Yaklaşık 4500 m2 Çelik Konstrüksiyon ve Sandviç Panelin Satış İhalesi

Tarih: 26 Nisan, 2021
a a a

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


Büyükşehir Belediyemize ait Uluslararası (İnterteks) Fuar Merkezi Binasının yaklaşık 4500m2’lik Çelik Konstrüksiyon Çatı ve Duvar Malzemesinin alıcıya demontaj ücreti ödenmeden satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale 05/05/2021 Çarşamba günü saat 10:48’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 300-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 275.000,00-TL +%18 KDV. olup Geçici Teminat
8.250,00-TL, Geçici Garanti Teminatı 41.250,00- TL’dir.
Katılımcılardan istenen belgeler:
1- Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
2- Son 1 yıla ait Oda Kayıt Belgesi
3- Tebligat için adres beyanı
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
5- Geçici Garanti Teminatının yatırıldığına dair makbuz
6- İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
7- Yer Görme Belgesi
8- Sayfaları İmzalı İdari Şartname
9- Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
10- Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
Teklif zarflarının en geç 03/05/2021 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420
İlan Olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım