Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

2-9 EKİM 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 20 Eylül, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

Toplam Alan( m²)

Kira

Süresi

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale Tarih/Saat

1

Gölcük Topçular Mah. 604 Ada/ 3prs. Iş Merk. F2 Blok 1. Kat 12 adet İşyeri Müşterek

360

1 Yıl

2.100,00-

TL+ KDV

756,00TL

2.000,00TL

02.10.2019/10:30

2

Kandıra Otobüs Terminali /05-06 Nolu İşyeri Yazıhane

31,20

3 Yıl

750,00-

TL+ KDV

810,00-TL

2.250,00-TL

02.10.2019/10:33

3

İzmit Doğukışla Gençlik Parkı No:36 /Bay-Bayan WC

38,00

3 Yıl

540,00-

TL+ KDV

583,20-TL

2.000,00-TL

09.10.2019/10:30

4

Kandıra Otobüs Terminali/ 12 Nolu Bay-Bayan WC

48,00

3 Yıl

50,00-

TL+ KDV

54,00-TL

-

09.10.2019/10:33

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, günü ilanda belirtilen tarih ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım