11 HAZİRAN 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/06/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
21/05/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fotokopi cihazları hizmet alımının yıllara sari olarak yapılması ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 205 ada 13 parsel taşınmaz ve üzerindeki 3 katlı binanın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi, 5018 ada 12’nolu parselin ifrazı ve ifrazen tescili ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 3329 ada 2 ve 3’nolu parsel sayılı taşınmazların ‘Arıtma tesisi ve Müştemilatı ile laboratuvar binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesine ait tarife cetvelinin revize edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletilmelerinin devri ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait, kamusal ihtiyaçlara cevap vermeyen, atıl vaziyette kalan taşınmazların satılması ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 3 ve 4’nolu parsel ile 4382 ada 14 parsel sayılı taşınmazların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, D-100 karayolu İstanbul istikameti Çayırova İlçesi girişinde Belediyemizce yapımı tamamlanmış olan yaya üst geçidinin yanında yapılacak olan özel tasarım büfenin işletmesinin devir edilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan 5 nolu yapının Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Katı atık aktarma istasyonu yeri ihtiyacının karşılanması ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenaze Nakil Otobüsü Alımı ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10.a nazım imar planı paftası, 4625, 4626 nolu parseller ile 4692 nolu parselin kuzeydoğusundaki park tescilli alan ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine fırın yapıları ile ilgili yapılan ilave ve uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, 29L.2a uygulama imar planı paftası, 741 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b4 ve G23.b.23.d nazım imar planı paftası, 2824 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.23d nazım, G23b.23d.1a uygulama imar planı paftaları, 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b – 2a uygulama imar planı paftalarında yer alan 9.75 ha.’lık “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde yer alan 5140 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.d nazım imar paftası, 1976 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G23a.05d nazım, G23a.05d.2a uygulama imar planı paftası, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70 ve 71 nolu parsellerden geçen 7.00m imar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar plan paftası, 1286 ada 1, 2 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2d uygulama imar paftaları, 72 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.17.c-18.d-23.a-22.b nazım imar planı paftalarında, 444390.870-446824.762 yatay, 4521299.844-4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alana ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.c-20.d nazım imar planı paftalarında, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b3,G23a4, G22b20c-25b, G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Siretiye Mahallesi, G23c çevre düzeni planı, G23c.1 nazım imar plan paftası, 314 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23d.2 ve G23d.10.a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım imar paftası, 268 ada 1, 4, 5 ve 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yuvam Mevkii, G23b.25b nazım, G23b.25b.3d uygulama imar planı paftası, 499100-499200 yatay, 4516300-4516200 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, 492775-498158 dikey, 4514137-4515835 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede projelendirilen "Seka Park-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın, ana istasyonlarının ve depolama alanının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d Çevre Düzeni Planı, F24.d3 ve F24.d.19.d nazım imar plan paftaları, 112 ada 33,78 ve 101 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası 138 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi,Ereğli planlama bölgesi, 1/50000 ÇDP ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.b nazım imar planı paftası, 701 ada 31 nolu parsel, 706 ada 11, 12 ve 24 parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kent Merkezi Bütünü Revizyon Uygulama İmar Planında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükmünde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, (ÖHB)

SÜRE UZATIMI:

53. Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu'nun, Yaşar TOKO’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi 637 ada 4 parselde bulunan arsanın 875,72 m2 sinin Belediyemize, kalan 1355,36 m2 Takosan Metal Elektronik İnşaat Gıda Ürünleri İml. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.’ye ait olduğu, Belediyemize ait hissenin kendilerine satılması ile ilgili yazısı,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c2 ve G23c03c nazım imar planı paftaları ve sosyal donatı tablosunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 Gelişme Konut Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele İlçeleri sınırları içerisinde, "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar plan paftası tescil harici 398 ada ile 5709 ve 5710 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c, G24.d çevre düzeni plan paftaları, 1/25000 ölçekli G23.c.2, G24.d.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c, G24.d.01.a-01.d nazım imar plan paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 152 ada 2, 3 nolu parseller ve Dini Tesis Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.1c uygulama imar planı paftası, 3844 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3a uygulama imar planı paftası, 539 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a,G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 5681 ila 5688 nolu parseller, 1336 ve 1380 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3303 ila 3378 nolu parseller, 693 ila 698 nolu parseller, 712, 713 ve 1851 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c-05d nazım, G23c.05c.1d-G23c.05d.2c uygulama imar planı paftaları, 1145, 1146, 1148, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1175, 1176, 1182, 1183, 3321, 3322, 3323, 4703, 4714, 4723, 4746 ve 5152 nolu parseller hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 902 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, S.S Marmara Geri Dönüşümcüler İşyeri Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde, G22b.13c-18b nazım, G22b.13c.4c, G22b.18b.1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, 236, 238 ila 243 adalar, 245, 246, 247 ve 417 adalar ile söz konusu adaların kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L.1a uygulama imar planı paftası, 4876, 4877, 7683 ve 9834 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, 28L-II.a, 29L-III.d uygulama imar plan paftaları, yağmursuyu ve atık suların bertarafı için 449700-450000 yatay, 4514300-4515000 dikey koordinatları arasında imar yolu açılması kapsamında hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.b, 23.c nazım imar planı paftaları, 543 ada 6 nolu parsel ve 253 ada, 23 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19d nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada 2, 3 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3b uygulama imar planı paftası, 4681, 4683 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.25a nazım, G22b.25a.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5684 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 841 ada 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı, G22b.3 ve G22b.20c nazım imar plan paftaları, 1401, 1404 ve 1405 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a uygulama imar planı paftası, 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Hatipköy Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.23.d nazım imar planı paftaları, 5049 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c-25d nazım, G23b.25c.1d ve G23.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 nolu parsel ve 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c nazım imar planı paftası, 147 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.3, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.d.4.b, uygulama imar planı paftası, 1858 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.4d uygulama imar planı paftası, 722 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.2c uygulama imar plan paftası, 1021 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2b uygulama imar planı paftası, 228 ve 229 adalar arasındaki imar yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesinin muhtelif mahallelerindeki 24 adet isimsiz sokağa isim verilmesi, ayrıca 12 adet sokağın isminin değiştirilmesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Tugay Sokağın birleştirilmesi ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan ve Örcün Yolu Caddesi No:66 ile 3146.Sokak arasında kalan isimsiz sokağa “Kasımpatı Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli İli genelinde yaşanan otopark sıkıntısına daha kapsamlı çözümler getirmek amacı ile Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen “Otopark İlke ve Esasları” nın revize edilmesi ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesinde bulunan Omsan Yolu Sokağının isminin Acar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

94. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 875 parsel sayılı 2.280,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 11000/16000 (1567,50 m2) oranındaki hissesinin mahalle konağı yapılmak üzere, İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

95. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3338 ada 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 74, sahife 7262’de tapuya tescilli, 10/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, C2-3 A Blok, 3.kat, 8 no.lu bağımsız bölümün tapu devri ile ilgili teklifi,

96. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

97. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel no.lu taşınmazın, Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi,

98. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m² yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı” ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

99. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifi,

100. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili teklifi,

101. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Belediyesi Kağıtspor Derneği ile gerçekleştirilmesi planlanan gençlere yönelik yaz kampları ve Eğitim Projesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım