skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  • İmza Yetkileri Yönergesi

    İmza Yetkileri Yönergesi

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel İzin Yönergesi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Sözleşmeli Personelin Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiş olan yıllık, mazeret, aylıksız ve hastalık izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Personel İzin Yönergesi düzenlenmiştir.

back on top