8 Mayıs - 15 Mayıs Kiralama İhaleleri

08.05.2024 11.00

8 Mayıs - 15 Mayıs Kiralama İhaleleri

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli + KDV

Geçici Teminatı

 

İhale Tarih/ Saat

1

Körfez İlçesi,Yukarı Hereke Mahallesi,Çobançukuru Sokak No:3

Aile Sağlık Merkezi

(270 m²)

 

3 Yıl

5.800,00-TL

6.264,00-TL

08.05.2024

11:00

2

 İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:42

Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Alan (300 m²)

 

3 Yıl

(Sezonluk)

35.000,00 TL

15.750,00 TL

 

08.05.2024

11:03

3

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:120/1

Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Alan

(400 m²)

 

3 Yıl

(Sezonluk)

13.500,00 TL

4.860,00 TL

 

08.05.2024

11:06

4

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:120/2

Mısır ve Mısır Ürünleri Satış Yeri

(10 m²)

 

3 Yıl

(Sezonluk)

2.200,00 TL

792,00 TL

 

08.05.2024

11:09

5

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 2.Caddesi No:3

     Akvaryum

(3.270,00m²)

 

10 Yıl

5.000,00 TL

18.000,00 TL

 

15.05.2024

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),  TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur

Bu içerik 25-04-2024 15:41'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!