Muhtelif İşyerlerinin Kiraya Verilmesi

Tarih: 16 Temmuz, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

+KDV

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhale

Saati

1

İzmit Kırsal (Doğu) Otobüs Terminali

01 Nolu Büfe (16.50 m2)

550,00-TL

594,00 / 1.650,00

10:30

2

02 Nolu Berber, (16.50 m2)

400,00-TL

432,00/ 1.200,00

10:33

3

05 Nolu Fast Food,(83,00 m2)

1.250,00-TL

1.350,00/ 3.750,0

10:36

4

09 Nolu Yazıhane, (20,00 m2)

500,00-TL

540,00 / 1.500,0

10:39

5

12 Nolu Bay-Bayan WC(59,05 m2)

720,00-TL

777,60 /2.000,00

10:42

6

Kartepe - Çepni Mah. 151 ada, 1 parsel, Bahçe toprağı depo yeri (1.362,00 m2)

400,00-TL

432,00 /1.200,00

10:45

7

Başiskele - Fatih Mah. 2844 ada 9 parsel, Fidanlık yeri (673,00 m2)

300,00-TL

324,00/1.000,00

10:48

8

İzmit Mezbaha Tesisleri

02 Nolu Derici/Sakatatçı (110 m2)

720,00-TL

777,60 / 2.000,00

10:51

9

05 Nolu Derici/Sakatatçı (110 m2)

720,00-TL

777,60 / 2.000,00

10:54

10

06 Nolu Derici/Sakatatçı (110 m2)

720,00-TL

777,60 / 2.000,00

10:57

11

07 Nolu Derici/Sakatatçı (110 m2)

720,00-TL

777,60 / 2.000,00

11:00

12

08 Nolu Derici/Sakatatçı (90 m2)

580,00-TL

626,40 / 2.000,00

11:03

13

İzmit-M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114 (D.Kışla Parkı), 23 Nolu Dernek yeri (23 m2)

300,00-TL

324,00 / 1.000,00

11:06

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 04 Ağustos 2021 tarihinde belirtilen saat ve şartlarda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ve 3 (üç) yıl süre ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım