SAĞLIK HİZMETLERİ

Tarih: 3 Ekim, 2017
a a a

SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

HASTA NAKİL HİZMETLERİ

Hasta Nakil Hizmeti nakil esnasında hekim müdahalesi gerektirmeyen tıbbi müdahalelerde (pansuman, enjeksiyon vb.) bulunarak sedye ile nakil edilmesi zorunlu vatandaşlarımızı (Ayakta olup tıbbi destek ve müdahale gerektirmeyen hastalar hariç) hastaneden eve, evden hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırmaktır.

Vatandaşlarımız 444 11 41 no’lu telefon numarasını arayarak ihbar vermekte, komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilerek ambulans araçları en kısa sürede adrese ulaşmaktadır. Değerlendirme sonucu gerekli görülen durumlarda hastalarımız 112 acil servis ambulanslarına yönlendirilmektedir. Kocaeli il sınırları içersinde sunduğumuz tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

Ambulanslarımızla hasta nakli yaptığımız gibi Kocaeli il sınırları içersinde tüm etkinliklerde görev almaktayız. Tüm yıl spor müsabakalarında, şenliklerde, konser alanlarında, alt yapı çalışmalarında, çeşitli tatbikatlarda, ramazan ayı boyunca iftar çadırında, ayrıca yaz döneminde Kandıra sahillerinde, Kocaeli fuarında ihtiyaç duyulan ve talep edilen her yerde kaliteli bir hizmet sunmaya çalışmaktayız.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir:

a- Okul Sağlığı Eğitimleri: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan toplantılar sonucu Kocaeli ili genelindeki okullarda;

 1. Sigaranın Sağlığa Zararları Ve Sigara İle Kanser Arasındaki İlişki,
 2. Ergen Sağlığı,
 3. Hijyen,
 4. Sağlıklı Beslenme,
 5. Büyüme ve Gelişme vb. konularda eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

b- Halk Sağlığı Eğitimleri: Halk Sağlığına yönelik olarak Şube Müdürlüğümüze bağlı sağlık istasyonlarımızda ve Kocaeli ili genelinde faaliyet gösteren derneklerde, kurum ve kuruluşlarda halka yönelik aşağıda belirtilen eğitimler verilmektedir.

 1. Bulaşıcı Hastalıklar,
 2. Osteoporoz,
 3. Menepoz,
 4. Kanserler,
 5. Sağlıklı Beslenme,
 6. Ev Kazaları,
 7. İlyardım,
 8. Obezite,
 9. Hipertansiyon ve Ramzanda Sağlıklı Beslenme,
 10. Hareketli Yaşamın Sağlığa Etkileri vb.

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE HAREKETLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ

Projenin Amacı:

Ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelen ve görülme sıklığı giderek artan Obezite ile kapsamlı bir şekilde mücadele etmek, toplumun obezite ve riskleri konusunda bilgi düzeyini artırarak bireylerin sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek ve sonuç olarak ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmaktır.

Proje Kapsamı:

Katılımcılar 20-60 yaş arası ev hanımlarından oluşmaktadır.

Egzersiz programı ve eğitimler İzmit Seka Sporcu Eğitim Merkezinde 2 salon ve Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda 1 salon olmak üzere 3 salonda yapılmaktadır.

Projeye Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar: Proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olup katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, KOMEK, Kağıtspor Kulübü)
 2. Kocaeli Üniversitesi (Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı)
 3. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
 4. Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Projeye Başvuru ve Kayıt:

Projeye katılmak isteyen kişiler şahsi dilekçeyle veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 321 45 45 nolu telefon numaralarını arayarak başvurularını yapabilmektedir. Kayıt sırasında kişilerden kimlik fotokopisi ve bir fotoğraf istenmektedir.

Projenin Uygulama Süreci:

 1. Başvuru yapan kişilerin laboratuar ölçümleri (kan yağları ölçümleri, hemogram, biyokimya vb), antropometrik ölçümleri (boy, kilo, vücut yağ oranı analizi, bel, göğüs, kalça, sağ bacak ölçümleri), EKG ölçümleri yapılarak kapsamlı muayeneden geçirilmektedir. Projeye egzersiz yapmasında sorun olmayan kişiler katılabilmektedir.
 2. Muayeneler Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Ural ve ekibi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum doktorları ve sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Laboratuar ölçümleri ise KBB Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Terminal İşçi ve Halk Sağlığı Polikliniği tarafından yapılmaktadır.
 3. Proje yıl içersinde Şubat ve Eylül ayları başlangıç olmak üzere iki dönem halinde uygulanmakta olup, daha önceki dönemlerde programa katılan kişiler, yeni katılımcılara imkan sağlamak amacıyla tekrar kabul edilmemektedir.
 4. Bir gruba bir dönem süresince (Bir dönem 16 haftadan oluşmaktadır.) haftada 3 gün 45’er dakika olacak şekilde (haftada 3 seans) egzersiz programı uygulanmakta olup, egzersiz programı hafta içi mesai saatleri içersinde yapılmaktadır.
 5. Egzersiz programı devam ederken gruba katılım olmamakta, yeni katılımlar diğer dönemde değerlendirilmektedir.
 6. Egzersiz programı kişinin sağlık durumuna göre hafif ve normal egzersiz olarak belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bir seans yaklaşık olarak 40 kişiden oluşmaktadır.
 7. Egzersiz programı BESYO mezunu spor eğitmenleri tarafından yürütülmektedir. Egzersiz programı çerçevesinde step, aerobik, plates uygulanmaktadır.
 8. Gruplara obezitenin önlenebilirliğine yönelik beslenme ve hareketli yaşam konularında eğitim programları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
 9. Proje süresince kişilerden 15 günde bir antropometrik ölçümler (kilo, bel, kalça ve bacak çevresi vb ölçümler) alınmakta ve kaydedilmektedir. Böylece ölçümlerdeki olumlu ve olumsuz değişimler değerlendirilebilmektedir.
 10. Kişilere yüz yüze anketler uygulanarak, kişinin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler değerlendirilmektedir.
 11. Projeye devamlılık esas olup seansların % 30’una devam etmeyen kişiler projeden çıkartılmaktadır.
 12. Proje sonucunda veri analizi ve değerlendirmesi yapılarak bilim dünyasının faydalanabileceği bir kaynak oluşturulmaktadır.

SAĞLIK TARAMALARI

Halk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla belediyelerin, muhtarlıkların, sivil toplum kuruluşlarının ve bazı kamu kurumların isteği doğrultusunda sağlık taraması yapılmaktadır. Halk sağlığı eğitimleri, konferanslar veya çeşitli etkinliklerin sonrasında bu taramalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çoğunlukla kemik yoğunluğu ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Zaman zaman da laboratuar, (kan ve idrar tahlilleri) röntgen çekimi gibi taramalar yapılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

a. İşyeri Ortak Sağlık Birimleri (OSB) ve Sağlık İstasyonları:

İşyeri Ortak Sağlık Birimi ve Sağlık İstasyonlarımız iç içe geçmiş Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü, ayrıca İşletme ve İştiraklerimizin tamamında çalışan işçi personelin işe giriş muayeneleri, yıllık periyodik muayeneleri ve günlük muayene ve tedavilerinin yapılmasının yanı sıra kurum doktoru olan yerlerde memur, memur aile ferdi ve halka yönelik sağlık hizmetleri verilmektedir.

İşyeri Sağlık Birimleri kapsamında yıllık olarak işçiler sağlık taramasından geçirilmekte ve düzenli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Aşı, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi gibi İşyeri Hemşireliği / Sağlık Memurluğu uygulamaları ile birlikte; göz muayenesi, göz taramaları, işitme testleri, solunum fonksiyon testleri de çalışan personelimize yaptırılmaktadır. Halka yönelik olarak ise kurum doktoru olan OSB ve Sağlık istasyonlarında muayene ve ayaktan tedavi hizmetleri verilmektedir. Hekim faaliyetleri yanında hemşirelik ve laboratuar hizmetleri de verilmektedir.

İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Büyükşehir Belediyemizde ve bağlı işletme ve iştiraklerde çalışan işçilere çalışma ortamlarına en yakın birimde hem iş kaybını önlemek hem de daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla Kocaeli’nin tümüne yaygın olarak 19 merkezde faal olarak hizmet vermektedir. İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerimizin 4’i kurum hekimi, 7’i dışarıdan anlaşmalı hekim olmak üzere toplam 11 hekim, 17 işyeri hemşiresi, 3 ebe, 3 sağlık memuru 1 laboratuar Teknisyeni görev yapmaktadır.

b. Eğitim Hizmetleri: Eğitim kapsamında İSG Kurul Üyelerinin eğitimine büyük önem verilirken diğer taraftan aşağıya doğru tüm personele belirli bir plan dahilinde Etkin ve Sürekli İSG Eğitimleri verilmeye başlanmış ve devam etmektedir. Bu konuda İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

c. Risk Değerlendirme Çalışmaları: Öncelik verilen konulardan birisi olan Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirme çalışmaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılmaktadır.

İŞÇİ VE HALK SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETLERİ

İşçi ve Halk Sağlığı Merkezinde aşağıda belirtilen birimler ve hizmetler yer almaktadır.

 1. Laboratuar Hizmetleri
 2. Röntgen Hizmetleri
 3. İşitme Testi
 4. Solunum Fonksiyon Testi

1-Merkez Laboratuar: Laboratuarımız 2001 yılından itibaren 4 biyolog, 1 laboratuar teknikeri, 3 hemşire hizmet vermektedir. 22 Haziran 2007 tarihinden itibaren İzmit Otobüs terminalinde yapılan Terminal İşçi ve Halk Sağlığı Polikliniği’nde hizmetine devam etmektedir. Bünyemizde biyokimya, seroloji, mikrobiyoloji ve hematoloji tetkikleri en son güncel bilgiler takip edilerek ve son teknoloji ürünü cihazlarla konusunda uzman personel ile yapılmaktadır.

2001 yılından bu yana Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan İşçi Sağlığı Tarama ve Araştırma Hizmetleri merkez laboratuarımız bugüne kadar sayısız fabrika personeline, işçi, esnaf, öğrenci ve halka gerek kan ve idrar gerekse portör muayenesi olarak binlerce test uygulayarak halk sağlığına büyük katkı sağlamıştır.

Terminal İşçi ve Halk Sağlığı polikliniği fatura kesme yetkisine sahip değildir. Vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermekteyiz. Merkezimizde sağlık taramasından geçmek isteyen fabrika, kurum, kuruluş ve işletmeler başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belde A.Ş ye yapmaktadır. Belde A.Ş tarafından ücretlendirilen ve ihalesi alınan sağlık taramaları bünyemizdeki sağlık personel ile yapılmaktadır.

2- Röntgen Laboratuarı: 1999 yılından beri hizmet veren merkez, Kocaeli genelinde ve il dışında çeşitli ölçekteki işletmelerde personellerin akciğer grafiklerini çekmektedir. Röntgen laboratuarımız 22 Haziran 2007 tarihinden itibaren İzmit Otobüs terminalinde yapılan Terminal İşçi ve Halk Sağlığı Polikliniği’nde hizmet vermektedir.

Sağlık tarama otobüsümüz Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına uygun olup özel donanımı ile işletme ortamında ve vardiyalı çalışmalara uygun olarak 24 saat hizmet vermektedir. Laboratuarımızda 2 röntgen teknikeri ile 1 röntgen teknisyeni görev yapmaktadır. Yeterli sayıdaki bu personelimiz yasalara uygun bir şekilde periyodik olarak şua iznine gönderilmektedir.

3- İşitme Testi: Bu testin yapılabilmesi için gerekli olan ses geçirmez odamız mevcut olup son teknoloji ürünü işitme testi cihazı ile hizmet vermektedir. Merkezimizde 1 odiolog çalışmaktadır.

4- Solunum Fonksiyon Testi: 1 uzman hemşire ile öncelikle kendi çalışanlarımıza yönelik olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca talepte bulunan fabrika, kurum, kuruluş ve işletmelerde çalışanlara da sağlık taraması kapsamında yapılmaktadır. Son derece gelişmiş olan MIR Spırolab III cihazı ile ölçümler yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar Uzman hekim tarafından değerlendirilerek ilgili işyeri hekimlerine verilmektedir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Daire Başkanlığı Hizmet binasında Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu birimimizde diş çekimi, diş eti tedavisi, diş dolgusu, diş çekimi ve kanal tedavisi vb. yapılmaktadır. Diş Sağlığı Merkezi’nde 1 diş hekimi 2 hemşire görev yapmaktadır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım