Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

0262 318 19 08

tuncaycavdar@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

29 AĞUSTOS 2018 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 17 Ağustos, 2018
a a a

ihale linki

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık

Geçici Teminat (TL)

İştirak

Teminat

(TL)

Saati

29 Ağustos 2018 Kiralama İhaleleri

1

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

1 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,30

2

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

2 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,33

3

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

3 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,36

4

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

4 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,39

5

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

5 nolu Manav Yeri

3

22,00

1.000,00 TL+KDV

1.080,00

3.000,00

10,42

6

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

6 nolu Manav Yeri

3

22,00

1.000,00 TL+KDV

1.080,00

3.000,00

10,45

7

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

7 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,48

8

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

8 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,51

9

İzmit Marina Sahili Balık Pazarı

9 nolu Balık Satış Yeri

3

73,00

1.500,00 TL+KDV

1.620,00

4.500,00

10,54

10

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(06 nolu Yazıhane)

3

28,90

785,00 TL+KDV

847,80

2.000,00

10,57

11

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(16 nolu Yazıhane)

3

18,25

375,00 TL+KDV

405,00

1.000,00

11,00

12

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(17 nolu Yazıhane)

3

18,25

375,00 TL+KDV

405,00

1.000,00

11,03

13

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(18 nolu Yazıhane)

3

19,00

395,00 TL+KDV

426,60

1.000,00

11,06

14

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(25 nolu Yazıhane)

3

17,60

365,00 TL+KDV

394,20

1.000,00

11,09

15

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali(26 nolu Yazıhane)

3

20,50

450,00 TL+KDV

486,00

1.000,00

11,12

16

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali(04 nolu Büfe)

3

11,00

420,00 TL+KDV

453,60

1.000,00

11,15

17

Gölcük-Merkez,81 Ada, 124 Prs, Kal. İş. Mrk,1.Kat;70 Nolu İşyeri

3

30,00

150,00 TL+KDV

162,00

750,00

11,18

18

İzmit Körfez Mh. Necmettin Erbakan Üst Geçidi Altı Büfe

3

17,00

1.050,00 TL+KDV

1.134,00

3.000,00

11:21

19

İzmit Durhasan 9388 Parsel Şantiye Alanı

3

7.000

5.000,00 TL+KDV

5.400,00

15.000,00

11:24

05 Eylül 2018 Kiralama İhaleleri

1

İzmit Karabaş Mh. Sanayi Fuarı 6. Cd. No:9 Lokanta

2

1.286

3.250,00-TL+KDV

2.340,00

9.900,00

10:33

2

İzmit M. Ali Paşa Mh.Doğu Kışla Gençlik Parkı 19 Nolu İşyeri

3

23,00

435,00-TL+KDV

469,80

4.000,00

10:36

3

İzmit M. Ali Paşa Mh. Doğu Kışla Gençlik Parkı 28 Nolu Dernek Yeri

3

55,00

405,00-TL+KDV

437,40

1.500,00

10:39

4

İzmit Kozluk Mh. Sümer Sk. No:8 Dernek Eğt. ve Sos. Kül. Tes. Alanı

3

2.110

1.200,00-TL+KDV

1.296,00

4.000,00

10:42

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 17;00'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.