11 AĞUSTOS 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 11/08/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/07/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2- Sevilay KARAMAN’a ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin, kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutlarında 10 adet daire ile Trampası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- Adnan AKGÜNEŞ’ e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Gündoğdu Konutları B13 Blok Zemin Kat 1 nolu daire ile Trampası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- Bölge İdare ve Adliye Mahkemeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- Reklam Panolarının İlçe Belediyelerine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6- Veterinerlik Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7- Mülkiyeti Darıca Belediyesine ait olan 213 ada, 3 no.lu 330,00 m2 yüzölçümlü parsel ile 4 no.lu 784,00 m2 yüzölçümlü ve imar planlarında “Mezbaha Alanı’’nda kalan taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- Tasarrufu Belediyemize ait; Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, 482 ada, 56 nolu parsel üzerinde, Gaziler Dağı Mesire Alanı içerisinde yapılan 130 m² 1 adet işyerinin çay bahçesi-büfe olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, 219 ada 1 parsel 241,00 m², 2 parsel sayılı 184,51 m², 3 parsel sayılı 234,00 m² ve 11 parsel sayılı 166,49 m² yüzölçümlü taşınmazların meslek ve beceri kazandırma kursları ve bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Sevindikli Gölet alanında yer alan 2809 parsel sayılı 94881,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- İlimiz Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii 165 ada 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145 no.lu ikiz binanın doğu kısmının polis noktası olarak Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

12- Tasarruf hakları Belediyemize ait olan İhsaniye Sahil Parkı Yapım İşi kapsamında yer alan taşınmazların Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

13- Çekici – Kurtarıcılar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun raporu,

14- Otoparklar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun raporu,

15- Gölcük ilçesi sınırlarında belirlenen otopark alanlarının Belde A.Ş. ye devredilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

16- Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

17- Kandıra Belediyesi, Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

18- Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c04c nazım imar planı, 191 ada, 3 nolu parsel, 232 ada, 8 nolu parsel ve 324 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, 468 ada, 6 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3b uygulama imar planı paftası, 500 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3c uyulama imar planı paftası, 733 ada, 5 nolu parsel, 726 ada, 1 nolu parsel ile 727 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 2011ada, 1 nolu parsel, 2058 ada, 1,2 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3a uygulama imar planı paftası, 585 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a 3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2104 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı paftası, 1422 ada, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1441 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 1400 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 1442 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1438, 1039, 2033, 1190, 815 ve 998 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı, 422 ada, 1, 2, 12 ve 13 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım, 29.L-2.D uygulama imar plan paftası, 478 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve 18.02.2011 tarih ve 92 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2230 ada 15 ve 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, 2689 ada 11 ve 2733 ada 12 ve 16 (eski 13ve 15) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mah. G23b22d nazım imar planı, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1615 ada 1 nolu parsel ile 1819 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Derince Belediyesi, G23b22c-22d nazım imar planı, G23b22c1d, G23b22d2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2906 ada 7 nolu parsel ile 3139 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4d uygulama imar planı paftası, 1439 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2370 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, Kentsel Spor Tesisi Alanı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

39- Gebze Belediyesi, GK-53 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1384 nolu adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a uygulama imar plan paftası, 3071 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.2.c, G.22.b.19.d.2.d, G.22.b.19.d.3.a, G.22.b.19.d.3.b uygulama imar plan paftaları, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 adalar, 321 ada 45, 83, 84, 37,30, 34, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 93, 94, 2, 95, 96 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Gebze Belediyesi, G22.B.18.c nazım, G22.B.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716, 4717 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, GK53. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Üçtepeler mevkii, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi G23.b.25.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 1708 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İzmit Belediyesi, G.23.b.25a nazım, G.23b.25a.2c uygulama imar plan paftası, 130 ada 10 nolu parselin tamamı ile 17 (eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24c.1a-1.d uygulama imar plan paftaları, 350 ve 408 nolu yapı adaları arasından geçen 6.00 metre genişliğindeki imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- İzmit Belediyesi, G23.B.25.d nazım, G23.B.25.d.1.a uygulama imar planı paftası, 372 ada 21 nolu parselin 8.00 m’lik imar yoluna bakan cephesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.a nazım, G.23.b.24.a.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 157 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, Katlıotopark Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 20 mt lık imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- İzmit Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 297 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c4b uygulama imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G2401b-02a, G24a22d nazım imar planı paftaları, 150 ada, 20 nolu parsel ile 384 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d02d nazım imar planı, 2744 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G24d02a nazım imar planı, 155 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a nazım imar planı, G24d01a2d-3a-3b Uygulama imar planı paftaları, 164 nolu ada ve 269 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mevkii, G24a4, G24a21c-22d nazım imar planı paftaları K13 bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d02d-01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- Körfez Belediyesi, G23b21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- Körfez Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar plan paftası, 730 ada, 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ve İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

SÜRE UZATIMI:

68- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli önerge ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

69- Başiskele Belediyesi, Kazandere Köyü, 120 ada 9 parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22.b.14.d Nazım, G22.b.14.d.4.d uygulama imar plan paftası, 732 ada 4 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 1490 ada 1 parsel ile kuzeydoğusunda yer alan 8.00 m’lik imar yolu ve tescil harici “Park Alanı”nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c-18.b nazım, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1527 ada 12 (eski 11) ve 13 (eski 1, 2, 10) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2085 ada 3 nolu parsel ile 2087 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Derince-Körfez Belediyeleri sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- Derince Belediyesi, G23c01b-02a nazım imar planı, G23c01b2b, G23cc02a1a uygulama imar planı paftaları, Demiryolu Köprüsü projesinin planlara aktarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2267 ada, 59 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar plan paftası, 2058 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Derince Belediyesi, G23.B.22.c, G23.B.23.d, G23.c.02.b, G23.C.03.a nazım, G23.B.22.c.3.c, G23.B.23.d.4.d, G23.c.02.b.2.b, G23.C.03.a.1.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L-II.d pafta, 721 ada 16 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım ve 29.L-2.d uygulama imar planı paftası, 719 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Darıca Belediyesi, Eskihisar- Bayramoğlu arası kolektör hattı projesinin güzergahında ve plan notunda değişiklik yapılması ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Gebze Belediyesi, G22b19d -24a nazım imar planı, G22b19d3a-3b-3d-4c, G22b24a1a-1b-2a uygulama imar planı paftalarında Bahardere Caddesi yol projesinde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, Anibal Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Sultan Orhan Camii ve çevresi “Koruma Amaçlı İmar Planı” revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. 2764 ada 1-2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım, G.22.b.18.d.2.c, 2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 11533 nolu parsel ile 5727 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mah.2543 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 3466 ada 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- İzmit Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- İzmit Belediyesi, Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 124 ada, 1 nolu parsel ile 125 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, Tepeköy Mahallesi, G23b20c-20d nazım imar planı, 158 ada, 1 nolu parsel ile 180 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a nazım imar planı, G24a21a4b uygulama imar planı paftası, 3602 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- İzmit Belediyesi G23b24c nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 692 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1b uygulama imar planı paftası, 483,484 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- İzmit Belediyesi, Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, “Kent Merkezi Proje Alanı” kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Kartepe Belediyesi, G24.d.04.b.3.b, G24.d.05.a.3.a, G24.d.05.a.3.b, G24.d.05.a.3.c, G24.d.05.a.3.d, G24.d.05.a.4.a, G24.d.05.a.4.b, G24.d.05.b.1.c, G24.d.05.b.1.d, G24.d.05.b.2.d, G24.d.05.b.3.a, G24.d.05.b.4.a, G24.d.05.b.4.b, G24.d.05.b.4.d, G24.d.05.a.2.c, G24.d.05.a.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan “Eşme Planlama Bölgesi” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Başkanlığı’nın teklifi,

100- Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.21.a-21.b nazım ve 29K-IIa uygulama imar planı paftası, 3032, 3024, 3025, 3023 ve 3031 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Karamürsel Belediyesi, 457 ada 173 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım imar plaı, G23d08b4a uygulama imar planı paftası 1000 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Kandıra Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı meclis kararına itirazlar ve Duraklı Köyü köy yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Körfez Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, Kartepe Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Başiskele Belediyesi, Seymen ve Körfez Mahallelerindeki 3 adet cadde adının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- 14.07.2011 tarih ve 399 sayılı meclis kararında düzeltme yapılması ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

110- İlimiz, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesindeki, 1722 ada, 2 parsel sayılı, 11426,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İ.S.U Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, Seymen Sahil Parkı Yapım İşi Projesi kapsamında yapılan 100 m² kafeterya, 30 m² Mutfak, 150 m² sundurma ve açık sert zeminli kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin İşletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan ve tasarrufu Belediyemize ait Mimar Sinan Üst Geçidi üzeri Marina Sahil kısmında bulunan 1 ad çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- İzmit ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 196 ada, 1 parsel üzerinde Alikahya Mesire Alanı içerisinde 130m² kapalı ve 70 m² açık kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Kentimizdeki emekli vatandaşlarımızın gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri “Emekli Evi” kurulması konusunda alına Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Sivil toplum kuruluşları, Kocaeli Valiliği ve Belediyemiz İşbirliğinde bir “Afet Merkezi” kurulması ve afet tatbikatı yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Kadın istihdamına destek olunması adına “Kadın El Emeği Pazarı” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Kocaeli’ ye özgü tarihi ve kültürel ürünlerin sergileneceği bir kültür müzesi kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Kadınların zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda istihdamlarına olumlu etki sağlayacak mekânlar oluşturulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- Bankamatiklerin engelli vatandaşlarımızın rahatça kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Engeli vatandaşlarımızın oy kullanmaları esnasında her türlü erişilebilirlik ve tedbirin sağlanması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Kentleşme süreci ile beraber doğadan uzaklaşan halkımıza toprakla uğraşma ve meyve-sebze yetiştirme şansı vermek amacıyla hobi bahçeleri kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Yurtdışı görevlendirilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124- Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

125- Aykome Yönetmeliği ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- 41 NC 208 plakalı 1994 model Fatih Marka arazözün; Manisa İli Kula Belediyesine bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

128- 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli İlinde yürütülecek okuma-yazma amaçlı kurs ve etkinliklerin düzenlenmesine dair Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım