Bina Yıkımı Karşılığı Malzeme Satışı

Tarih: 16 Mart, 2020
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Gölcük Denizevler Mahallesinde bulunan muhtelif binalar, Karamürsel 4 Temmuz İlköğretim Okulu binası ve İzmit Kuruçeşme Köy Hizmetleri Lojman Binasının yıkımı karşılığı çıkan malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 25/03/2020 Çarşamba günü saat 10:03’te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 250-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 200.000-TL olup Geçici Teminat 6.000-TL, Geçici Garanti Teminatı 40.000- TL’dir.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  5. Geçici Garanti Teminatının yatırıldığına dair makbuz
  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  7. Yer Görme Belgesi
  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 24/03/2020 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.