Kesilmiş Ağaç (Odun) Satışı

Tarih: 28 Mayıs, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Fidanlık Alanında bulunan kesilmiş halde ve çeşitli çaplarda yaklaşık 120 ton muhtelif ağaçların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhalesi Kanunu’nun 51/a Maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir.

İhale 03/06/2020 Çarşamba günü saat 10:09’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, idari şartname 150-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 18.000-TL. (150 TL/Ton) KDV Dahil olup Geçici Teminat 540-TL.’dir.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Tebligat için adres beyanı
  3. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  4. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  5. Yer Görme Belgesi
  6. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  7. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  8. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

İstenen evrakın en geç 02//06/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım