Mehmet Ali Paşa (Eski) Camii Yıkım İhalesi

Tarih: 25 Haziran, 2022
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3254 ada 1 Nolu parselde bulunan toplamda yaklaşık 4.000 m² olan betonarme binanın (Eski Camii) yıkılması, enkazının taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 06.07.2022 Çarşamba günü saat 11:06’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 500 TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 138.000 TL + % 18 K.D.V. Geçici Teminatlar 59.340 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin %56’sı kadar Teminat alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (500 TL)
  2. Noter tasdikli imza sirküleri
  3. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  4. Tebligat için adres beyanı
  5. Yer görme belgesi
  6. Sayfaları imzalı şartname
  7. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
  8. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  9. Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (59.340 TL)

Belediyemizce Aslı Görülmüştür kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım