skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği: Seri No: 32

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26039
 

Kurum

Maliye Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Tebliğ No

(Seri No: 32)

Resmî Gazete Tarihi

30/12/2005

Resmî Gazete Sayısı

26039

 

 
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 32)

 

                2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun[1] 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[2]  ile  değişik mükerrer 44 üncü maddesinde konutlara ait çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin ise  beşinci fıkrada yer alan tarifeye göre yıllık olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu tarifeler 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[3] 18 inci maddesiyle tespit edilmiştir. Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü  maddesinin onbirinci fıkrasında ise; “Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.” hükmüne  yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi  Hakkında Kanunun[4] 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni  Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL)  yüz  Yeni  Kuruşa  (YKr) eşittir.”  hükmü ile aynı Kanunun 2 inci maddesinde, “Türk Lirası değerler  Yeni Türk Lirasına  dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.”  hükmü yer almaktadır.

                2005 yılı için yeniden değerleme oranı, 353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[5] ile % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek  ilan edilmiştir.

                01.01.2006 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

                1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

                Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 16YKr, diğer belediyelerde 13 YKr olarak hesaplanacaktır.

2 -İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.537

1.229

922

768

614

2. Grup

933

735

549

461

373

3. Grup

614

494

373

307

247

4. Grup

307

247

186

153

126

5. Grup

186

153

109

93

76

6. Grup

93

76

54

43

32

7. Grup

32

27

19

16

13

 

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.921

1.536

1.152

960

767

2. Grup

1.166

918

686

576

466

3. Grup

767

617

466

383

308

4. Grup

383

308

232

191

157

5. Grup

232

191

136

116

95

6. Grup

116

95

67

53

40

7. Grup

40

33

23

20

16

 

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

 

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin  onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının[6] 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin  dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde   % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

                Tebliğ olunur.

________________________________

 

[1] 29 Mayıs 1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2]  02 Ocak  2004 tarihli ve Mükerrer 25334  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3]  31 Aralık 2004 tarihli ve   25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4]  31 Ocak 2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5]  18 Kasım  2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] 26 Aralık 2005  tarihli ve 26035  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Son Güncelleme : 19.08.2008 14:17:56
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top