İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.4.b uygulama imar planı paftası, 562 ada 6 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/1000 562/6 39 2022-08-18 460 2022-09-14 2022-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b3-b4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.13.c-13.d nazım imar plan paftaları, 82,3 hektarlık Rezerv Yapı Alanında Bakanlıkça onaylanan imar planlarının dikkate alınması suretiyle hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 18 2022-08-18 439 2022-09-14 2022-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü(Güzeller) Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftası, “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kalan 6506 ada 4 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü, Güzeller 1/5000-1/1000 6506/4 26 2022-08-18 447 2022-09-14 2022-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran ve Cumaköy Mahalleleri sınırları dahilinde, Gk-13 gelişme bölgesi ve meskun alanlarda orman alanlarının tespiti ile arsa ve arazi çalışmaları kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akviran, Cumaköy 1/50000-1/25000-1/5000 21 2022-05-24 268 2022-09-07 2022-10-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe İzmit ve Kartepe Belediyeleri, Alikahya Atatürk ve Dumlupınar Mahalleleri sınırları içinde yer alan ve tarım dışı kullanım amacı ile kamu yararı kararı alınan bölgede hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk, Dumlupınar 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 30 2022-08-18 451 2022-09-06 2022-10-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim ve Atalar Mahalleleri G23a.25c, G23b.21b, G23b.21c ve G23b.21d nazım, G23a.25c.1b, G23b.21b.3c, G23b.21c.1a-1d-4a ve G23b.21d.3b uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan koordinatları belirtilen dere güzergahlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim, Atalar 1/5000-1/1000 32 2022-02-11 110 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yaylacık, Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahalleleri, Mahmutpaşa Caddesi, Hürler Caddesi ve Fakülte Caddesi Kavşağına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yaylacık, Mahmutpaşa, Yeşilyurt 1/5000-1/1000 17 2022-04-14 187 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, Körfez Derince ve Körfez Belediyeleri, İbni Sina ve Yavuz Sultan Mahalleleri ile Yavuz Sultan Selim, Esentepe, Kuzey ve Fatih Mahalleleri sınırları içersinde yer alan Kaşkaldere Kavşağı Düzenleme Projesinin planlara aktarılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İbnisina, Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim, Esentepe, Kuzey, Fatih 1/5000-1/1000 20 2022-06-09 312 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ, Çınarlı ve Deniz Mahalleleri, G23.b4, G22.b.22.c nazım, G22.b.22.c.2.d, 3.a, 3.b, 4.b, 4.c uygulama imar planı paftaları, Derince Limanı D100 Bağlantı Yolu Kavşak Kesin Projesi’nin planlara işlenmesi yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ, Çınarlı, Deniz 1/25000-1/5000-1/1000 24 2022-07-21 370 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Örcün Mahallesi, G23.c.01.c nazım imar planı paftası, 110 ada 5, 9, 20, 21, 22, 89 ve 90 No’lu parsellere yönelik koruma alan sınırının planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Örcün 1/5000 110/5, 110/9, 110/20, 110/21, 110/22, 110/89, 110/90 35 2022-07-21 381 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ümmiye Mahallesi G23.c.12.b nazım, G23.c.12.b.1.b uygulama imar planı paftası 127 ada 9 ve 10 No’lu parseller ve doğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ümmiye 1/1000 127/9, 127/10 36 2022-07-21 382 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, 233 ada 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 233/1 42 2022-07-21 388 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla - İbrikdere Mahalleleri, 146 ada 502 No’lu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.03.2022 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Uzuntarla, İbrikdere 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 146/502 50 2022-07-21 396 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25d.1c uygulama imar planı paftası, 3270 ada 10 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/1000 3270/10 8 2022-07-26 407 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde muhtelif bölgelerde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 47 2022-07-21 393 2022-08-23 2022-09-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.19.c-20.d nazım, G22.b.19.c.3.c, G22.b.20.d.4.b-4.d uygulama imar plan paftaları, 82 ada 252 No’lu parselin bir kısmı ile 82 ada 233 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 40 sayılı kararı sonrası ikinci kez askıya çıkarılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ikinci askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/25000-1/5000-1/1000 82/252, 82/233 30 2022-07-21 376 2022-08-22 2022-09-22 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.d nazım imar planı paftası, 480 ada 1 ve 2 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000 480/1, 480/2 21 2022-07-21 368 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23.a.12.a nazım G23.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 253 ada 4 No’lu parsel ile 252 ada 8 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizli 1/5000 253/4, 252/8 27 2022-07-21 373 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.b - 25.a nazım imar planı paftaları, 6390 ada 4 No’lu parsel, 6394 ada 3 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alan, 842 ada 17 No’lu parsel ile 6400 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 6390/4, 6394/3, 842/17, 6400/2 28 2022-07-21 374 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım imar planı paftası, 233 ada 2 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000 233/2 51 2022-07-21 397 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.02.a - 1.b nazım imar planı paftaları, 379 ada 2 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarımeşe 1/5000 379/2 52 2022-07-21 398 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03c ve G23c.08b nazım, G23c.03c.3d ve G23c.08b.2a uygulama imar planı paftalarında kalan güncel İsimsiz Dere ıslah projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000-1/1000 7 2022-04-19 222 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.07.a -07.b nazım, G23.c.07.a.2.c ve G23.c.07.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 263 ada 1 ve 2 No’lu parseller, 1029 ada 1 No’lu parsel ile 264 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinköy 1/5000-1/1000 263/1, 263/2, 264/1, 1029/1 15 2022-04-19 230 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.1.c uygulama imar plan paftası, “Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde yer alan 6530 No’lu imar adası ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, raporu Sepetçi 1/5000-1/1000 6530/0 2022-07-21 390 2022-08-08 2022-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım