Alparslan Türkeş Stadyumunda bulunan Rüzgar Panelinin sökülmesi ve Solaklar Şantiyesindeki Konteyner, tabela vb. metallerin satılması ihalesi

Tarih: 4 Mart, 2021
a a a

TC.

KOCAELİ BYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Körfez Alparslan Türkeş Stadında bulunan Rüzgâr Panelinin Sökülmesi ve Solaklar Şantiyesinde yaklaşık 40.000 kg. muhtelif metallerin (Konteyner, tabela) satışı ve alıcıya ücret ödemeden sahanın temizlenerek düzenlenmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet Kanunu’nun 51.a maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

İhale 10/03/2021 Çarşamba günü saat 10:30’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 250.00 TL. karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 60.000 TL. , Geçici teminat 1.800,00-TL, Geçici Garanti Teminat 9.000,00 TL. bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan İstenen Belgeler:

1- Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri

2- Son 1 yıla ait Oda Kayıt Belgesi

3- Tebligat için adres beyanı

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ((1.800,00 TL.)

5- Geçici Garanti Teminatın yatırıldığına dair makbuz (9.000,00 TL.)

6- İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (250.00,00 TL.)

7- Yer Görme Belgesi

8- Sayfaları İmzalı İdari Şartname

9- Vekâleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekâletname

10- Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 09/03/2021 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım