Platin Kroze Satışı

Tarih: 10 Şubat, 2020
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Büyükşehir belediyemize ait 950/1000 saflıkta bulunan 1437 gram platin kroze malzemenin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 19.02.2020 Çarşamba günü saat 10:33 te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 250- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 200.000- TL, Geçici Teminat 6.000-TL dir.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
  2. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz aslı
  3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı
  4. Tebligat için adres beyanı
  5. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  6. Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter imza beyanı
  7. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
  8. Malzemeleri Görme ve İnceleme Belgesi

İstenen evrakın en geç 18/02/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420