıca Belediyesi, 29 K-IId pafta 1072 nolu ada ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
60-Gebze İlçesi, Sultanorhan Mah. 24 b 2a-b pafta, 5678 ada, 11 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
61-Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü,23 pafta,920 parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
62-Gebze İlçesi, Osman Yılmaz Mahallesi, 2410 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
63-Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, Düzmeşe Mevkii 27 pafta, 358ada,328 nolu
parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
64-Karamürsel İlçesi, Karamürsel Bel. Sınırları içerisindeki Karayolları tesis alanının park alanına
dönüştürülmesi ile ile ilgili İmar Daire Baş.nın yaızısı,
65-Bekirpaşa Bel.uygulama imar planı notlarındaki 11-2 maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire
Bşk.nın yazısı,
66-Kandıra İlçesi, Kandıra Bel.Terminal Alnında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
67-Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Köyü, Kumcağız Mevkii, 34N-Ic uyg. imar planı paftası, 1456
nolu parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
68-İzmit-Merkez ilçe, 105 pafta, 988 ada, 41 nolu parseldeki şehitlik arazisi ile ilgili İmar Daitre Bşk.nın yazısı,
69-Suadiye Belediyesi sınırları içerisinde yapılan ilave nazım imar Planı ile ilgili ile ilgili İmar Daire Bşk.nın
yazısı,
70-Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki Erenler ve Cedit Mahallelerinde ki bir kısım alana
Kentsel Dönüşüm Alanı Sınırı işlenmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
71-Saraybahçe Bel.Orhan Mahallesi,20 M III c pafta, 3487 adada ön bahçe mesafesinin değiştirilmesi ile ilgili
İmar Daire Bşk.nın yazısı,
72-Saraybahçe Belediyesi, 19 M I a uygulama imar planı 3094 ada ve 3018 adalarda park ve konut alanlarının
yer değiştirmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
73-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19 N nazım imar planı ile ilgili 4412 ada 7-8 parsel,
74-Saraybahçe Bel. Yenidoğan Mah, 4412 ada 7-8 parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
75-Sarayabahçe Belediyesi, Karabaş Mahallesi 19 N Ic uygulama İmar planı 1043 ada 1044 ada arasındaki trafo
alanının kaldırılması ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
76-Saraybahçe Bel.Yeni mahalle 19 L II b uygulama imar planı 1839 ada 1 parseldeki özel sağlık alanı ile ilgili
plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
77-Saraybahçe Bel 19 L nazım imar planı 19 L IV b uygulama imar planı 2825 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili
İmar Daire Bşk.nın yazısı,
78-Bekirpaşa Yahyakaptan Mh.,3061 ada,7 parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
79-Alikahya Bel.tapuda Mehmetali paşa mah. 4841 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
80-Uzuntarla Bel.İbrikdere Mahallesi G24 d 03 a nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
81-Uzuntarla Bel. Kazakburun mahallesi G24d04a nazım imar planı üzerinde kavşak ve yol projesi tadilatı ile
ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,

82-Uzuntarla Bel. Sarımeşe Mahallesi, G24d03b nazım imar planı, üzerinde kavşak ve yol projesi tadilatı ve
1538,3574,3552,3544 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
83-Saraybahçe Bel.Cumhuriyet Mah.de isimsiz alana “Hürriyet Parkı” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire
Bşk.nın yazısı,
84-Topcular mah.de isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
85-Turgut Mah.de isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
86-Denetim Komisyonu kurulması ile ilgili Yazı İşl.Kar.Dai.Bşk.nın yazısı,
87-Teşfik İkramiyeleri ile ilgili Eğitim Kültür Daire Bşk.nın yazısı,
88-Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü kadroları ile ilgili Eğitim Kültür Daire Bşk.nın yazısı,
89-Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü 2005 Yılı Salon kiralama tarife bedeli ile ilgili Eğitim Kültür Daire Bşk.nın yazısı,
90-B.Plaza İş Merkezi 3.Blok Zemin kat 7 nolu büro ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
91-B.Plaza İş Merkezi 3.Blok Zemin kat,8-16 nolu bürolar ile ilgili Emlak İst.Dai.Bşk.nın yazısı,
92-Ömerağa Mah.B.Plaza 8.Blok yanında bulunan 12 pafta,278 ada,57 nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak
Daire Bşk.nın yazısı,
93-İzaydaş Tesis.İşletme Protokolunda değişiklik yapılması ile ilgili Çevre Kor.Dai.Bşk.nın yazısı,
94-AFKOM kurulması ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı´nın yazısı,
95- Mezhaba Şube Müd.nün Mezbahalar Müdürlüğüne dönüştürülmesi ile ilgili Mezbaha Müd.nün yazısı,
96- Gelirler ile ilgili Mezbaha müdürlüğü´nün yazısı
97- Personel listesi ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Bşk.nın yazısı,
98- Kadrolar ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Bşk.nın yazısı,
99- Sosyal Denge Yardımı ile ilgili, Personel ve Eğitim Daire Bşk.nın yazısı,
100- Bekirpaşa Bel.Bşk.nın 2005 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı
101- İmar Daire Bşk.nın ek tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
102- 2464 sayılı yasadaki değişikliklere göre 2005 yılı vergi gelir tarifesi ile ilgili,
Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
103- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Yeşil alanlarının miktarlarının belirlenmesi ile ilgili,
Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı.

GELEN EVRAK:

1-Fen İşleri Daire Başkanlığı´nın Cadde ve Sokak Genişliklerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

2-Emlak İstimlak Daire Başkanlığının, Arslanbey 31.L.4.b pafta,113 ada,2 nolu taşınmazlık
Tahsisi ile ilgili yazısı.

3-Zabıta Müdürlüğünün fazla, mesailer ile ilgili yazısı.

4-Trafik Şube Müdürlüğünün memur fazla mesailerle ilgili yazısı.

5-Zabıta Müdürlüğünün, görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

6-İtfaiye Daire Başkanlığı´nın fazla çalışma ile ilgili yazısı.

7-İmar Daire Başkanlığı´nın Gebze ilçesi, Tavşanlı Köyü, Taşocakları Kayalıdere
mevkii,2518 nolu parsel ile ilgili plan tadilatı hakkında yazısı.,

8-İmar Daire Başkanlığı´nın Gölcük ilçesi, Gölcük Belediyesi G23c02b3a-G23c02d3d-
G23c02d4c uygulama imar planı plan paftaları, plan değişikliği ile ilgili yazısı.

9-Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi Merkez Mahallesi,G23c02d2b uygulama imar planı
paftası, 6 kadastro pafta,43 nolu yapı adası içerisinde yer alan “Park” alanının,”Park ve
Kapalı Seri Alanı” na dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili
yazısı.

10-İmar Daire Başkanlığı´nın, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Uygulama İmar Planı
notlarına İlave plan notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliği yazısı.

11-İmar Daire Başkanlığı´nın, Saraybahçe Belediyesinin, Tepecik Mahallesi 1 kadastra
paftası, 223v ada 18 numaralı parselin bulunduğu alan ile ilgili Otopark Bölgesinin
değişikliği hakkında yazısı,

12-Değirmendere Belediyesi Gelir tarife Cetvellerinin görüşülmesi.

13-Gebze belediyesi tarife cetvellerinin görüşülmesi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım