ATIK YAĞ SATIŞ İHALESİ

Tarih: 23 Mart, 2022
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait tüm motorlu araçlardan 12 ay süresince çıkacak olan toplamda yaklaşık 6.000 kg. motor, şanzıman ve hidrolik yağ atıklarının Atık Yağların Yönetimi Yönetmenliği çerçevesinde Mobil Atık Takip Sistemine (MOTAT) kayıtlı olan isteklilere satılması (13.02.08 kodlu atıklar) ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Pazarlık usulü ile yapılacaktır.

İhale 30.03.2022 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 300 TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 7.200 TL + % 18 K.D.V. olup Geçici Teminatlar 720 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 16’sı kadar Teminat alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 29.03.2022 Salı günü saat 17.30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18

Katılımcılardan istenen belgeler

 1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
 2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
 3. Tebligat için adresini belirten adres beyanı
 4. Geçici teminatların yatırıldığına dair belgenin aslı ( 720 TL)
 5. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı (300 TL)
 6. Yer görme belgesi
 7. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
 8. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 9. Atık yağları toplamak için ilgili Bakanlıkça mevzuata göre verilen (toplama, depolama, taşıma, bertaraf veya geri kazanım) süreli lisans belgeleri.
 10. Mobil Atık Takip Sistemine (MOTAT) kayıtlı olduğuna dair Çevre Kimlik Numarası (ÇKN) belgesi.
 11. Sayfaları imzalı şartname

Belediyemizce Aslı Görülmüştür kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım