“Temel hak ve özgürlükler vazgeçilmemizdir”

Tarih: 24 Mart, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kurul Üyeleri Şaban Baba, Dr. Cengiz Paşaoğlu ve Hasan Aydın’ı makamında ağırladı. Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmeyi amaçlayan kurulun çalışmaları hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, “Kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olma hedefinizi destekliyorum” dedi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
Özel hayatın gizliliğini koruma, temel hak ve özgürlüklere saygı ve tarafsızlık gibi önemli konuların kendi gündemlerinde olduğunu belirten Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de, “Bağımsızlık, güvenilirlik, hukuka ve etik ilkelere uygunluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, hızlı, doğru ve objektif karar alma işbirliği ve katılımcılık ile ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verme temel ilkelerimizdir. Görevimiz, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır” şeklinde konuştu.

HAYATIN DÜZEN İÇİNDE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN
Kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin bilgilerin toplanması, saklanması, kullanılması gibi veri işleme sürecinin bütün aşamalarından bahseden Bilir, Kişisel veriler ülkemizde 2010 yılında Anayasal teminata bağlandığını da belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr Faruk Bilir ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sosyal ve ekonomik hayatın düzen içinde sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin biçimde sunumu, mal ve hizmetlerin ekonominin gereklerine uygun biçimde geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin korunması kaçınılmazdır. Bu alanda halkımızın bilinçlenmesi noktasında sunduğunuz katkı için sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.