Ekonomik ömrünü tamamlamış araç satışı

Tarih: 17 Şubat, 2020
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Sıra

Modeli

Plakası

Markası

Tipi

Cinsi

1

2001

41KH 930

DODGE

PW250

KAMYONET

2

2001

41 AF 970

MAN

33.423 DFT

TREYLER ÇEKİCİ

3

2001

41 HP 750

FATİH

220-26-SHT

KAMYON

4

2000

41 LD 914

MFH HOCHDORF

MFH 5000

YOL SÜPÜRGE ARACI

5

1997

41 KH 282

LEYLAND

E 90

MOBİL VİNÇ

Büyükşehir belediyemize ait yukarıdaki listede belirtilen çekme belgeli 5 adet aracın topluca satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 26.02.2020 Çarşamba günü saat 10:33 de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 250- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 120.000- TL, Geçici Teminat 3.600-TL ve Geçici Garanti Teminatı 24.000- TL dir.

Katılımcılardan istenen belgeler:

1-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

2-İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz aslı

3-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı

4-Geçici garanti teminatı yatırdığına dair makbuz aslı

5-Tebligat için adres beyanı

6-İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)

7-Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyanı

8-Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9-Araçları Görme ve İnceleme Belgesi

Teklif zarflarının en geç 25/02/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181418