11 ARALIK 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/12/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Aralık ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
25/11/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi, 637 ada 4 parsel üzerinde 87572/241108 oranında (875,72 m²) Belediyemize ait olan hissenin diğer hissedar Tokosan Metal Elektronik inşaat Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’ne bedeli mukabilinde satılması ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 331 ada 2 parsel, 1/93 arsa paylı zemin kat 5 no.lu işyerinin satılması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 7 pafta 3990 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Kirazlıkent Konutları E-7 Blok, Bahçe 1 Kat:4 nolu bağımsız bölümün Başiskele İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Cedit Mah. 4104 ada 12 parsel, Yenidoğan Mahallesi, 4382 ada 14 parsel, 4408 ada 3 parsel ve 4408 ada 4 parsel ile Kabaoğlu mah. 1157 parsel üzerinde yer alan taşınmazların satın alınması ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi,107 ada 110 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 16/737 arsa paylı zemin kat 2 no.lu dükkanın satılması ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Hazineye ait olan Başiskele İlçesi, Ş.Yeniköy mah. 617 ada 1 parsel, 618 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014/567 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 3307 ada, 1 parsel ve 3308 ada 1 parsel sayılı toplam 10.748,00m² yüzölçümlü taşınmazların tahsis süresinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Körfez ilçesi, Alihocalar Mahallesi, 112 ada 40 parsel sayılı 362,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kocaeli geneli 1. Grup Kentsel Tasarım, Bina ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması” Hizmetinin danışmanlık yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Donanma 226 sok. No:6 adresinde bulunan Kalıcı İşmerkezi İçindeki 135 adet işyeri nitelikli taşınmazın Eğitim Hizmetleri Faliyeti için kulanılmak üzere müştereken kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol ve Sanat Yapılan Proje Hazırlama Hizmet İşi’ nin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu,

14. Hukuk Komisyonu’nun, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili raporu,

15. İsimlendirme Komisyonunun, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan Derman sokağın “U” şeklindeki bölümüne ayrı bir sokak ismi verilmesi ile ilgili raoru,

16. İsimlendirme Komisyonunun, Gebze İlçesi, Mevlana, Köşklü Çeşme ve Hürriyet Mahallelerinden geçen, Issıkgöl Caddesinden başlayarak Yaşar Doğu ve Topçular Caddesi birleşimindeki kavşağa kadar devam eden ve yeni yapılan yola “Soma Şehitleri Bulvarı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftası, 220 ada 1, 2, 3, 4, 7 nolu parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 763 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevki, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, Y:492,155.943 X:4,505,306.432 ve Y:493,105.145 X:4,505,529.677 koordinatları arasında yer alan 15.00m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım imar planı paftası, 171 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 131 ada 1 parsel ve 164 ada 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G.23.c.04.d. nazım imar planı paftası, 264, 265, 269 nolu adalarda hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 737 ada 1 parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar paftası, 415 ada 7 (1436-1437) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar paftası, 620 ada 23 nolu parsel ve güneyinde yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c nazım, 779 ada 1 parselin güneyi ile 772 ada 1 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b. nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mah.G.22.b.23.b pafta, 1483 ada 16 (eski 1,2,3,4,13,14) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a, G23.b.23.d nazım, G23.b.22.a.4.a ve G23.b.23.d.4.a uygulama imar paftası, 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlıdere Rekreasyon Alanı için kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı, G23a1-a2-a3-a4 ve G23a07c-07d-11b-12a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20a nazım imar planı paftaları, 4522800-4523650 yatay, 454700-45510 düşey koordinatları arasında yer alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım imar planı paftası, 2469 ada 2 nolu parsel,2738 ada 1,4 ve 5 nolu parseller, 2747 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller, 2748 ada 1 ve 6 nolu parseller, 2749 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi konut alanları uygulama imar planı teklifine yapılan itirazlarla ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Şemsi Mevkii, G22.b.24.b,c nazım, G22.b.24.b.4.c ve G22.b.24.c.1.b uygulama imar paftası, 1194 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G.22.b.24.b nazım imar planı paftası, 1103 ada 1 ve 1104 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.18.c nazım, G22b.18.c.3.a uygulama imar paftası, 651 ada 40 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b-1.c uygulama imar paftası, 765 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Meydanı Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave uygulama İmar Planında 207 ada 1 nolu parsele ilişkin Plan Notlarında uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsellerde nazım imar planı değişlikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a ve G23.c.02.c.4.b uygulama imar planı paftaları, 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsel parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar paftası, 216 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.b nazım G23.c.01.b.2b uygulama imar paftası, Yüzbaşılar Mevkii'ndeki jeolojik sınırlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308, 1334 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.a uygulama imar paftası 20 ada 2,3,4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında imar yoluna cephesi olmayan parsellere yönelik plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 3626 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 4189 ada 1 parsel ve 4075 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.3a pafta, 765 ada 235 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25.d nazım imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz-Kayıplar Mahallesi,G.24.a.07.b.3.d uygulama imar planı paftası, 3976, 3977 ve 3978 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Karaağaç, Gökdağ Tepe ve Harman Tepe mevkii, F24.c.11.a.3.b-3.b-3.c-4.c, F24.c.11.b.3.a-3.b-4.a-4.b-4.d, F24.c.12.a.4.a-4.b halihazır harita paftalarında "Kocaeli Gökdağ Rüzgar Enerji Santrali Üretim Merkezi" projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Uzunbey Köyü, 701 ada 1 nolu parselle ilgili 17.07.2014 tarih ve 453 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, 5801 nolu parsel ile 373 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi,Suadiye Mevkii, G24.d.02.d.1.b pafta, 103 ada 12,16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.4, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.3.c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.b.21.c-21.d nazım, G23.b.24.c.4.d, G23.b.21.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları, 1001 ada 34 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

SÜRE UZATIMI:

58. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf tarifeleri ile ilgili yazısı,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.23.c nazım imar planı paftası, 432 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

60. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevkii, G23.c.09.d nazım imar planı paftası, 1876, 1877, 1191, 1106, 1431,2343, 3407 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Planlama Bölgesi, G23.c.04.d pafta 269 ada 1,2,3,4,5,10 nolu parseller ile 289 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi sınırları dahilindeki G23c çevre düzeni planı paftası, G23.c2 ve G23c.09.d nazım imar planı paftaları, 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.d uygulama imar paftası, 874 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2d uygulama imar paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.b,2.a uygulama imar paftaları, 252 ada 9 ve 10 nolu parseller ile 257 ada, 1,2,3,4,5,6,7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.08.b nazım imar paftası, 318, 319, 324, 871 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3.a uygulama imar paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593, 594 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Bahçecik, G23.c.04.d nazım, 271 ada 12 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a-10.b nazım, G23.c.10.a.2.b-G23.c.10.b.1.a uygulama imar plan paftaları, 967-968-969-978-979-1296 ve 5377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c2 ve G23c03c nazım imar planı paftaları ve sosyal donatı tablosunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 Gelişme Konut Bölgesi uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b .3.b uygulama imar paftası 2061 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b,19.a nazım, G22.b.18.b.4.b ve G22.b.19.a.4.c uygulama imar paftası 2034 ada, 1 ve 2 parseller, 1201 ada, 9, 10 parsel ve 722 adanın doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.a pafta 768 ada 7 parsel ve bu parselin güneyinde ve batısında kalan tescil harici alan, 767 ada 6 ve 7 nolu parseller, 766 ada 4 nolu parsel ile 766 ada 4 ve 767 ada 6 nolu parsellerin arasındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G.22.b.20.c nazım, 28K.2.c uygulama imar planı paftası, 1923 ada 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 904 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 919 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G.22.b.24.a nazım imar planı paftası, 720 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar plan paftası, 1597 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 1598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu ve 1599 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi,Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar plan paftası, 1461 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım,G23.b.22.d.1.c, 1d uygulama imar planı paftası, 1909 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b.19.d nazım imar planı pafta, 321 ada, 321 ve 313 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22-b-20-d nazım, G22-b-20-d-4-a uygulama imar plan paftası, 5682 ada1 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24.b nazım, G22b.24.b.1.b uygulama imar paftası sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 551 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi 5659 ada 6 ve 7 nolu parsellere ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı, 231 ada 1 parsel ve 232 ada 1 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, Akviran Köyü, G22.b.15.b nazım imar planı, 6 nolu parseller ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.c uygulama imar planı, 2410 ada 2 nolu parsel ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.25.a nazım, G22.b.25.a.2.b uygulama imar planı, 4542 ada 1,4,5 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kadılı Mahallesi, G22.b.2 nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası 502 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 554 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.d uygulama imar paftası 196 ada 1 parsel ve 198 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 556 sayılı kararıyla onaylanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın Seka Koruma Amaçlı imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya- Durhasan Mahallesi, G23.b.25.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, 456 ve 492 adalar ile 125 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.3.d, 4.c uygulama imar paftası, 4100 ada 4 nolu ve 4086 ada 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.2.c uygulama imar paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a1c-3a-3b-3c-3d-4b, 21b1d-3d-4a-4b-4c-4d, 21d2a-2b, 21c1a-1b, 21c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve199 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b 25d1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1, 2, 3, 4, 31 nolu parseller ile 142 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Karapınar Mevkii, G23.d.08.d nazım, G23.d.08.d.1.c, 2.d uygulama imar planı paftaları, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Oluklu Mevkii, G23.d.07.c nazım, G23.d.07.c.1.c uygulama imar planı paftası 463, 467 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Pazarköy - Çamçukur Mevkii, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.4.b, 4.c uygulama imar planı paftaları 68, 69, 90, 91,94, 107, 108, 664, 665, 666, 667 ve 668 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi Acısu Mevkii, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Bakırlı Mahallesi, ve Çepni Mahallesi Organize Sanayi yolu Suadiye Caddesi ve Çepni Caddesi kesişimindeki kavşak projesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe ilçesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c, 21.d nazım, G24.a.21.c.1.d ve G24.a.21.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 676 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Orman Kanununun 16. Maddesinin ve Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki 24.706,33 m2 lik ormanlık alanın işletmesinin Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili teklifi,

112. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 81 ada 124 nolu taşınmaz üzerinde, Kalıcı İş Merkezi içinde 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

113. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 190 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere; İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

114. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 615 ada, 2 parsel sayılı 914,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

115. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 4479 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak Derince Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili teklifi,

116. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Karamürsel İlçesi, Akçat Mahallesinde bulunan Akçat Kültür Merkezi’nin zemin katındaki düğün salonu ve müştemilatı ile 1. Katındaki bölümün bedelsiz olarak Karamürsel Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

117. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, 2333 ada, 11 nolu parsel üzerindeki Dilek İş Merkezi zemin katında bulunan, 3-4-5 nolu işyerlerinin, İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili teklifi,

118. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi (Gültepe), 4400 ada, 52 parsel sayılı taşınmazın İl Özel İdaresi’ne olan tahsisinin kaldırılması, anılan taşınmazın üzerinde yeni yapılan okul binasının en üst katının Aile Hekimliği olarak kullanılması ve kira gelirinin Belediyemize ait olması şartı ile; Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

119. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Saraylı 196 ada 1 parselde 3 adet kalıcı işyeri, Saraylı 198 ada 1 parselde 5 adet kalıcı işyeri olmak üzere toplam 8 adet kalıcı işyerininin İl Mili Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

120. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi 1858 ada 11 parselin ifrazı sonucu oluşan 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde M.S.B adına maliye hazinesi lehine konulan ipoteğin kaldırılması ile ilgili teklifi,

121. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

122. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

123. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 yılı 113 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

124. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 yılı 586 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

125. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 10 125 plakalı Hamm marka 2000 model Virasy Silindirin bedelsiz olarak Rize İli Güneysu Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili teklifi,

126. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Sekapark- Otogar arası Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Alım İşi”nin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım