6 NİSAN 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 25 Mart, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İşt. Teminatı

İhale Tarih Saati

1

Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:90 L Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali 7 No'lu Yazıhane 40,10 m2

1.900,00-TL+KDV

2.052,00-TL/

5.500,00-TL

06.04.2022

11:00

2

Karamürsel-Ereğli Mah. Kumyalı Cad. No:18/1 Ereğli Halk Plajı Yanı Wc (Bay-Bayan WC) 16 m2

250,00-TL+KDV

270,00-TL/

1.000,00-TL

06.04.2022

11:03

3

Karamürsel- Ereğli Mah. Güzelyalı Cad. No:137/1 Ereğli Sahili Wc (Bay-Bayan), 16 m2

150,00-TL+KDV

162,00-TL/

750,00-TL

06.04.2022

11:06

4

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Köseköy Mah. Atatürk Cad. No:27 Dernek Yeri, 540 m2

980,00-TL+KDV

1058,40-TL/

2.000,00-TL

06.04.2022

11:09

5

Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:2 Büfe Yeri, 18 m2

2.400,00-TL+KDV

2592,00-TL/

15.000,00-TL

06.04.2022

11:12

6

İzmit İlçesi, Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 Tostmatik Yeri, 2 m2

200,00-TL+KDV

216,00-TL/

1.000,00-TL

06.04.2022

11:15

7

İzmit Karadenizliler Mah. Çarşıbaşı Cad. No:201 İzmit Mezbaha Tesisleri 2B-3 Derici-Sakatatçı Yeri 110,00 m2

1.000,00-TL+KDV

1.080,00-TL/

3.000,00-TL

06.04.2022

11:18

8

İzmit Karadenizliler Mah. Çarşıbaşı Cad. No:201 İzmit Mezbaha Tesisleri 2C-4 Derici-Sakatatçı Yeri 110,00 m2

1.000,00-TL+KDV

1.080,00-TL/

3.000,00-TL

06.04.2022

11:21

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği(Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım