Bina Yıkımı Karşılığı Malzeme Satışı

Tarih: 9 Ağustos, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Gölcük Necati Çelik Merkez Semt Polikliniği ve Verem Savaş Dispanser Binasının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 21/08/2019 Çarşamba günü saat 11.54’te Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 200-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 85.000-TL, Geçici Teminat 2.550-TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 50.000-TL Geçici Zarar Tazmin Bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ticaret Sicil Gazetesi
  3. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  4. Tebligat için adres beyanı
  5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  7. Yer Görme Belgesi
  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 20/08//2019 Salı günü saat 17:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.