Büyükşehir, 2 bin 232 ton tıbbi atığı toplayıp bertaraf etti

Tarih: 1 Şubat, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tıbbı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli tıbbi atık üreticilerinden 2017 yılında 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı.


EĞİTİM VE SEMİNERLER DEVAM EDİYOR
Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi atıkların ünite içerisinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması, taşıma araçlarına verilmesi aşamalarında yürütülen iş ve işlemler konusunda kontrol ve denetim çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşları ile toplama-taşıma ve sterilizasyon tesisinde tıbbi atık yönetiminden sorumlu olan personellere (personel, hemşire, doktor vs.) yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

SÜREKLİ KONTROL VE DENETİM ALTINDA
Tıbbi atıkların lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanması işlemi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ve denetimi altında gerçekleşiyor. Enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar olarak tanımlanan tıbbi atıklar; sağlık kurum/kuruluşlarından lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanarak ve sterilizasyon tesisine naklediliyor. Yüksek sıcaklık ve basınçta buhar ile temas edilerek sterilizasyonu sağlanan atıkların, İzaydaş tesislerinde nihai olarak bertaraf sağlanıyor.

YILDA 2 BİN 232 TON TIBBİ ATIK
Kocaeli genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli tıbbi atık üreticilerinden 2017 yılında 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı. Tıbbi atık üreticisi bazında oluşan atık miktarları yüzdelik dağılımlara ayırıldığında en fazla oran yüzde 37,4 ile devlet hastanelerinde oluyor. Yüzde 30,2 lik oranla özel hastaneler ikinci sırada bulunurken, yüzde 14,5 oranıyla üniversite hastaneleri bulunuyor.

ATIK ÜRETİCİSİ %
ÜNİVERSİTE HASTANESİ 14,5
DEVLET HASTANESİ 37,4
ÖZEL HASTANE 30,2
DİYALİZ MERKEZİ 5,0
ÖZEL TIP MERKEZİ 2,0
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1,8
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1,1
FİRMA 3,5
LABORATUAR 1,5
EVDE BAKIM 1,1
DİĞER 0,6
POLİKLİNİK 0,2
SAĞLIK MERKEZİ 0,3
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (ÖZEL) 0,4
DİŞ HEKİMİ 0,2
ACİL SERVİS 0,2
TOPLAM 100,0