29 MAYIS - 5 HAZİRAN KİRALAMA İHALELERİ

KİRALAMA

29 MAYIS - 5 HAZİRAN KİRALAMA İHALELERİ

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli + KDV

Geçici Teminat

 

İhale Tarih/ Saat

1

Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi,

Salim Dervişoğlu Caddesi, No:264/1 İç Kapı No:Z28

Komisyoncu Yeri

(107 m²)

5.5 Yıl

(66 Ay)

5.500,00-TL

10.890,00 TL

29.05.2024

11:00

2

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:44/1

Büfe

(53,50 m²)

3 Yıl

20.000,00 TL

21.600,00 TL

29.05.2024

11:03

3

İzmit İlçesi, Fevzi Çakmak  Mah. Ali Vasfı Efendi Caddesi, No:9

Büfe

(40 m²)

3 Yıl

1.000,00 TL

1.080,00 TL

29.05.2024

11:06

4

İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, No:1/1

Kafeterya-Çay Bahçesi

(646 m²)

3 Yıl

17.500,00 TL

18.900,00 TL

29.05.2024

11:09

5

İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sokak No:2

Çay Bahçesi-Kafeterya-Büfe (837 m²)

3 Yıl

22.500,00 TL

24.300,00 TL

29.05.2024

11:12

6

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:76/2

Büfe

(24,40 m²)

3 Yıl

16.000,00 TL

17.280,00 TL

29.05.2024

11:15

7

İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, Bayram Aslan Sokak No:27

Aile Sağlığı Merkezi

(155 m²)

3 Yıl

4.000,00 TL

4.320,00 TL

29.05.2024

11:18

8

Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, Garaj Caddesi, No:17, İç Kapı No: 1

Büfe

(14,84 m²)

3 Yıl

2.800,00 TL

3.024,00 TL

05.06.2024

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),  TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

 

Bu içerik 23-05-2024 09:00'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!