skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2016 YILI KASIM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

 

17.11.2016

 

 

594

 

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sivas İli Divriği İlçesine 1 adet otobüs hibe edilmesi ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

595

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 1325 parselde yer alan 4 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ ın ret, Hakan KARAKAŞ, ve  Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

 

596

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 2930 m2’lik kısmının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

597

Gündem No: 4-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait Necmettin Erbakan yaya üst geçidinin güney tarafında bulunan 12 m2’lik prefabrik yapının Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile  ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve  MHP Meclis Grubu Üyesi,  Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

598

Gündem No: 5-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile kardeş şehir olarak kabul edilen Gümüşhane Belediyesinin, ortak proje kapsamında yapılması planlanan Gençlik- Sanat Merkezi ve Atatürk Parkı düzenlemesi  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ,  Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

599

Gündem No: 6-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Özel Güvenlik Hizmet satın alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret MHP Meclis Grubu Üyesi,  Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

600

Gündem No: 7-   Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yerine getirebilmesi için tüm daire başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temininin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile karşılanması ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ret ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

601

Gündem No: 8-  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan inceleme neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

602

Gündem No: 9-    Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kartepe Teleferik Projesi”nin, ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan incele neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

603

Gündem No: 10-      Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüs ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

17.11.2016

 

 

 

 

604

Gündem No: 11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftası, 1451 ve 1379 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

605

Gündem No: 12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d4a-4b-4c-4d, 05d2c-3a-3b, 05c4a, 05c4a, 05d3c-3d, 09b2b-2c-3b, 10a1a-1b-1d, 10a2b-2d uygulama imar planı paftaları, B-12 bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı  ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

606

Gündem No: 13-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros ve Yeşilkent Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.b-4.b uygulama imar plan paftaları, 3226 ve 3231 nolu parseller arasındaki tescil harici alan, 4684 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ile  3226 ve 3231 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

607

Gündem No: 14-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 164, 165, 174, 175, 183, 185 ve 186 nolu adalarda hazırlanan  nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

608

Gündem No: 15-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım G24c.09a.2b uygulama imar planı paftası, 722 ve 723 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve   ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

609

Gündem No: 16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım G24c.05d.1d uygulama imar planı paftası, 383 nolu parselde ve 3659 ile 3660 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

610

Gündem No: 17-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 1825 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu ,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

611

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

17.11.2016

 

 

 

612

Gündem No: 19-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 720 ada 3 ve 10 nolu parseller hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

613

Gündem No: 20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4727 ada 1 ve 2  nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

614

Gündem No: 21-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, Dİ-9,Dİ-10 planlama bölgesinde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

615

Gündem No: 22-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallimköy Mevkii, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.a4 ve 1/5000 ölçekli G23.a.21.a nazım,G23.a.21.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları, 458900-459300 yatay, 4516300-4516700 dikey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

616

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 18 nolu parsel, 3192 ada, 20 nolu parsel, 3210 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

617

Gündem No: 24-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/5000 ölçekli  nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

618

 

Gündem No: 25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 2773 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

619

Gündem No: 26-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d  uygulama imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

620

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli  uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

621

Gündem No: 28-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.01d nazım, G23c.01d.1d uygulama imar planı paftaları, 113 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,  okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

622

Gündem No: 29-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.02d.3c uygulama imar plan paftası, 872, 880, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 938, 2182 ve 2138 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 

 

17.11.2016

 

 

623

Gündem No: 30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 319 ada 9 nolu, 325 ada 3 nolu ve 537, 538,2052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

624

Gündem No: 31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Turgut Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan Sur Duvarı ve Koruma Alan Sınırı İçerisinde ve Etkileşim Bölgesindeki Parsellerde Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi İçin Tasarım Rehberi İle Koruma İlkeleri ve Yapılaşma Koşullarını Düzenleyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

625

Gündem No: 32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi,  Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.01d uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 1 nolu parsel ile 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

626

Gündem No: 33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24a.21d.1b uygulama imar planı paftasında kalan 124 ada 4 nolu parsel, Turgut Mahallesi, G24b.24d.2a uygulama imar paftasında kalan 4268 ada 13, 14, 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

627

Gündem No: 34-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24.a.21.d ve G23.b.24.d nazım imar plan paftaları, 124 ada, 4 ve 4268 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

628

Gündem No: 35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan ve Karadenizliler Mahalleleri, G23b.25a.03c-G23b.25b.03a uygulama imar planı paftaları, 4983 ile 4985 nolu adaların arasındaki tescil harici alanlar ve 190 ada  1, 2, 3, 4, 11 ve 12 nolu parsellerde  hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

629

Gündem No: 36  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.c.04.b, G23.c.04.c , G23.c.05.a ,  G23.c.05.d , G23.b.24.c nazım ve G23.c.04.b.3.d-3.c, G23.c.04.c.2.a-2.b, G23.c.05.a.4.d, G23.c.05.d.1.a, G23.b.24.c.3.a - 3.b uygulama imar planı paftalarında, İSU’nun talepleri doğrultusunda hazırladığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri,  Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA,  Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile Osman SÜDAN’IN ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

630

Gündem No: 37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan üçüncü itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

631

Gündem No: 38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım F24d.19a.4d uygulama imar planı paftası, 448 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve CHP Meclis Grubu Üyeleri Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK,  Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

632

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a1 nazım imar planı paftası,  1542, 2814, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 ve 2688 parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli  çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

633

Gündem No: 40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım, F24d.18c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 217 ada 251 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

17.11.2016

 

 

 

634

Gündem No: 41-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, Namazgah Barajı ve koruma alanlarının yapılaşmaya kapatılmasına ilişkin meclis kararı alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

635

Gündem No: 42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi,  Ereğli-Tepeköy Mahalleleri, G23d09a-09b-08b-04c-04d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

 

636

Gündem No: 43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Mahalleleri Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015/ tarih 725 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine  yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

17.11.2016

 

 

 

637

Gündem No: 44-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun,  Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mah. Liman amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

638

Gündem No: 45-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun,  Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c1a-1b-2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan  rekreaktif amaçlı dolgu imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

17.11.2016

 

 

 

639

Gündem No: 46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23B21C nazım, G23B21C1C uygulama imar planı paftası, 411 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 numaralı parsellerin cephe alması için hazırlanan,  uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

640

Gündem No: 47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırlarında Otopark İlke ve Esasları’nın Belediyelere tebliğinden önce alınmış olan ve halen geçerliliği devam eden imar durumlarının ruhsat başvurusu olarak kabul edilmesi hususunda Otopark İlke ve Esasları’nda düzenleme yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

 

17.11.2016

 

641

Gündem No: 117- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ile İzmir’in Ödemiş ve Selçuk İlçeleri, Mardin’in Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Nusaybin İlçeleri ve Niğde İli Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu belediyeleriyle  işbirliği yapılması kurulması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

17.11.2016

 

642

Gündem No: 119-  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Çayırova, Darıca, Dilovası ve  Gebze ilçelerinde oluşan katı atıkların  Gebze İlçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonu’ndan, İzmit İlçesindeki Entegre Atık Bertaraf  ve Düzenli Depolama Tesisi’ne nakledilmesi “Hizmet Alım İşi” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.11.2016

643

Gündem No: 120-  Hukuk Müşavirliğinin, Kocaeli İli , İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 3254 ada 2 no lu parsel için açılan davadan feragat edilmesi ile ilgili  teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif  komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 

17.11.2016

644

Gündem No: 136- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi ile “ Eskihisar Kentsel Tasarım ve Peyzaj Parkı”  ve “Barış Deresi Parkı”, Çayırova Belediyesi ile “Kuştepe Mesire alanı”, Darıca Belediyesi ile  “Bayraktepe Denize Sevgi Parkı” alanlarının tahsis protokollerinin yapılması ile ilgili teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.11.2016

645

Gündem No: 137- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İzmit İlçesi Yahyakaptan Mahallesi ile Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi arasında D-100 Karayolu üzerinde, Kavakçılık Enstitüsü önünde yeni yapılan üst geçide “Şehit Muhammet Fatih Safitürk Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.11.2016

646

Gündem No: 138-   İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,  Belediyemiz Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün isminin Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü ile Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğü adında yeni müdürlüklerin kurulması ile ilgili teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.11.2016

647

Gündem No: 139- Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının,  Belediyemiz ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin işbirliği yapması ve projeler geliştirilmes ile ilgili teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden  geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

       

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 25/11/2016 tarihinde ilan olunur.    

 

 

                   Nizam ŞEN                                                                   İsmail CİVELEK

             Meclis Şube Müdürü                                            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

 

Son Güncelleme : 25.11.2016 16:47:18
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top