11 Ağustos 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN`DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 11.08.2005 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyas ŞEKER
Büyükşehir Belediye Başkan V.


G Ü N D E M :
=============================

1- Yoklama,

2- 12.07.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- “Personelden müdür ünvanlı olanlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur”şeklinde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,

4- Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,

5- Teminat Hakkı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,

6- Kandıra Katlı Otopark Yapılmak üzere Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,

7- Gelirlerin-Giderleri Karşılamaması nedeniyle protokol taslağı gereğince Sağlık Bakanlığına Devri ile ilgili Hukuk ve Sağlık Komisyonu Raporu,

8- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının kaynağında Ayrı Toplanması için Yetki Devri ile ilgili Hukuk ve Sağlık Komisyonu Raporu,

9- Belsa Plaza iş merkezi 3.blok 9 kattaki 1-2-3-4-5 nolu büroların bedeli karşılığında İSU Genel Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu Raporu,

10- Teftiş Layihası tazmin raporu ile ilgili Bütçe komisyonu raporu,

11- İzmit`in doğusunda bulunan Akarca,Kurudere Bıçkıdere –Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre Komisyonu raporu,

12- Ambulans ücretleri ile ilgili Çevre Sağlık ve Tarifeler Komisyonu Ortak raporu,

13- İşgal Harcı ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,

14- Bağlar caddesi ve devamındaki Nazım Hikmet caddesi ve bu caddenin devamında bulunan Rahmi Dibek caddesinin birleştirilerek “Rahmi Dibek Caddesi”ayrıca “Bosna Caddesi”olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

15- Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan Emek Mahallesi 1743 ada,31 parselde yeni yapılan parkın isminin Şehit Astsubay Çavuş Adem Sezgin olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

16- Yeniköy Belediye sınırlarında bulunan Merkez mahallesi Sepetlipınar Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinde isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

17- Değirmendere Belediye sınırlarında yapımı süren stadyuma”Değirmendere Atatürk Stadı”isminin verilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

18- Çayırova Belediyesi sınırlarında olan Özgürlük Mahallesi 2.caddenin isminin Şairimiz İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

19- Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi 1734.sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,

20- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah., G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1a uygulama imar planı paftası,1250 ada, 1,2,3,22,23,24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mah., kiremitlik mevkii, G24d-03b nazım imar planı paftası, 32 pafta, 1052 parseldeyapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

22- Köseköy Belediyesi, G24a-01a-2a uygulama imar planı paftası, 3509 parselde yapılan uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

23- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

24- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Yerleşik alanı içine bazı parsellerin alınması ve köy yerleşik sınırının yeniden tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mah., G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller- ve 4512 adalarda(1-10 nolu parseller- Dairemizce yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22b18b3b-19a4a uygulama imar planı paftaları, 2054 ada 1 nolu parel, 877 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 876 ada 2 ve 3 nolu parsellerde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Çayırova Belediyesi, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1626 ada, 8,9,10,16,17,18 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının raporu,

28- Gebze Belediyesi, G22b18c-1c uygulama imar planı paftası, 3820 ada 2 nolu parselin BHA olan kullanımının Sağlık Tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah., G22b24a-2d pafta, 1929 ada, 1 nolu parselin Temel Eğitim Alanı olan kullanımında 25 mt olan çekme mesafesinin 5metreye düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 45 pafta, 2518 nolu parselin sanayi ve depolama olan kullanımının uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,

31- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mah., (tapuda M.Alipaşa- , 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 2468, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 3632, 3633, 3606, 3599, 307, 312, 326, 327, 328, 329, 330, 343 ve 344 nolu imar adalarının yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mah., 19N-Ic, 19N-Id uygulama imar planı paftaları, 15 kadastro paftası, 849 ada, 9 numaralı parselin imar planı üzerinde “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyon olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

33- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mah., 18N-IIa uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan ve 480 adadaki kadastral parsellerin ifrazı sonucu oluşan kamuya terk edilmiş alanın plan üzerinde terk amacına uygun olarak düzenlemesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

34- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mah., 20N-Ivd uygulama imar planı paftası, 4176 ada, 11 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

35- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mah., 20M-Ivc uygulama imar planı paftası, 3932 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu imar adasının ön bahçe mesafesinin 3.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

36- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu Mah., 20N-Id uygulama imar planı paftası, 182 ada 1 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

37- Saraybahçe Belediyesi, Karabaş Mah., 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 14 kadastro paftası 489 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma şartının ön bahçesiz olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

38- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mah., 19M-Iıa ve 20M-IIId uygulama imar planı paftaları, 4409 ada, 11 nolu parsel ile 4411 ada, 12 nolu parseller arasında bulunan 6M ve 8M kesitindeki imar yolunun plan üzerinden kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

39- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mah., 19M-II c uygulama imar planı paftası, 3 kadastro paftası, 268 ada, 24 nolu parselde bulunan mevcut binanın güzeyinde yer alan 12,13,ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

40- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mah., 19M-Ia uygulama imar planı paftaları, 3908 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerde kat artışı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

41- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mah., 19N-III d uygulama imar planı paftaları, 3413 ada, 3 nolu parselin bulunduğu yerde imar planında belirtilen yapılaşma oranının artırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

42- Bahçecik Belediyesi, G23c-09d-2a uygulama imar planı paftası, 4 kadastro pafta, 1231 nolu parselin nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

43- Bahçecik Belediyesi G23c09a4d uygulama imar planı paftası 1008 ve 1003 nolu parsellerde nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

44- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mah., Santral mevkiindeki Belediye Hizmet Binasının plana blok olarak işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

45- Derince Belediyesi, 1367 nolu adanın kuzeyindeki mevcut nazım imar planlarında 12 metre genişliğindeki imar yolunun 17 metreye çıkarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K 2a uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parselin mevcut imar planında bir kısmı konut bir kısmı da ilköğretim alanı olan kullanımının, parselin tamamının ilköğretim alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

47- Halıdere Belediyesi,Körfez Mah., G.23.d.05.c nazım imar planı paftası, G.23.d.05.c.1.c uygulama imar planı paftası,1782 nolu parsel ile ilgili ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

48- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı paftası, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar planı paftası,527 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

49- Çayırova Belediyesi G22b19d2a pafta 665 ada 1 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

50- Kandıra Belediyesi Akdurak Mah., 8 kad. Pafta 290 ada 1 nolu parselde değişiklik yapılaması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

51- Yeniköy Belediyesi Batakçukuru mevkii G23c08b2a pafta 303 ada 13 parsel 290 ada 1 noılu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

52- Suadiye Belediyesi spor tesisi alanı ile ilgili nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

53- Derince Belediyesi Yavuz Sultan Mah., 113 pafta 1179 ada 52 nolu parselde plan değişkliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

54- Ulaşlı Belediyesi G23d04c3a-3b pafta da değişiklik yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,.

55- Hereke Belediyesi 31K nazım imar planı paftası, 31K2a uyg im pl paftası 2438 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

56- Suadiye Belediyesi spor tesisi alanı ile ilgili nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

57- Kullar Belediyesi G23c05a1d paftada uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

58- Körfez Belediyesi Y.Sultan Selim Mah., Zeytindere mevkii G23b 21b3d uyg imar pl paftası 1165 ada 9, 16 parseller ile 1170, 1171, 1211 adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

59- Saraybahçe Belediyesi 19N nazım imar planı paftası 19N1d uygulama imar pl paftası 13 kad pafta 300 ada, 22 ve 41 nolu parsellerde plan değişikliğli yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

60- Saraybahçe Belediyesi 19N nazım imar planı paftası 19N3a uygulama imar pl paftası 611,479, 612 adalarda plan değişikliğli yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

61- Derince Belediyesi G23b22c nazım imar planı paftası, G23b22c4a-4b uygulama imar pl paftası 4646,4637, 4638 adalarda yapılan plan değişikliği ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

62- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi G22b çevre düzeni planı paftası, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, G22b17c3c-3b, G22b18d4a-4b uygulama imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde Çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

63- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı paftası,4 507 700-4 506 900 yatay, 486 100- 486 400 düşey koordinatları arasında yer alan konut dışı kentsel çalışma alanları ve G 23.c.02.c nazım imar planı paftası, 4 509 200-4 509 300 yatay, 486 900- 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan konut adaları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

64- Yazlık Belediyesi G23c03d3c uygulama imar planı paftasında plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

65- B.Derbent Belediyesi, G24d-03d nazım imar planı paftası, 2 kadastro paftası, 60 nolu parselde yapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

66- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, 5682 ada 1 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

67- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi Kooperatifi nazım imar planlarında yapılan değişikliğe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

68- Maşukiye uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

69- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.b- G.23.d.09.a nazım imar planı paftalarında, Tepeköy Mahallesini içeren, revizyon ve ilave nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

70- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 4067 ada, 3 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG ilavesinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

71- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 19N-IIa, 20N-IIId, 20N-IVc uygulama imar planları üzerindeki katlı otopark alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

72- İhsaniye Belediyesi nazım imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

73- Karamürsel Belediyesi G23d08a nazım imar pl paftası, G23d08a2d uygulama imar pl paftası 103 ada 7 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

74- Darıca ve Gebze Belediyesi sınırları arasında sınır ihtilafından dolayı ilave nazım imar planı yaptırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

75- Çayırova Belediyesi, G18b4d pafta, 1412 ada, 32 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

76- Bekirpaşa, Durhasan-Altıncıoğlu mevkiinde 56 ve 57 kadastro paftalar, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ic, 20O-Id- 20O- IVa ve 20O-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde kalan ve karayolları istimlak sahası dışında kalan kısmın “konut alanı” olan kullanımının “ticaret alanı” olması için yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah.,G22b20d pafta, 5214 ada, 1 nolu parselin okul olan kullanımının, 5123 ada 1 nolu parselde bulunan park alanı ile değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

78- Derince İlçesi, Derince Belediyesi,2003 ile 2002 ada arasında geçmekte olan, 3.metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

79- Körfez İlçesi,Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde G23-a-24-b ve G23-a-25-a Nazım imar planı paftasında hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

80- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1a-1d uygulama imar planı paftası, 440 ada, 479 nolu parselin çekme mesafelerinin düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

81- Gebze Belediyesi uygulama imar planı plan notları, genel hükümler 6 .maddesine plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

82- Çayırova Belediyesi, G22b18a3a-3d uygulama imar planı paftası, 1108 ada 4 nolu parselin yapılaşma koşulunda değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının raporu.

83- Köseköy belediyesi ile Sarımeşe belediyesi arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

84- İzmit Merkez ilçe Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde Orman İşletme Müdürlüğü içerisinde yeni açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar veTürlü İşler Komisyonu yazısı,

85- Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,

86- Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,

87- Ruhsat süresinin uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,

88- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde Seka alanında yapılan koruma imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

89- Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde, G23c 09b nazım imar planı üzerindeki muhtelif parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

90- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mah., 19N-Ib uygulama imar planı, 4961 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

91- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IVb, 19L-Ic uygulama imar planı paftaları, 2985 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşunun, imar planı üzerinde park alanı olarak düzenlenmiş 1 numaralı parselin sanayi alanı olarak, eşdeğer büyüklükteki alanın 2825 ada, 7 numaralı parsel ile 2826 ada, 1 nolu parseller üzerinde yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

92- Yuvacık Belediyesi, ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

93- Yuvacık Belediyesi, şuyulandırmaya esas revizyon imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

94- Acısu belediyesi G24d03a03d nazım imar pl paftasında hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

95- Gebze Belediyesi, 5662 ada 1,14,15 ve 16 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının korunarak, yatayda yapılaşmaya olanak sağlanması açısından birleştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

96- Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

97- Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

98- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

99- Çayırova Belediyesi, G22b19 a 3b pafta, 2097 ada 2 nolu parsel üzerinde ki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

100- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım imar planı, 20O-Ib uygulama imar planı, 2522 ada, 20 nolu parselin konut alanı olan kullanımının akaryakıt ve servis istasyonu olarak düzenlenmesi artırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

101- Şekerpınar Belediyesi revizyon uygulama imar planına ilan süresinde yapılan itirazlar ve Belediyesince yapılan düzeltmeler sonucunda yapılan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.

102- Gebze Belediyesi Çayırova mah. G22b18c4a pafta 4084 ada3,4,….11 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.

103- Gebze belediyesi Pelitli Köyü 15 kad. Pafta 233, 1949, 1950 nolu parsellerde nazım imar planı yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.

104- Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı, 788 ada 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

105- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31J nazım imar planı paftası,31J IIId, uygulama imar planı paftası, 33,34,35,36,37,38,43,44 nolu parselin mevcut imar planındaki zemin etüdü verilerine göre D bölgesi(yerleşime uygun olmayan alanlar- olan ifadenin C bölgesi (riskli alanlar- olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

106- Akmeşe Belediyesinin imar ile ilgili harçlarına ait meclis kararı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

107- Gebze Belediye Başkanlığı`nın Otopark ek Yönetmeliği 5.bölümünde yer alan Otoparka kapalı alanlar hakkında revizyon talebi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

108- Değirmendere Belediyesinin isimsiz sokaklara ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

109- Yazlık Belediyesi Merkez Mahallesi 1 Nisan 1950 Caddesi isminin Ayazma Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

110- Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir Mahallesinde bulunan Taşlı sokak isminin Sucu Hacı Murat Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

111- Bahçecik Belediyesinin isimsiz sokaklara ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

112- İmar Yönetmeliğinin 30.maddesindeki bina yükseklikleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

113- Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi 17 Ağustos Mah. (kalıcı konutlar- G23a23b2a-2b uygulama imar planı paftası dahilinde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

114- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi Pazarköy 3 Pafta, 209, nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

115- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi Pazarköy 3 Pafta, 210 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

116- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi Pazarköy 3 Pafta, 211 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

117- İzmit Merkez İlçe, Yeniköy Belediyesi G23c03c nazım imar planı paftası 462 ada, 3, 4, 5 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

118- İzmit Merkez İlçe, Bekirpaşa Belediyesi M. Alipaşa Mah. 19N2a-2b uygulama imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parsel ve 696 ve 697 nolu adalarda da uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

119- Gölcük İlçesi, Değirmendere Belediyesi Yüzbaşılar Mah G23c01c2b Uygulama imar planı paftası, 4246 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

120- Gölcük İlçesi, Değirmendere Belediyesi Yüzbaşılar Mah. G23c01c2a Uygulama imar planı paftası, (15 Kadastro pafta- 3312 nolu parselin güneyinde yer alan yolda uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

121- İzmit Merkez İlçe, Bekirpaşa Belediyesi Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri ile Kalıcı konutlar arasında kalan bölgeyi içeren nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı

122- İzmit Merkez İlçe, Bahçecik Belediyesi G23c09a3a uygulama imar planı paftası,(9 kadastro pafta- 4852 nolu parselde nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

123- İzmit Merkez İlçe, Bahçecik Belediyesi G23c09a3d uygulama imar planı paftası, (11 kadastro pafta- 885, 886, 889, 890 nolu parsellerde ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

124- Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi Akdurak Mah. 30L nazım imar planı paftası (8 Kadastro pafta- 290 ada, 1 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

125- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2d uygulama imar planı paftası, 1072 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

126- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan notlarının 2. bölüm a, b ve c şıklarının iptali ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

127- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan notlarına bir madde eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

128- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

129- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

130- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parsel ve Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parsellerde nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

131- İzmit Merkez İlçe, Büyükderbent Belediyesi G24d03d4a uygulama imar planı paftası, (11 Kadastro pafta- 376 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

132- Gebze İlçesi, Şekerpınar Belediyesi G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

133- Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi G22b18b-19a nazım imar planı paftası 869, 872, 874, 2048 nolu adaları kapsayan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

134- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü 23 pafta, 920 ve 932 nolu parsellerde nazım imar planına itiraz ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

135- İzmit Merkez İlçe, Saraybahçe Belediyesi Körfez Mah. 19N nazım, 19N2c uygulama imar planı paftası, 1856 ada, 2 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

136- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi Kayacık Mah. G23d07b3a uygulama imar planı paftası (25 kadastro pafta- 411 ada, 50 ve 56 nolu parsellerin batısında yer alan imar yolunda uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

137- İzmit Merkez İlçe, Saraybahçe Belediyesi Yeni Mah. 19L ve 19M nazım imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu adaların kuzeyinde ve güneyinde yer alan yolda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

138- Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi İstasyon Mah. G22b23b nazım, G22b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1551 ve 1617 adalarda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

139- Gebze İlçesi, Balçık Köyü Abdurahman mevkii G22b14a nazım, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, (41 kadastro pafta- 830 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

140- İzmit Merkez İlçe, Saraybahçe Belediyesi Turgut Mah. 20M nazım, 20M3c uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

141- Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi 31J nazım, 31J3b-3c uygulama imar planı paftası 134 ada, 4 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

142- Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi G22b24a-24b nazım imar planı paftaları dahilinde iptal edilen Gebze-Şile yolu güzergahında nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

143- İzmit Merkez İlçe, Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan Mah., 19M1d uygulama imar planı paftası, 50 Kadastro pafta, 146 ada, 5 nolu parsel ve 77 kadastro pafta, 39 ada, 1 nolu parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

144- Kandıra ilçesi Kandıra Belediyesi Kıncıllı Köyü, Kerpe mah. Paşaağzı mevki, 34M3d uygulama imar planı paftası (8 Kadastro pafta- 1163, 1164, 1165 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

145- Çayırova Belediyesi G22b18b ve 19d nazım imar planı paftaları, 1548 ada, 2 nolu parsel ve 1825 ada, 2 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

146- Çayırova Belediyesi Akse Mah., G22b18b ve 19a nazım imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ve 2053 ada, 1 nolu parsel ile Kuştepe Devlet Ormanı içindeki parkta nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

147- Gölcük İlçesi Gölcük Belediyesi, G23c02d2a-2b-2d ve G23c02c1a uygulama imar planı paftaları dahilinde bazı adaların ticaret merkezi alanına dahil edilmesini içeren uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

148- Gölcük İlçesi Gölcük Belediyesi, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 371 adanın doğusunda imar yolu oluşturulmasını içeren uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

149- Körfez İlçesi İmar yetkisi açısından Kirazlıyalı Belediyesi`ne devri yapılan Kalburcu Köyü Muhtarlığının, imar yetkisi açısından Körfez belediyesi`ne devrolma talebi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

150- İzmit Merkez İlçe İmar yetkisi açısından Saraybahçe Belşediyesine devri yapılan Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde Üçtepeler Mevkiinde Dodra Devlet Ormanının bir kısmı ile 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 2009, 2011 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

151- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.e maddesine dayalı olarak Kocaeli Kent Ormanının Belediyemize tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

152- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi G23B25B4C pafta,4838 ada,3 nolu 2103 m2 olarak tescilli taşınmazın,5393 sayılı Belediye kanununun 75.d maddesi ve 18.e maddesine dayalı olarak Alikahya Belediyesine tahsis edilmesi,ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

153- Askerlik Meclisi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire başkanlığının yazısı,

154- Uluslar arası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi Üyeliği ve Üyelik aidatının yatırılması ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,

155- Umuma Açık yerlerin Açılış Kapanış Saatleri ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının yazısı,

156- G.S.M Yönetmeliği ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının yazısı,

157- Yönetmelik ile ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yazısı,

158- Eğitim Şube Müdürlüğünün çalışma esasları,görev,yetki ve sorumluluklarını belirleyen Yönetmeliği ile ilgili Eğitim daire Başkanlığının yazısı,

159- Kültür Sanat Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Eğitim daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım