İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G24a çevre düzeni, G24a3 ve G24a.14c, G24a.15d, G24a.19b, G24a.20a nazım imar planı paftaları, Akmeşe Bölgesi Mevcut ve İ-3 Gelişme Konut Bölgesi dahilinde alınan ve yenilenen kurum görüşleri ve yapılan analitik etüt çalışmaları kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akmeşe Cumhuriyet, Atatürk 1/50000-1/25000-1/5000 34 2021-02-11 94 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftası, 1453 ada 6 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/1000 1453/6 13 2021-02-16 115 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23.b.25.b nazım G23.b.25.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 193 ada 5 No’lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 193/5 16 2021-02-16 118 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ümmiye Mahallesi, G23.c.1 nazım, G23.c.12.b.1.b uygulama imar planı paftası, 127 ada 9,10 No’lu, 126 ada 1 ve 4 No’lu parseller ile parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ümmiye 1/1000 127/9, 127/10, 126/1, 126/4 31 2021-02-11 91 2021-03-24 2021-04-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.22.c nazım, G.23.b.22.c.1.b – 1.c – 2.d uygulama imar planı paftaları, 259, 262, 263, 270 ve 2404 No’lu parseller ile söz konusu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/25000-1/5000-1/1000 40 2020-11-12 444 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 1 ada 1674 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 48 2020-11-12 452 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.b uygulama imar planı paftası, 989 ada 24 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 55 2020-11-12 459 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy mevkii, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan ve Şehit Ekrem Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, B-1 ve B2 Gelişme Konut Bölgesi olarak tanımlı alanlarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan, Şehitekrem 1/50000-1/25000-1/5000 17 2020-12-17 515 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk ve Emek Mahalleleri, G22.b.3 ve G22.b.19.d ve G22.b.18.b nazım imar planı paftaları, 807 ada 4, 9, 11 ve 15 No’lu parsellerin bir kısmı ve 1612 ada 9 No’lu parselde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk, Emek 1/25000-1/5000 807/4, 807/9, 807/11, 807/15, 1612/9 19 2020-12-17 517 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık ve Pelitli Mahalleleri, G22.b.14.c-15.c-15.d nazım imar planı paftaları, 208 ada 1 No’lu ve 252 ada 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık, Pelitli 1/5000 208/1, 252/4 22 2020-12-17 520 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım imar planı paftası 1686 ada 8 No’lu parsel ile kuzeyinde ve batısında yer alan 7 metrelik imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/5000 1686/8 23 2021-01-14 23 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.20.c-20.d-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 30 2021-01-14 30 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, GK5 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 24 2021-02-11 84 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 198 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/5000 198/1 33 2021-02-11 93 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, F24.d.12.b nazım imar planı paftasında kalan 134 No’lu ada 1 No’lu parsel ve çevresindeki imar yollarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çalköy 1/5000 134/1 37 2021-02-11 97 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Kışladüzü Mahallesi, G23.a.23.b nazım imar planı paftası, 5154 ve 4861 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kışladüzü 1/5000 0/5154, 0/4861 39 2021-02-11 99 2021-03-17 2021-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları, eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Yalı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2021-02-11 83 2021-03-05 2021-04-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.23.c çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G.23.c.02.d nazım, 1/1000 ölçekli G.23.c.02.d.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 4508320- 4507920 yatay, 484000-483640 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 5,5 hektar büyüklüğündeki alanın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Donanma 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 32 2021-02-11 92 2021-03-02 2021-03-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.24.c nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.24.c.3.a-4.b paftaları, Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 36 2021-02-11 96 2021-03-02 2021-03-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 nazım, 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım ve 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b- 1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 25 2021-02-11 85 2021-02-26 2021-03-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 1903 ada 1 parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000 1903/1 29 2021-02-11 89 2021-02-26 2021-03-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar planı paftaları, 1385 ada 13 No’lu parsel ve 5493 ada 3 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Özgürlük 1/5000 1385/13, 5493/3 18 2020-10-15 372 2021-02-25 2021-03-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 2104 ada, 1 No’lu parsel ve 6102 ada 3 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2104/1, 6102/3 19 2020-10-15 373 2021-02-25 2021-03-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23c.05d nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.07.2020 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih, Yeşilyurt 1/5000 28 2020-11-12 432 2021-02-25 2021-03-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım