İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, G22b3 ile G22b14c-15d nazım imar planı paftaları, 1573 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/1573 52 2014-06-12 358 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 53 2014-06-12 359 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c09d nazım imar planı paftasında, Afete Maruz Bölge ilan edilen alana ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kılıçarslan 1/5000 38 2014-06-12 345 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5730 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 - 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/1000-1/5000-1/25000 5730/3 58 2014-06-12 364 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu, Tatlıkuyu 1/1000-1/5000-1/25000 59 2014-06-12 365 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Erenler Cedit Mahallesi, G23b-24b nazım, G23b-24b-4b ve 4c uygulama imar planı paftaları, 5102 ada 1 parsel, 5103 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Erenler, Cedit 1/1000-1/5000 5102/1, 5103/1, 5103/2, 5103/3, 5103/4, 5103/5, 5103/6, 5103/7 79 2014-06-12 385 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenen  alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 56 2014-05-15 283 2014-06-12 2014-07-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 57 2014-05-15 284 2014-06-11 2014-07-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23b05a2b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Ovacık 1/1000 28 2014-05-15 256 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, G23b22c02c uygulama imar planı paftası, 2251 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 2251/1 32 2014-05-15 260 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu Köseler 1/1000-1/5000-1/25000-1/50000 34 2014-05-15 262 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b20d nazım, G22b20d4c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 235 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000-1/5000 82/235 35 2014-05-15 263 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b19d02a uygulama imar planı paftası, 4827 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 4827/11 36 2014-05-15 264 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b23c2d-2a-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 3326/9 49 2014-05-15 277 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu 1/1000 50 2014-05-15 278 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu 1/1000-1/5000-1/25000-1/50000 52 2014-05-15 279 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallesi, Gültepe Nekropolü, Miralay Mümtaz ve Eski İstanbul Caddesi, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.03.2 Orhan, Kabaoğlu 1/1000-1/5000 53 2014-05-15 280 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 52 parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1332 sayılı kararı ile ilgili raporu Veliahmet 1/1000 38/52 54 2014-05-15 281 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c-G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c, 2.d, 4.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.0 Yenidoğan 55 2014-05-15 282 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, İhsaniye Köyü, G23d12b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 506 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu İhsaniye 1/1000 0/506 58 2014-05-15 285 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Kocakaymaz 1/1000-1/5000 66 2014-05-15 292 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, "Maşukiye-Sapanca İl yolu D-100 Ayrımı Acısu Yaya Üst Geçit Köprüsü Projesi" nin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 67 2014-05-15 293 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar 1/5000 46 2013-11-14 692 2014-05-23 2014-06-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, F24d21a-21b-21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu 1/5000 57 2014-02-13 143 2014-04-02 2014-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım