Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

1 EYLÜL 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 23 Ağustos, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:90 L (Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali) 18 Nolu Yazıhane (13,70 m2), 1.000,00-TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 01 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00 de 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline(250TL) ait makbuz aslı(KBB Emlak Yönt. Şub. Müdürlüğünden), 2-Geçici (1.080TL) ve İştirak(3.000TL) teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi, 4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri, 5- İkametgâh Senedi/Şirketin Adres beyanı, 6- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi/Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet),

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 31.08.2021 tarihi Saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım