Mustafa CEVHER

Mustafa CEVHER
  • Mustafa CEVHER
  • Şube Müdürü
  • 0262 321 56 35 / 0 262 331 04 08

1989 yılında Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İzmit Büyükşehir Belediyesinde, Büyük Yatırımlar Daire Başkanlığında Jeofizik Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Zemin araştırmaları ve beton özellikleri dayanımı konularında Kontrol Mühendisliği, Kontrol amirliği gibi görevlerde bulundu. DSİ ve Nuh çimento tesisleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında Zemin kaya mekaniği laboratuvar deneyleri, deprem riski,jeoteknik araştırmalar, mühendislikte bilgisayar program ve uygulamaları ile hazır beton üretimi inceleme ve dayanımı konularında eğitim çalışmalarına katıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun gereğince verilen zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip olup çeşitli bilimsel dergi ve yayınlarda Deprem Tehlikesi hasar Azaltma Çalışmaları ve Zemin Araştırmaları konusunda makaleleri bulunmaktadır. Makalelerinden bazıları ise Dünya inşaat Dergisi yıl20,sayı,2003-8 Ağustos 2003 ‘' Deprem tehlikesi azaltmada ağır hasar mevkilerinin saptanması için yurtdışında ve yurtiçinde kullanılan yöntemler Şehir planlaması yönünden önemi ‘' Kocaeli üniversitesi 2005 deprem sempozyumu 23-25 mart 2005 ‘'Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırlarında Tabankaya topoğrafyasının deprem hasarı üzerine etkisinin sismik,elektrik,gravite yöntemleri ile araştırılması ve İmar plan yapımına esas Bölgesel zemin araştırmalarında dikkat edilmesi gerekli hususlar.'' İstanbul Teknik Üniversitesi 6 Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 16-20 Ekim 2007 ‘'Kocaeli İlinde Zemin sınıflaması ve sismik tehlike Değerlendirme çalışmaları'' İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım