11 Ağustos 2004 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 11/08/2004 Çarşamba Günü saat 16.00´da Meclis salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyas ŞEKER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V.


G Ü N D E M :
-----------------------------------

1- Yoklama,

2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- 16.07.2004 tarihli Tutanak Özetinin okunması,

4- 23.07.2004 tarihli tutanak özetinin okunması,

5- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5 üye
seçimi,

6- Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı´nın görev yetki ve sorumlulukları
Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı´nın yazısı,

7 - Gönüllü İtfaiye Yönetmeliği´nin değişen maddeleri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı´nın
21.07.2004 tarih ve 493 sayılı yazısı,

8- Çöp Döküm alanları İşletme, rehabilite etme vb.işinin İzaydaş´a Devredilmesi ile ilgili
Çevre Koruma daire Başkanlığı´nın 546 sayı ve 03.08.2004 tarihli yazısı,

9- Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Eğitim Kültür Daire
Başkanlığı´nın 22.07.2004 tarih ve 141.4 sayılı yazısı,

10- Reklam bedeli hakkındaki Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın 22.07.2004 tarih ve 1307
sayılı yazısı,

11- Körfez Mahallesi 19N.I-b pafta,2547 ada, 4 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığı´nın 20.07.2004 tarih ve 719 sayılı yazısı,

12- Tepecik Mahallesi 1 pafta,222 ada,12 ve 17 nolu parseller ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığı´nın 20.07.2004 tarih ve 721 sayılı yazısı,

13- Heykel Yolu üzerindeki Kemalpaşa Mahallesi 4 pafta,219 ada,22 nolu eski eser tescilli ve
8089 m2 yüzölçümlü parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı´nın 20.07.2004
tarih ve 718 sayılı yazısı,

14- 100.Yıl Doğumevi arsası ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 725 sayı ve
29.07.2004 tarihli yazısı,

15- Yönetmeliklerle ilgili Aykome Ukome Daire Başkanlığının yazısı,

16- Fazla Mesai ile ilgili Zabıta Müdürlüğü´nün 03.08.2004 tarih ve 112 sayılı yazısı,

17- Fazla Mesailerle ilgili Trafik Şube Müdürlüğü´nün 04.08.2004 tarih ve 256 sayılı yazısı,

18- Yapı denetimi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın 21.07.2004 tarih ve 794 sayılı yazısı,

19- Yönetmelik ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 03.08.2004 tarih ve 210 sayılı yazısı,

20-Yönetmelik ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığı´nın 03.08.2004 tarih ve 291 sayılı yazısı,

21- Belediye sınırları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

22- 24827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması” hakkındaki
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.07.2004 tarihli raporu,

23-Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkındaki Bütçe
Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 20.07.2004 tarihli raporu,