Cedit Mahallesi Yıkım İhalesi

Tarih: 10 Kasım, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki toplamda yaklaşık 105.000 m²’den oluşan binaların ihaleyi kazanan istekliye ücret ödenmeden yıkılması, enkazının taşınması karşılığında binalardaki muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 24.11.2021 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 300 TL. karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 460.000 TL. + % 18 K.D.V. Geçici Teminatlar 82.800 TL.’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 26’sı kadar Geçici Güvence teminatı alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 22.11.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 20

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (82.800 TL.)
  5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge (300 TL.)
  6. Yer görme belgesi
  7. Sayfaları imzalı şartname
  8. Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname
  9. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Belediyemizce Aslı Görülmüştür kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım