Gemi Atıkları Bertaraf Hizmeti

İZAYDAŞ'ta gemi atıklarının bertarafıyla ilgili hizmet verilmektedir.

Gemi Atıkları Bertaraf Hizmeti

İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci maddesinin ‘i’ bendinde belirtilen ‘’Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilinde aşağıda belirtilen gemi atıklarını toplamaktadır.

  • Marpol 73/78 Ek-1 petrol ve petrol türevli atıkları,(Sintine, Slaç, Stop, Atık yağ, Kirli Balast vb.)
  • Marpol 73/78 Ek-4 Pissu Atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-5 Çöp Atıkları

Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Lisans almış atık alma gemileri ile yapılmaktadır. Toplanan atıklar ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde yakılmakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede gemilerden kaynaklanan kirlilik önlenmekte ve körfezin kirlenmesi engellenmektedir.

Adına fatura düzenlenebilecek tüm kişiler

0262 316 60 00

Bizi;
sosyal medyada takip edin!

Diğer ÇEVRE Hizmetlerimiz