11 Ağustos 2004 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 11/08/2004 Çarşamba Günü saat 16.00´da Meclis salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyas ŞEKER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V.


G Ü N D E M :
-----------------------------------

1- Yoklama,

2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- 16.07.2004 tarihli Tutanak Özetinin okunması,

4- 23.07.2004 tarihli tutanak özetinin okunması,

5- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5 üye
seçimi,

6- Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı´nın görev yetki ve sorumlulukları
Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı´nın yazısı,

7 - Gönüllü İtfaiye Yönetmeliği´nin değişen maddeleri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı´nın
21.07.2004 tarih ve 493 sayılı yazısı,

8- Çöp Döküm alanları İşletme, rehabilite etme vb.işinin İzaydaş´a Devredilmesi ile ilgili
Çevre Koruma daire Başkanlığı´nın 546 sayı ve 03.08.2004 tarihli yazısı,

9- Şehir Tiyatroları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Eğitim Kültür Daire
Başkanlığı´nın 22.07.2004 tarih ve 141.4 sayılı yazısı,

10- Reklam bedeli hakkındaki Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın 22.07.2004 tarih ve 1307
sayılı yazısı,

11- Körfez Mahallesi 19N.I-b pafta,2547 ada, 4 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığı´nın 20.07.2004 tarih ve 719 sayılı yazısı,

12- Tepecik Mahallesi 1 pafta,222 ada,12 ve 17 nolu parseller ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığı´nın 20.07.2004 tarih ve 721 sayılı yazısı,

13- Heykel Yolu üzerindeki Kemalpaşa Mahallesi 4 pafta,219 ada,22 nolu eski eser tescilli ve
8089 m2 yüzölçümlü parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı´nın 20.07.2004
tarih ve 718 sayılı yazısı,

14- 100.Yıl Doğumevi arsası ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 725 sayı ve
29.07.2004 tarihli yazısı,

15- Yönetmeliklerle ilgili Aykome Ukome Daire Başkanlığının yazısı,

16- Fazla Mesai ile ilgili Zabıta Müdürlüğü´nün 03.08.2004 tarih ve 112 sayılı yazısı,

17- Fazla Mesailerle ilgili Trafik Şube Müdürlüğü´nün 04.08.2004 tarih ve 256 sayılı yazısı,

18- Yapı denetimi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın 21.07.2004 tarih ve 794 sayılı yazısı,

19- Yönetmelik ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 03.08.2004 tarih ve 210 sayılı yazısı,

20-Yönetmelik ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığı´nın 03.08.2004 tarih ve 291 sayılı yazısı,

21- Belediye sınırları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

22- 24827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması” hakkındaki
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.07.2004 tarihli raporu,

23-Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkındaki Bütçe
Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 20.07.2004 tarihli raporu,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım