Birinci Hukuk Müşavirliği

Av. Necmi ÖZEN
0262 318 15 50 necmiozen@kocaeli.bel.tr Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İzmit / Kocaeli

1961 yılında Tokat’ta doğdu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Tokat’ta okudu.  Evli ve 2 çocuk babası olan Özen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1995 yılından itibaren Gebze Belediyesinde Avukatlık, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Personel, Hukuk, Zabıta, İtfaiye, İmar, Yazı İşleri, Halkla İlişkiler birimlerinin bağlı olduğu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

Gebze Belediyesi’nde Toplu Konut Döner Sermaye İşletmesi yönetiminde ve Gebze Belediyesi’nin toplu konut projelerinin gerçekleştirilmesinde görev aldı.

Gebze Belediyesi Sümeyye Hatun Hastanesinin İşletmeciliği ile Gebze Hizmet Vakfının Başkanlığı’nı yaptı.

2004 yılından itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün 1. Hukuk Müşavirliği görevine atandı,  2014 yılına kadar görevini sürdürdü.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’nün devir işlemlerini yaptı. İSU Genel Müdürlüğü’nün mevzuatının hazırlanmasında görev aldı.

2012-2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Komisyonunda üyelik yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyeler Birliğinin Çevre ve Su mevzuatı ile ilgili çalışmalarına katıldı.

Su mevzuatı (yeraltı suları, kaynak suları, su havzalarının korunması, atıksuların deşarjı) Belediye, Personel, İmar ve Ceza Hukuku, Çevre Mevzuatı, Tabiat Varlıklarının Korunmasına İlişkin Mevzuat, Kamulaştırma, Kamu İhale Mevzuatı, Devlet Memurlarına ilişkin Mevzuat, İş Hukuku, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu alanlarında teorik bilgilere sahip olup; çalıştığı kurum ve kuruluşlarda mevzuatın uygulanmasında görev almıştır.

2014 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği görevine atandı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Encümen Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Birime Ait Hizmetler