Betonarme Binaların Yıkım İhalesi

Betonarme Binaların Yıkım İhalesi

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

          Darıca İlçesi Millet Bahçesi içinde bulunan toplamda yaklaşık 3.200 m² iki adet betonarme bina ile Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi 720 Ada 30 nolu parseldeki toplamda yaklaşık 5.300 m² sekiz adet betonarme hangar binalarının yıkılarak enkazının taşınması, binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

          İhale 10.07.2024 Çarşamba günü saat 11:00 ’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.500 TL karşılığında İdari İşler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Muhammen Bedel 170.000 TL + % 20 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 39.100 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat ve 300.000 TL Güvence Teminatı alınacaktır.

          Teklif zarflarının en geç 09.07.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18 – 20

 

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge ( 39.100 TL)
  5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (1.500 TL)
  6. Yer görme belgesi
  7. Sayfaları imzalı şartname
  8. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
  9. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 

Belediyemizce Aslı Görüldü kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak,  Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur

Bu içerik 28-06-2024 09:00'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!