7 TEMMUZ 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 25 Haziran, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli+KDV

Geçici Teminat/ İştirak -Teminatı

Kiralama Süresi

İhale Tarihi/Saati

1

Karşıyaka Balık Hali 1 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:30

2

Karşıyaka Balık Hali 2 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:33

3

Karşıyaka Balık Hali 3 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:36

4

Karşıyaka Balık Hali 4 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:39

5

Karşıyaka Balık Hali 5 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:42

6

Karşıyaka Balık Hali 6 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:45

7

Karşıyaka Balık Hali 7 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:48

8

Karşıyaka Balık Hali 8 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:51

9

Karşıyaka Balık Hali 9 Nolu Yazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:54

10

Karşıyaka Balık Hali 10 NoluYazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 10:57

11

Karşıyaka Balık Hali 11 NoluYazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 11:00

12

Karşıyaka Balık Hali 12 NoluYazıhane, 21,17 m2

950,00-TL

1.026,00-TL

2.500,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 11:03

13

Kandıra İlçesi, Aydınlık Mahallesi, Turan Güneş Cad. No:9/A Banka Şubesi, 296 m2

10.200,00-TL

11.016,00-TL

3 (üç) Yıl

07.07.2021/ 11:06

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat, süre ve şartlarda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İlanı indirmek için tıklayınız.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım