İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 33 2015-02-12 93 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası, 1030 ve 1032 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/1000 0/1030, 0/1032 37 2015-02-12 96 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya- Durhasan Mahallesi, G23.b.25.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, 456 ve 492 adalar ile 125 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000 456/0, 492/0, 125/1 40 2015-02-12 99 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gültepe Nekropolü, 960 ada, 5 nolu parselde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.12.2014 tarih ve 1808 sayılı kararı ile hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Gültepe 1/5000-1/1000 960/5 41 2015-02-12 100 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, M.Alipaşa 1/5000 3245/12, 3245/13 43 2015-02-12 102 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar paftası, 192, 1049, 2171, 3905, 4412, 4417 adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000 192/0, 1049/0, 2171/0, 3905/0, 4412/0, 4417/0 44 2015-02-12 103 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1, 2, 3, 4, 31 nolu parseller ile 142 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/1000 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/31, 142/4, 142/5, 142/6 45 2015-02-12 104 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.3.b uygulama imar planı paftası, 117 ada 4 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/25000-1/5000-1/1000 117/4, 117/8 46 2015-02-12 105 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık 1/50000-1/25000-1/5000 173/36, 173/37, 173/38, 173/39, 173/40 48 2015-02-12 107 2015-03-11 2015-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevkii, G23c.09d nazım imar planı paftası, 1876, 1877, 1191, 1106, 1431,2343, 3407 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bahçecik 1/5000 0/1876, 0/1877, 0/1191, 0/1106, 0/1431, 0/2343, 0/3407 21 2015-01-15 20 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Bahçecik Planlama Bölgesi, G23c.04d pafta 269 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 nolu parseller ile 289 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bahçecik 1/5000 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/10, 289/2, 289/3 22 2015-01-15 21 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar paftası, 318, 319, 324, 871 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy Merkez 1/5000 0/318, 0/319, 0/324, 0/871 27 2015-01-15 24 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23c.10a - 10b nazım, G23c.10a.2b - G23c.10b.1a uygulama imar plan paftaları, 967, 968, 969, 978, 979, 1296 ve 5377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/967, 0/968, 0/969, 0/978, 0/979, 0/1296, 0/5377 30 2015-01-15 27 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/5000 31 2015-01-15 28 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b çevre düzeni, G22b3, G22b.14d - 19a nazım, G22b.19a.1b - 2a, G22b.14d.4a - 4b - 4c - 4d uygulama imar planı paftalarında yer alan “Organize Sanayi Bölgesi TEM Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşak Projesi”nin imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 35 2015-01-15 32 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b.19d nazım imar planı pafta, 321 ada, 321 ve 313 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 321/321, 321/313 41 2015-01-15 38 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mah. G23b.25d.2d uygulama imar plan paftası, 2543 ada 32 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000 2543/32 51 2015-01-15 47 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, Ömerağa, Karabaş 1/5000 55 2015-01-15 51 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mevkii, G23d.07c nazım, G23d.07c.1c uygulama imar planı paftası 463, 467 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Oluklu 1/5000 0/463, 0/467 61 2015-01-15 57 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Acısu 1/5000 0/534, 0/535, 0/536, 0/537, 0/538, 0/539, 0/540, 0/541 63 2015-01-15 59 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, ve Çepni Mahallesi Organize Sanayi yolu Suadiye Caddesi ve Çepni Caddesi kesişimindeki kavşak projesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bakırlı, Çepni 1/1000 64 2015-01-15 60 2015-02-17 2015-03-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 737 ada 1 parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 737/1 22 2014-12-11 708 2015-01-26 2015-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b.13c nazım, 779 ada 1 parselin güneyi ile 772 ada 1 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 779/1, 772/1 25 2014-12-11 711 2015-01-26 2015-02-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Başiskele, Kartepe İzmit, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi"ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 44 2014-11-13 657 2015-01-19 2015-02-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım