skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

15 ŞUBAT 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

15 ŞUBAT 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/02/2018 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Şubat ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

 

            Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                              İbrahim KARAOSMANOĞLU

                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 • Yoklama ve açılış,
 • 11/01/2018 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

 

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

 

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,
 • Proje Sunumu.

 

GÜNDEM

==============

 

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İl Müftülüğüne ait Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. No:51 İzmit adresinde bulunan ek hizmet binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5748 ada 7 parsel sayılı 1.000,77 m² yüzölçümü taşınmazın 4734 sayılı yasanın 22.e) bendi hükmü ile Belediyemiz ve kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:8 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyeri (Sosyal Tesis) ile ilgili alınan 2017 /545 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Ş.Yeniköy mahallesi,  495 ada, 1 parsel sayılı 160.452,00 m² yüzölçümlü taşınmazın  25.000,00 m2’lik kısmının boş arsa olarak  “Spor Tesisi” faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 (on) yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi  ihale usulü ile kiralanması ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel Kalıcı İş Merkezi 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi 283 ada 68 parsel sayılı 302,77 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 324 ada 44 parsel sayılı, 31.096,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Polis Şehitliği bulunan 220,95 m²’lik kısmındaki Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılarak Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 2568 ada 2 parsel sayılı 47.856,95 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 62439/957139 hissenin bedelsiz olarak İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne ait olan Darıca İlçesi, Darıca Ş. Mah. 156 ada 2,  3  ve 4 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesi adına olan tahsisinin iptal edilerek, iç kale surlarının restore edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresindeki Çay Ocağı-Sosyal Tesisi ve İzmit İlçesi,  Kozluk Mah. No:5 Seka Sporcu Eğitim Merkezi İçi adresindeki Kafeterya ve Çay Bahçesinin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şube Müdürlüğünün isminin Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün isminin de Yazılım ve Proje Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kırgızistan Bişkek Atatürk Parkının bir kısmının Belediyemiz ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin destekleriyle yenilenmesi ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bosna Hersek Srebrenica’da bulunan öğrenci yurdunun 1 yıllık giderinin karşılanması amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği yürütme kurulu kararı doğrultusunda ilgili projeye Belediyemizden destek talebi ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze- Darıca Metrosu Müşavirlik Hizmeti Alım İşi ile ilgili raporu,

16.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “ Birebir Öğrenme Projesi” kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale kapsamında Bilgisayar temin edilmesi ve İl Milli  Eğitim Müdürlüğüne teslim edilebilmesi ile ilgili raporu,

17.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Dilovası Batı Kavşağı Projesi” için yapılacak yatırım ile ilgili Belediyemiz ve Dilovası Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanması planlanan protokol ile ilgili raporu,

18.Plan ve Bütçe, Ulaşım ve Hukuk Komisyonu’nun, Öğrencilerimizin ulaşım masraflarının belirli bir oranının Belediyemizce karşılanması ile ilgili raporu,

19.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi, Orhan Mahallesi, Ağva İstanbul Caddesi üzerindeki TOKİ konutları içerisinde bulunan isimsiz sokaklardan 1 nolu isimsiz Sokağa; “Kaktüs Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “Kamelya Sokak” ve 3 nolu isimsiz Sokağa; “Lavanta Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

20.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 2775 nolu parselde,  Enverpaşa Caddesi No:11 adresinde yapılan Kültür Merkezine “Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi” isminin verilebilmesi ile ilgili raporu,

21.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesinde yer alan  2 adet isimsiz sokaktan 1 nolu isimsiz Sokağa; “304.Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “305.Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

22.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde yeni açılan isimsiz imar yoluna “Şehit Oğuzhan Demir Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili raporu,


  İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 438 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ile 709 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller arasından geçen imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G24.c.05.c nazım imar paftası, 789 ada 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 ve 379 1, 2, 14 nolu parseller ile 790 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c nazım, G23c.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 910 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 911 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09.a nazım imar plan paftası, 584 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.2.c uygulama imar planı paftası, 451025-451070 yatay, 4522690-4522722 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi,  G22.b.13.c nazım G22.b.13.c.2.c uygulama imar planı paftası 531 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi,  G22b.13c.3a ve 3b uygulama imar planı paftaları 665 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse ve Yeni Mahalleleri,  G22.b.18.b.2.c-2.d, G22.b.18.d.2b-2d uygulama imar planı paftaları, 2066, 5411, 5549, 5497, 5498 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18.c-19.d nazım, G22.b.18.c.2.a-2.b-2.c-2.d, G22.b.19.d.1.a uygulama imar planı paftaları ''Korkakdere Mevkii Revize Gecekondu Önleme Bölgesi'' sınırının imar planlarından kaldırılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca askıya çıkartılan Darıca Planlama Bölgesi 1/5.000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı'na yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b.18.d-22.b-23.a nazım, G22.b.18.d.4.c-4.d, G22.b.22.b.2.b, G22.b.23.a.1.a-1.b uygulama imar plan paftaları 444800-445600 yatay, 4518200-4518600 dikey koordinatları arasındaki alan ile Emek ve Osmangazi Mahalleri, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b nazım, G22.b.18.d.3.c-4.d, G22.b.23.a.2.b-2.c, G22.b.23.b.1.a-1.b-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları 446600-448000 yatay ve 4514730-4519200 dikey koordinatları arasında kalan alan ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4751 ada 1 ve 2  nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Derince ve Körfez İlçeleri, Yenikent ve Yavuzsultan Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan meri imar planlarının yeni belirlenen ilçe sınırlarının dikkate alınması suretiyle düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım imar planı paftası, 851, 852, 853, 854, 858, 859 ve 2603 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 730 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a-b uygulama imar planı paftaları, 2453 ada 32 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.4.c uygulama imar planı paftası, 3237 ada 7 nolu parsel ile 1163 ada 18, 19 nolu parseller arasında yer alan imar yoluna ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi,  G22b.18c nazım, G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 adanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri, G22b.19.d nazım imar plan paftası, 449640-449820 yatay ve 4519480-4519350 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.6 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Gebze Belediyesi,  Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri ile Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G22.b. Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d nazım imar plan paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 nolu, 1856 ada 3 nolu,  1858 ada 2-3-4-5, 6 ve 13 nolu, 1860 ada 1 ve 2 nolu, 1861 ada 1 nolu ve 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parseller ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-05.a nazım imar plan paftaları, G23.b.24.c.3.b-3.c, G23.b.25.d.4.b-4.d, G23.c.05.a.1.a-1.b-4.d, G23.c.04.b.2.d-3.c-3.d uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kent Merkezi Projesi(MİA) sınırları içerisinde yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 806 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi,  G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftaları, 1181 ada 15 ve 16 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1c uygulama imar planı paftası, 9388 ve 9258 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi, G23b.24a, G23b.24d nazım, G23b.24a.4c/4d, G23b.24d.1a/1b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 159, 162, 317, 322, 324, 151, 152, 396, 414 nolu parseller ve çevresindeki taşınmazlar ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı, 417 ada 6 parsel, 427 ada 72 parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları 146, 150 ve 151 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.19.a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii F24.d.09.c.3.b-3.c, F24.d.14.b.2.b, F24.d.15.a.1.a-1.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii F24.d.12.b.2.c-3.b, F24.d.13.a.4.a-4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi,  G24d.1a nazım, G24d.1a.1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parsel civarında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım,  G23b.21d.1b uygulama imar planı paftaları, 303 ada 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez, Dilovası, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca 10.11.2017 tarih ve 10.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılan Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası DGLH Projesi kapsamında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet, İlimtepe ve Belen Mahalleleri, BOTAŞ Boru Hattının parelelinde yeni bir boru hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu,


SÜRE UZATIMLARI:

63.         İsimlendirme Komisyonu’nun, Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları kapsamında, İlimizde bulunan ve bu menfur olayı çağrıştıran bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili yazısı

64.         İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve proje çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Çayırova TEM-E5 Bağlantı Yoluna Paralel Yan Yol Ön Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ve bahse konu proje doğrultusunda planların revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazısı,

65.         İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

66.         İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kuzey Marmara Otoyolunun Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

 

TEKLİFLER:

67.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri, Yuvacık Yakacık ve Karatepe Mahalleleri, G23c.10a nazım, G24d.6a.4b, G23c.10a.3a uygulama imar plan paftalarında, su depolarının planlara aktarılması adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G24c.10.a nazım imar plan paftası, 812 ada 20 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c05d3a ve G23c10a1b uygulama imar planı paftaları 500 ada 8 nolu parsel, 548 ada 1 nolu parsel ve 641 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

71.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.04c.4b uygulama imar paftasında kalan, 263 ada 4 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

72.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03.c nazım imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.3.c uygulama imar planı paftası, 499886-499773 yatay, 4507531-4507459 düşey koordinatları arasındaki 15.00m.’lik imar yolu ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Aydınkent Mahalleleri, G23c.05d-10a nazım, G23c.05d.4c-G23c.10a.1.a uygulama imar planı paftaları, 192 nolu parsel ile 610 nolu parselin kuzeydoğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

75.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.10.a nazım, G23.c.10.a.2.c uygulama imar planı paftası, 3000, 3001, 3002, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 2999, 3003, 3526, 3528, 3508, 3509 nolu parseller arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik ve Serindere Mahallelerinde meskun konut alanı (kırsal nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b3 ve G22b.13c/G22b.14d/G22b.19a nazım imar planı paftalarında, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Şekerpınar Gişeler Bağlantı yolu ve Anadolu otoyolu arasında yer alan bölgede fonksiyonların değiştirilmesi ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G29k.2c uygulama imar plan paftası, 1103 ada 12 nolu parsel, 1094 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve 1/1000 ölçekli G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, plan notu değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.22.c nazım uygulama imar planı paftaları, 2370 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.23.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G.23.b.22.d nazım, 1/1000 ölçekli G.23.b.22.d.1.a-1.b-1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 1093-1094 ve 1794 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a.22.a ve G.23.a.22.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili teklifi,

 85.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.2.d uygulama imar planı, 856 m2lik alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G.23.a.17.a, G.23.a.16.b ve G23.a.12.d nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili teklifi,

87.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, Dİ-5 Gelişme Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

88.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, Dİ-1, Dİ-2, Dİ-3 Gelişme Bölgeleri ile Dİ-14 Ticaret ve Dİ-15 Sanayi Bölgelerinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

89.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.B3, G22b.20.d nazım, G22b.20d.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 82 ada 264 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım, G22b.19c.3d-4d uygulama imar planı paftaları, 3260 ada 7 nolu parsel, 2935 ada 19, 27, 28, 29 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 5253 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a uygulama imar planı paftaları, 4832 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2c uygulama imar planı paftası, 2469 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 2738 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 2747 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller,  2749 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi sınırları dahilinde, G22b.24b.4a uygulama imar paftasında kalan, 891 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

95.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, sınırları içerisinde  "Gebze D100 Karayolu Geçişi Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi, sınırları içerisinde  "İzmit - İstanbul D-100 Devlet Yolu Çayırova Kavşağı Revizyonu Projesini" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Topcular Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 404 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.07.b nazım imar planı paftası, 1390 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.1 ve G23.c.02.d nazım imar planı paftaları, 144 ada 22 nolu parsel, 152 ada 2, 5, 6 nolu parseller, 150 ada 11 (park) nolu parsel, 929, 938, 4301 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.2.a uygulama imar planı paftası, 4845 ve 5602 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, İzmit-Arızlı İ9 Gelişme Konut alanı gösteriminin kaldırılarak donatı alanlarının imar planlarına aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi,  G23.b.23.d nazım imar planı paftası 27 ada 475 ve 485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi,   G23.b.23.d nazım, G23.b.23.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya Mahallesi, G23.b.25.b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları 890 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 893 ada 1 ve 2 nolu parseller ve 894 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

105.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b.24.d nazım, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftaları, 308 ada 25 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23b.23.d nazım, G23b.23.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 1851 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Balcı Mahallesi,  F24d çevre düzeni planı paftası, , F24d3 ve F24d19c-20d nazım, F24d19c3b-20d4a uygulama imar planı paftaları, 164 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 577 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

109.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi,  F24.c.01.d-06.a nazım imar planı paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 579 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

110.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz ve Kayacık Mahalleleri, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 539 sayılı kararı ile onaylanan Karamürsel Kent Merkezi Kavşağı projesine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

111.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 104 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 622 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

113.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02.a nazım imar plan paftası, 500 ada 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi sınırları dahilinde, G24d.03b nazım imar paftasında kalan, 165 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazı  imar planı ile ilgili teklifi,

115.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yer alan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

116.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Tasarrufu Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, Liman Caddesi, No: 5 adresinde bulunan Kafeterya-Çay Bahçesinin (Sahil Kafe) işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

117.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, 3792/6347 oranında hissedarı olduğumuz 4527 ada 12 parsel sayılı taşınmazda bulunan Belediyemize ait hissenin (imar uygulama sonrasında oluşacak olan 6374 ada 6 parseldeki 65804/263881 oranındaki hissenin ve 6374 ada 7 parseldeki 1/1 oranındaki hissenin), Açık Otopark ve Destek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Gebze Belediye Başkanlığına bedelsiz devir edilmesi ile ilgili teklifi,

118.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi, 7277 parsel sayılı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

119.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait Yuvacık-Yakacık Mah. Kurtuluş Cad. No:14 Kirazdere Barajı altı Başiskele ve Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. Seka Park 1. Etap İçi No:38/1 İzmit adreslerindeki işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

120.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Gebze belediyesine ait Gebze İlçesi, Güzeller mahallesi, 437 ada 51 nolu parseldeki Spor Genel Müdürlüğü hissesinin, Darıca – Gebze Hafif Raylı Sistem(HRS) metro hattı projesi kapsamında istasyon alanı olarak Belediyemize devrine karşılık yeni tesisler yapılması ile ilgili teklifi,

121.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisinin 2012-157 sayılı kararının iptal edilmesi Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 1325 parsel D1 Blok, 1. kat, 62 no.lu işyeri, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada, 124 parsel 1. kat, 113 no.lu işyeri,  İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 568 ada, 1 parsel, zemin kat 8 no.lu işyerinin bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devir edilmesi ile ilgili teklifi,

122.     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 41 ada, 8 parsel sayılı, 606,36 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili teklifi,

123.     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz memur kadro kütüğünün 1764 ve 1767 sıralarında bulunan Tekniker kadrolarına karşılık sözleşmeli personel olarak görev yapan personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

124.     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Müdürlük İsim Değişikliği, Birim Kaldırılması Teşkilat Şeması ve Kadro İptal-İhdas ile ilgili teklifi,

125.     Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına 1997 model Mercedes marka 1 adet otobüsün hibe verilebilmesi ile ilgili teklifi,

126.     Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, “ Kocaeli Geneli Toplu Taşıma Ana Planı Yapılması İşi”nin  yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle yapılması ile ilgili teklifi,

127.     Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, "Gebze Mollafenari A Tipi Mesire Alanı” projesinin yapımının Gebze Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi,

128.     Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın,  Belediyemiz ile Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, “Aklınla 1000 Yaşa” Adlı Zekâ Oyunları Yarışması düzenlenmesine ilişkin protokol yapılması yetkisi ile ilgili teklifi,

129.     Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın,  Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesine dair iş birliği protokolü yapma yetkisi ile ilgili teklifi,

130.     Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın,  Belediyemiz Kandıra Belediyesi arasında, Kandıra Belediyesine ait Gençlik Merkezi binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa kullanılması ile ilgili teklifi,

131.     Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz 2018 Gelir Tarifesinde yer alan Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili teklifi,

132.     Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün kabulü ve Birlik Genel Kurulu’nda görev yapmak üzere 2 asil ve 1 yedek üye belirlenmesi ile ilgili teklifi,

133.     Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, “Yeni Kocaeli Adliye  Binası Proje Hazırlama Hizmet İşi”nin yıllara hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili teklifi,

134.      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Gebze İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 4 ada 24 sayılı taşınmaz üzerindeki  Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük binası yanında bulunan  metruk haldeki binanın, bakım ve onarımının yapılarak eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 

 

 

 

 

Son Güncelleme : 09.02.2018 19:33:28
 • Share/Bookmark
 • İçeriği arkadaşına gönder
 • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

 • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
back on top