11 EYLÜL 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/ 09/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/08/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

1. Seçim;

Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği Başkanlığı üye Seçimi.

RAPORLAR:

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait otobüslerin temizlik hizmeti işinin sürekli olarak yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sâri olarak hizmet alımı yöntemiyle ihale edilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tekne Kiralama Hizmetinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan “Köye Hizmet Şube Müdürlüğü” isminin “Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 6 adet iş yerinin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili raporu,

7. Hukuk Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

8. Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3318 nolu ada, 5 nolu parselinde buluna binanın Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9. Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, 3634 nolu ada, 1 parsel üzerinde yer alan M.Ali Paşa Kültür Merkezinin 3. Katında bulunan sınıfların, bayanlara ve genç kızlara kurs, 4-6 yaş grubu çocuklara kreş olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10. Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, 380 ada, 1 parsel üzerinde bulunan mevcut Eski Uzuntarla Belediye Hizmet Binasının, Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe Belediyesi’ ne tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu,

11. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yeşilova Mahallesinde şuyulandırma sonucu oluşan 14 adet isimsiz sokağa, isim verilmesi ile ilgili raporu,

12. İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Mehmetağa Mahallesinde bulunan Selman Sokak ile Şahinler Sokak isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

13. İsimlendirme Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23c-1 ve G23c-2, 1/25000 ölçekli nazım imar plan paftaları, G23.c.03.c-03.d nazım imar plan paftaları, 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 432 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b, G23.c.04.c nazım, G23.c.09.b.2.a ve G23.c.04.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 268 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Yuvacık mevkii, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3a uygulama imar planı paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593 ve 594 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri, "Çayırova Köprülü Kavşağı" nın planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.d. nazım imar plan paftası, 5593 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 28L-I.D uygulama imar plan paftası, 1988 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c – 24.d nazım imar planı paftaları, İstasyon caddesi boyunda düzenlenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G.22.b.23a nazım imar planı paftası, 2112 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28L-1.A uygulama imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parsel ve 10852 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım imar planı paftası, 1430 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.b uygulama imar planı paftası 215 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mah., G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 3512 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, Barış, İstasyon ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-24.c nazım imar planı paftalarında, hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.19.c.-19.d nazım, G22.b.19.c.1.d, G22.b.19.d.2.c uygulama imar plan paftaları, 3384 ile 3385 nolu adalar ile 482 ada 56 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 192 sayılı kararıyla onaylanan ve 26.03.2014-26.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c.3a uygulama imar planı paftası 4201 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, D-100 Karayolu çevresinde yer alan Yenilenecek Alanlara ilişkin uygulama imar planı plan notlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mevkii, G23.a.4 ve G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 1458 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4202 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5740 nolu adanın batısında kalan alanda Trafo Yerinin işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 4064 ada 16 nolu parsel ile 4066 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan otoyol kuzeyi kentsel çalışma alanları uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, Eskiyalı Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.06.2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 502 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 503 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.05.d.3.d ve G23.d.05.d.4.c uygulama imar planı paftaları 983 ve 984 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 196 ada 1 nolu parsel ile 198 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1740 ve1741 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 3412 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 3513 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisi’nin 12.09.2013 tarih ve 558 sayılı kararı ile onaylanan ve 04.10.2013-04.11.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılan, 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G24.a.21.a, G24.a.21.b, G24.a.21.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, İY-01 Küçük Sanayi Alanı, Donatı Tablosu Lejandı ile Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu'nda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a.3.d- G23.b.24.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 308 ada 20,21,22,26,27,28,42 ve 76 nolu parseller ve 873 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3.derece Arkeolojik Sit alanında kalan 3305 ada 1 nolu parsel, 3306 ada 1 nolu parsel, 3307 ada 1 nolu parsel, 3308 ada 1 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1592 sayılı kararı ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii, G24.a.21.d - G24.d 01.a-01.b nazım, G24.a.21.c.4.d, G24.d.01.b.1.a-3.a uygulama imar planı paftaları ile, G24.a.21.d.03.c uygulama imar plan paftası, 518 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz (Tabakhane) Mahallesi, G23.d.08.a.2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 101 ve 102 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

53. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada, 1 parselde kreş alanında yer alan taşınmazın satılması ile ilgili yazısı,

54. İsimlendirme Komisyonu’nun Başiskele İlçesi, Yaylacık Mahallesinde 473, 474 ve 475 adalar arasında bulunan iki adet isimsiz sokağa, Bayraktar ve Müge Sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili yazısı,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili yazısı,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili yazısı,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili yazısı,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili yazısı,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.06.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftası, 220 ada 1, 2, 3, 4, 7 nolu parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 763 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c.4.c uygulama imar planı paftası, 560 ada 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23.c.14.a nazım, G23.c.14.a.1.c, G23.c.14.a.2.d, G23.c.14.a.3.a ve G23.c.14.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 123 ada 5 ve 125 ada 85 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Beleldiyesi, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri'ni kapsayan alanda Belediyemiz Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 29L-1D uygulama imar planı paftası, 331 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Kazım Karabekir Mahalleleri, 29.K-3.B, 29.K-3.C, 29.L-4.A, 29.L-4.D uygulama imar plan paftaları, 224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 225 ada 1, 2, 3, 9, 10 nolu, 227 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 243 ada 5, 6, 7, 8, 10 nolu, 245 ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince İlçesi Sopalı Mahallesi, G23.b.22.a 3.d-4.b ve 4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan plan değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi, Çavuşlu Mevkii, G23.b.07.c.3.c uygulama imar plan paftası, 82 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, G23.a.22.a.2.c-2.d, G23.a.22.b.1.a-1.d uygulama imar plan paftaları, 464300-464600 yatay ve 4517700-4518100 dikey koordinatları arasında yer alan "Ören Yeri 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı" , 463300-463700 yatay ve 4517200-4517700 dikey koordinatları arasında yer alan "Kayapınar 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı" içerisinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mevki, 984 ada 3 nolu parselde hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1595 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b.20.d. nazım imar planı paftası, 2637 ada 1 nolu parsel ile 2638 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2a uygulama imar planı paftası, 459 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı, G23d04c nazım, G23d04c3d uygulama imar planı paftaları, 219 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 826 ve 828 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevki, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, 156 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d.1.d - 4.d uygulama imar plan paftaları, 473 ada1 nolu parsel, 477 ada 2 nolu parsel, 478 ada 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24.a, Çevre Düzeni Planı, G24.a4 nazım, G24.a.21.a-21.b nazım, imar planı paftalarında hazırlanan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi G23.b.25.c.4.b uygulama imar plan paftası, 4964 ada 5 nolu parsel ve üzerinden geçen Enerji Nakil Hattında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b nazım imar plan paftası, 4100 ada 4 nolu parsel, 4086 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 442 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 205 ada 5 ev 6 nolu parseller ile 212 nolu adanın güneyinde yer alan 7.00 m imar yolunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel ile ilgili alınan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1619 sayılı kararının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Miralay Mümtaz Caddesi, G23.b.24.a-24.b nazım, G23.b.24.a.3.b ve G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 960 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, İçkale ve Çevresi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1618 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım imar planı pafta, 292 ada 139 (eski 61 ve 100) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Tepetarla Mevki, G24.d.02.a.3.d uygulama imar plan paftası, Sapanca ikileme Yol Projesi kapsamında yaya üst geçidinin imar planlara işlenmesi ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak ve Abdi İpekçi Mahalleleri sınırında yer alan 1571/4. Sokağın isminin “Petekli Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan ve mahalle birleştirilmesi sonucunda birbirinin devamı haline gelen 7 adet cadde-sokağın birleştirilmesi ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 348.869 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının işletme süresi boyunca her ay kantarla ölçülerek alana kabul edilen malzemenin ton olarak miktarının 2,50(ikiliraellikuruş)TL/ton+KDV bedel karşılığında İzaydaş’ a devredilmesi için 11.07.2013 tarih ve 448 sayılı meclis kararırın geri alınarak; Belediyemiz iştiraki olan Kent Konut A.Ş’ne, aynı şartlarla devredilmesi ile ilgili teklifi,

89. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti belediyemize ait olan Kartepe ilçesi, uzuntarla mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 137,139,141 ve 143 kapı nolu binaların kartepe belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

90. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Harçlara ilişkin tarife önerileri ile ilgili teklifi,

91. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe aktarması ile ilgili teklifi,

92. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili teklifi,

93. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 3307 ada, 1 parsel ve 3308 ada 1 parsel sayılı toplam 10.748,00m² yüzölçümlü taşınmazların üzerlerinde olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

94. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzeri Gölcük Belediye Hizmet Binasında yer alan 3-4-5-7-8-9 nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğüne kirlanması ile ilgili teklifi,

95. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi, 637 ada 4 parsel üzerinde 87572/241108 oranında (875,72 m²) Belediyemize ait olan hissenin diğer hissedar Tokosan Metal Elektronik inşaat Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’ne bedeli mukabilinde satılması ile ilgili teklifi,

96. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, “Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Eğitim Projesi” kapsamında Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım