Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

25 AĞUSTOS 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 10 Ağustos, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Toplam Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

Kira Süresi

İhale Saati

1

Kartepe - Çepni Mah. 151 ada, 1 parsel, Bahçe toprağı depo yeri (1.362,00 m2)

400,00-TL+KDV

432,00 / 1.200,00

3 Yıl

11:00

2

Başiskele - Fatih Mah. 2844 ada 9 parsel, Fidanlık yeri (673,00 m2)

300,00-TL+KDV

324,00/ 1.000,00

3 Yıl

11:03

3

İzmit-M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad.No:114 D.Kışla Parkı-23 Nolu Dernek Yeri(23 m2 )

300,00- TL+KDV

324,00 / 1.000,00

3 Yıl

11:06

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 25 Ağustos 2021 tarihinde ilanda belirtilen saat, şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım