Risk Belirleme ve Önlem Şube Müdürlüğü

Dr. Ahmet ÖZDEMİR
0262 318 10 00 ahmet.ozdemir@kocaeli.bel.tr Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İzmit / Kocaeli

1979 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve Orta eğitimini Derince’de, lise eğitimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Almanya’da Karlsruhe şehrinde bir yıl Almanca eğitimi aldı. Daha sonra Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Ana bilim dalında ‘‘Toplumun afet risk algısı ve afete hazırlıklı olma durumu: Kocaeli ili örneği’’ isimli teziyle yüksek lisans eğitimini bitirdi. Aynı ana bilim dalında ‘‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere yönelik hizmetlerinin değerlendirilmesi: Nitel bir çalışma’’ isimli teziyle doktora eğitimini tamamladı. Birçok ulusal ve uluslararası dergide afet yönetimi alanında makaleleri yayınlandı. Afet yönetimi konulu çok sayıda bildirileri ve kitap kısımları bulunmaktadır. Afet yönetimi alanında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır.

2005-2006 yıllarında özel sektörde çalıştıktan sonra 2007-2013 yılları arasında kamuda memur olarak görev yaptı. 2013 yılında kurumlar arası geçişle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı. Bir yıl Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Talep Değerlendirme biriminde görev yaptı. 2014 yılından itibaren İmar ve Şehircilik Dairesi Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’nde Jeofizik Mühendisi olarak görev yapmakta iken Eylül 2023 yılında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Risk Belirleme ve Önlem Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Birime Ait Hizmetler