06 Mayıs 2004 Meclis Gündemi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN´DAN

İzmit Büyükşehir Belediye Meclisi 3030 Sayılı Kanunun 12.Maddesi gereğince 06.05.2004 Perşembe günü saat 16.00´da Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.kat Meclis salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


G Ü N D E M
-----------------

1-Yoklama

2- 09.04.2004 Tarihli Tutanak Özetinin okunması,

3- Cumartesi Pazarı ile ilgili Halkla Muhtarlarla ve Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler komisyon raporu,

4- Körfez mah.19.N.I.c ve 19 N.II.d pafta,478 ada,59 nolu parsel ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 20.04.2004 tarihli raporu,

5- Fuar Müdürlüğü ödemleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 27.04.2004 tarihli raporu,

6- Belediye Başkanı Ödeneği ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 29.04.2004 tarihli yazısı,

7- Tarihi Kentler Birliği Üyelikleri ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 14.04.2004 tarihli yazısı,

8- Türkiye Belediyeler Birliğine Üye olunması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 28.04.2004 tarihli yazısı,

9- BS:MARMARA 1 Gemisi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 13.04.2004 tarihli yazısı,

10-Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın Kreş Müdürlüğü ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının 22.04.2004 tarihli yazısı,

11-5 Yıllık İmar Programı ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,

12-Döküm yeri ile ilgili Aykome-Ukome Daire Başkanlığının 27.04.2004 tarihli yazısı,

13-Asma Kat binalarının yüksekliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 29.04.2004 tarihli yazısı,

14-Park ismi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 29.04.2004 tarihli yazısı,

15-Körfez mah.19 N Nazım imar planı 19N-IVb uygulama imar planı mülkiyeti Belediyemize ait olan 3411 ada ve 3 nolu parsellerin mevcut imar planında Fuar alanı kapsamında Belediye Eğlence ve Kültürel amaçlı Rekreasyon Alanı olarak gözüken yerin Spor Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 30.04.2004 tarih ve 124 sayılı yazısı,

16-İzmit-Yahya Kaptan mah.20 0 nazım imar planı 20-0-Iv ve 20-0-IVd uygulama imar planları 3084 ada,8 nolu parselin Konut Alanı olan Kullanımının Ticari Alana dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 30.04.2004 tarih ve 116 sayılı yazısı,

17-İzmit Gündoğdu ve Tepeköy mahalleleri sınırları içinde Gündoğdu Afetzede Yerleşim Alanı planları ile Bekirpaşa Belediyesince yapılan planlarla arasında meydana gelen uyumsuzlukları gidermek amacıyla teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 116 sayılı yazısı,

18-İzmit Yenimahalle 19 L Nazım İmar Planı,19L-IVb uygulama imar planı 2825 ada,1 nolu parselde teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

19-İzmit Turgut mah.20 M imar planı,20M-IIIb ve 20M-IIIc uygulama imar planları 3484 ada,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parsellerin bulunduğu kesimin Ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak 5/A-3/3 ve 0.30/0.90 yapılanma koşulu konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

20-İzmit Cedit mahallesi 19N nazım imar planı 19 N-Ib uygulama imar planı 1848 ada 3 nolu parsel ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

21-İzmit Yenidoğan ve Gültepe mahallelerindeki Korutepe ve Gültepe tünelleri üzerindeki yapılaşma koşullarıyla ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

22-İzmit Kabaoğlu mevkii 20M nazım imar planı 20M-IIa ve 20M-IIb uygulama imar planları 137 ada,3,4,5,6,nolu parsellerde yapılan jeolojik etüt doğrultusunda yerleşime (iskana) açılması ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.04.2004 tarihli raporu,

23-Serdar mahallesi Tuna sokakta yapılan parka Şehit İlyas Bayraktutar parkı isminin verilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

24-Çukurbağ mahallesi Yusuf Şen Sokak isminin Azemi Taneli Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu,

25-Körfez mahallesi 3411 ada,2 nolu parsel ve 3411 ada 3 nolu parselde yapılacak spor tesisleri ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun raporu,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım