Bina Yıkımı Karşılığı Malzeme Satışı

Tarih: 19 Eylül, 2019
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Darıca İlçesi Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlasındaki Gazino Binası, 3 adet araç garajı ve Uzuntarla Aile Sağlık Merkezi Binasının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığında içerisinde bulunan muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

İhale 25/09/2019 Çarşamba günü saat 10:45 te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 200- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 20.000- TL, geçici teminat 600-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 15.000-TL Geçici Zarar Tazmin Bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  5. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  6. Yer Görme Belgesi
  7. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  8. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  9. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 24/09//2019 Salı günü saat 17:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.