skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

CBS sistemi tüm Türkiye’ye model oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent insanına sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, vatandaş memnuniyetini kazanmak ve kent yönetimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Coğrafi Bilgi Sistemi Türkiye geneline model oluyor.

 

PİLOT İL KOCAELİ

Geçtiğimiz yılsonunda geliştirdiği CBS projesini; T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı’na sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Kocaeli’nin pilot il seçilmesi konusunda teklif geldi. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin ilk uygulamasının Kocaeli’de yapılması kararlaştırıldı.

 

TUCBS PROJESİ BAŞLATILIYOR

Bu proje ile ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere uygun Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurularak, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları sağlanacak. Coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde standartları oluşturularak, coğrafi veri değişim standartları belirlenecek. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) bu amaçlara hizmet edecek bir e-devlet projesi olarak nitelendiriliyor.

HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), günümüz gelişmiş teknolojilerini kullanarak, sürekli güncellenen uydu görüntülü haritalar üzerinde elde edilebilecek tüm hizmetleri kapsıyor. Gece vakti acil nöbetçi eczane arandığında, sınava girilecek okulun yerini bulurken, herhangi bir arsanın ada/parsel bilgilerini öğrenmek için, nüfusu her geçen gün hızla artan şehrimizin ulaşım planını hazırlarken, modern şehir planlaması yapılırken, şehre altyapı hizmetleri sunarken ve benzeri birçok uygulamada coğrafi bilgi sistemleri kullanılıyor.

 

AFET YÖNETİM SÜREÇLERİNİ DE BELİRLİYOR

CBS doğal afetlerde acil müdahaleleri kolaylaştırmak için hesaplamalar yapmaya da imkân veriyor. Bir yandan afet alanının fiziki yapısı, yerleşme ve nüfus özellikleri gibi unsurlar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılarak çeşitli veriler elde edilirken, diğer yandan da bu verilerin tümü kullanılarak ileriye yönelik çeşitli afet senaryoları, acil müdahale stratejileri ve diğer afet öncesinde ve sonrasındaki planlamalar yapılıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI KONTROL ALTINDA

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok kurum ve kuruluşla da bir araya gelerek hizmet üretiminde verimliliği artırmayı da hedefliyor. Bu kapsamda ilçe belediyeleri ruhsat ve iskân işlerini internet üzerinden yapabilirken, İSU, İZGAZ, TELEKOM gibi kurumlar altyapı çalışmalarını Kocaeli Coğrafi Bilgi Sistemi aracılığı ile uyum içerisinde uygulayabiliyor.

 NVİ’YE ENTEGRE

Şehir Rehberi, Acil Durum Yönetimi, Altyapı Yönetimi, Çevre Yönetimi, E-Şehir Yönetimi, Ulaşım Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi’nin yaptığı önemli işlerden sadece birkaç tanesi. Ülke genelinde T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğünün ‘’Ulusal Adres Veri Tabanı’’ sistemine entegrasyonu –coğrafi olarak- gerçekleştirebilmiş dört büyükşehir belediyesinden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

Son Güncelleme : 23.01.2011 12:04:54
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
10 kişi beğendi.
back on top